میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۲۴
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


حسین
۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۰۷:۲۲
سلاااااام.بابا نتورک عااااالیه بخدا چندماهه دارم کار میکنم نتیجشم دیدم هرچی بگم ازش کمه مال بابام نیس که تعریفش کنم!!!.مراجعم اقای مکارم وشبیری زنجانی و..تازگی ها تایید کردن.ولی ناگفته نمونه نحوه کاری هرشرکت وتیم تفاوت داره درمورد اونا قضاوت نمیکنم.برا اطلاعات بیشتر بیاین ایمیلhssein.sh1371@gmail.com
mohammad
۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۰:۰۳:۵۳
نسل این ادما کی منقرض میشه.یعنی هستن هنوز ادمایی که این اراجیفو باور میکنن..همشون کلاه بردارین مخصوصا بادران جنسای اشغال وبی کیفیتو به 3برابر قیمت میفروشه
حامد
۱۳۹۵-۰۷-۰۹ ۱۳:۳۲:۱۰
اونایی که دم از قانون تصاعد میزنن قاعده ی اشباع رو هم تصاعدی در نظر بگیرن.هر کسی وارد نتورک میشه حداکثر مجموعه ای که میسازه 200 300 نفره که نهایت بعد یه سال میرسه به 2.5 3 میلیون تومن.
پس اگه مختو خوردن با درامدهای هنگفت سخت در اشتباهی. علم اعداد دروغ نمیگه. یه کم تحقیق کن. اگه هر نفر 6 نفر تو یه ماه بیاره تو مجموعه اش بعد 13 ماه از جمعیت دنیا زیاد میشه...
پس چرا نرسیده؟
چون اکثرا ریزش در قسمت های پایین مجموعه اتفاق افتاده. پس به اون مقدار تصاعدی که میگن نمیرسی.
بنده براساس مطالعات کاملی که روی این قضیه دارم این حرفو میزنم فقط کافیه اون مغزتو که موقع پرزنت کردن شتشو دادن دوباره فاکتوری دیفالت کنی !
محمد
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۳:۴۲:۳۲
از نظر من نتورک عالیه چیزی که من میدونم و میخوام استارت بزنم خیلی تحقیق کردم و بهترین راه و.بهترین کار نه تو ایران حتی تو جهان فقط نتورک هستش عاشق نتورک باشید نتورک پولم نده نگرش مثبت میده من عاشق نتورک شدم و از فردا میخوام برم استارت بزنم
مجید
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۵:۵۲:۰۲
سلام ، من به تموم شرکت های بازاریابی شبکه ای و حتی چند شرکت هرمی در کشورهای مختلف درخواست عضویت و همکاری دادم


نمی دونم چرا تا الان موافقت نکردند با درخواست همکاری ام ؟! 


الان واقعا افسردگی گرفتم


یه دختره هست که من فکر می کنم که عاشقمه ولی اون ازم بدش میاد ... 


یه بار ساعت سه صبح خیلی سر این قضیه بهم فشار روحی اومد ، با عشقم تماس گرفتم و اونم خیلی منطقی جوابمو داد با اینکه فکر کنم مزاحم خوابش شده بودم و بعدش یه کتک مفصل از پدر و داداش هاش خورد البته ...


می دونید بهم چی گفت ؟! 

بهم گفت آخه مجید نفهم کثافط ، تو اونقدر خنگ و تنها و بدبخت و گیج هستی که واقعا باعث عذاب یه گروه میشی و به معنای تمام یه نابودگر واقعی هستی ... 


تا الان اینقد باهام عاشقانه حرف نزده بود ... این هم از برکت نتورک مارکتینگ دارم ... 


ضمنا به حرف های عشقم سه سال فکر کردم ، ولی تو وجودم احساس می کنم که من یه نابغه هستم ...


حالا نشد امشب دوباره با عشقم تماس می گیرم و به بهانه اینکه کسی نتونسته تا الان پرزنتم کنه صداشو بشنوم ... امیدوارم با بچه اش یه موقع بی خواب نشه ... 


آخه من بچه که بودم چون همه بهم ایمان داشتند تو پست دروازه بانی بازی می کردم ، نمی دونم آخه چی شد اونهمه اعتماد بقیه کجا رفت ؟؟؟؟ 


لطفا اگر کسی یه شرکت بازاریابی شبکه ای سراغ داره من رو پیش مدیرش تعریف کنه ... به خدا آرزو دارم یه روز خوش داشته باشم تو زندگیم 


فدای همه شما 


راستی این درخواست فقط یک سال اعتبار داره و اگر نشد می خوام برم سمت درخواست دادن به شرکت هایی مثل ناسا و ام آی ۶ و اگر بابک زنجانی دستگیر شد برم پنتاگون تا به میهن عزیزم ایران همیشه خوبم کمک کنم ... 


اینم آدرس ایمیلم هستش : 


سجاد
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۳:۴۶:۴۵
سلام دوستان..این نوشته برای اون دسته از افرادیه ک شک دارن نسبت ب این کار.
من خودم چند ماه تو سیستم بودم و لیدر هایی رو دیدم ک از ماهی یه تومن و سه تومن و حتی تا ماهی نه میلیون هم میگرفتن.
اینکه سیستم قانونیه شکی درش نیست.دولت بصورت آیین نامه اعلامش کرده.ولی تو مجلس درموردش تصمیم گیری نشده..برید تفاوتای قانون مصوب مجلس و آیین نامه رو بخونسد متوجه میشید.
بحث شرعی بودنشم اکثر مراجع گفتن حرومه..حالا اگه تو این شرکتا ی لکس نشونتون میدن ک گفته حلاله و خودمون پرسیدیم اعتماد نکنید..خودتون شخصا بپرسید.
نکته ی بعدی اینه ک کار سختی نیس ی سری افرادو میاری و ی سری جنسم میفروشی.
تا وقتی توی کار نرید متوجه نمیشید چ گافایی وجود داره.
با هر نتورکری صحبت کنید میبینید حرف از درامد چند صد میلیونی داره.ی لیدری رو میشناسم ک با پول باباش رفت هیوندا النترا خرید ب زیرمجموعه هاش میگفت از پورسانته.درحالیکه دروغ بود.
جنسای شرکتا ب شدت بی کیفیته یا اگرم نباشه قیمتش از جنسای موجود بالاتره.خود این پارادوکسه ک مگه نمیگین نتورک کارش برداشتن واسطه هاس پس چرا گرونتره..اینو تو شبکه یک برنامه پایش توضیح دادن قشنگ برید دانلود کنید ببینید.منوجه میشید.
به نظرم مهمترین بحث اینه ک شما اوایلش داغید و نمیدونید چ خبره میرید بیش دوست و فامیل ی حرفایی میزنید ک شماها نفهمید و من میفهمم شماها دوست دارسن بدبخت باشین و ذهنتون سقف خورده و هر چی ک کردن نو مختون میرین میگین..بعدا ک متوجه شدید اسنکار ب همین سادگیا پول بده نیست دیگه روتون نمیشه حتی بگید از کار اومدید بیرون..خیلیا هستن ک میخان بیان بیرون ولی نمیتونن.بخاطر همین شرمندگیش.
بحث بعدی جایگاه اجتماعیتونه. شما جوونین یا دانشجویین یا محصی یا فارغ ی وجهه ای دارید ولی باید جنس بفروشید..بگید عمه من شامپو دارم بیا بخر خاله بیا بخر...کلا تخریب محض میشه وجهتون با جنس فروختن..اونام تو رودربایستی میخرن ولی با جنسای بی کیفیت بیشتر آبروتون میره...ابروریزی اساسی اونجا ک میخواید زیر مجموعه بیارید ک معمولا بهترین دوستاتونن و یبول نمیکنن..چقدر از این رفاقتا اینجوری خراب شده.
کلا خوب برنامه ایه واسه شرکتی ک دارن توش کار میکنن...اول ماه پولشونو میگیرن و جنسا چند روز بعد میاد دستتون..بعدش شما باید بدبختی بکشید بفروشید (ک 90 درصد نمیتونن).کل ایران حساب کنید چقد ادم دارن تلاش میکنن این اجناسو بفروشن..تو هر مغازه ای میری از هیاطی تا سلمونی و بقالی اجناس ایناست..انقدر ادم میشناسم جنسا رو میدادن ب دیگران امانتی ک ی زمانی بفروشن بهدا پولشونو بدن...ینی شما پولتونو علاف میکنید واسه شرکت ک سود کنه و بالاسریاتونم راحت پورسانت میگیرن...به شدت اشباع شدست بازار یابی شبکه ای و تیم سازیتون ب جایی میرسه ک سراغ هر کی میرید میگه قبلا بهم گفتن نمیام...اکثر لیدرای بالا سری همون افرادی هستن ک تو شرکتای هرمی لیدر بودن..اکثر حرفا و انگیزشاشون همون هرمیاست..ارزوهای بزرگ و پوشالی...
شاید از هر هزار نفر یکس ب پورسانت برسه ولی اون به نفر شما نیستین.
حرف آخر
روزی دست خداست..چند میلیون ادم پولدار داریم تو ایران و دنیا...خیلی راه های اسونتر و ابرومند تر برای پول دراوردن هست...نتورک آخرین کاری باشه ک میرید سراغش.یا حق
حمید
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۷:۰۵:۱۳
این شرکت به صورت کل کلاهبرداره مراقب باشید
علی
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۴۰:۱۰
با سلام
محمد جان عصبانی نشو گوشت های خورشت همش مال شما
تا زمانی که حق دولت را بدن خوبه قانونی هستش
و اینکه خیلی های همچین امیدی داشتن در نتورک گلد کوئست وست ویژن و امسال اینا همه هم امید زیاد داشتن و فکرها پر بود از زندگی رویایی و مسافرت های آنچنانی منظور من رو بد نگیر من امیدوارم دعا می کنم که مثل اون شرکت ها اخرش وقت چند سال نزارید بعدش ادمهای بالای سری ببرن
دوستون دارم و امیدوارم همه هر جا هستن موفق باشند.
علی از دوبی
محسن
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۲۳:۵۱:۱۷
ایاشرکت بادران ازلحاظ پولی ازلحاظی که مجوزداردواین شرکت کلاهبرداریه ازکجابفهمیم
sam
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۷:۳۲:۴۸
نتورک هیچی نیست، فقط مخ آدمای رویایی رو میزنه و آخرش هیچه مخصوصا اینکه مقایسه های خنده دار دارن، دو تا سوال هم ازشون بپرسی بلد نیست جواب بدن
ایمان
۱۳۹۵-۰۶-۱۷ ۰۱:۳۵:۵۱
سلام,یه سوال چی حرومه؟
نتورک؟
یا گرسنه بودن,بدبخت بودن,زنی که بخاطره بچهاش به چندتا حروم لقمه رو میندازه برای طلب غذا

چی حرومه؟
میشه بگید کدوم یک از دانشجوهایی که پدرشون پولدار نیست شرایط زندگی کردن رو دارن چون تا25سالگی حتما باید درس بخونن2سال هم سربازی ,,,خوب میشه جوونا برن بمیرن تو چی میگی حرومه,حروم اون حرساییه که پدرت برای مخرجایه تو میخوره
حروم اونه؟
تو لیاقتت کارگریه
تو لیاقتت اینه که آرزوهاتو چالش کنی؟
تو شرایط گل و بلبل یه بچه 2ساله هم میتونه موفق شه ,تو باید شرایط رو تغییر بدی نه شرایط تورو
,,,,,,راهی خواهم یافت,یاراهی خواهم ساخت
دوست دارم پنبه ریزو❤
پیمان
۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۲۰:۳۳
اقای محترمی که میگی این شغل درامد داره خواهشا یه مقدار دیگه بشین به بررسی این کار
سمیر
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۱۲:۰۲:۱۹
اقا حرامه حراااامه خخخخخخم...خدایش اینکار حرامه و اشکال داره ..درس ...ولی چرا کار اون دولت مردی ک ماهانه ۱۵۰میلیون تومن میگیره اشکال نداره ...
احمدرضا
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۰:۱۹:۴۸
اونایی که میگن مزخرفه ميشه بگید چیش مزخرفه
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۴:۰۶:۰۲
سلام
من خودمم مدتی تو اینکار بودم اول بهم گفتن کار و شغل راحتیه روزی یکساعت وقتتو بزاری حله و شغل دومت رو هم داشته باش بعد ازینکه اومدم خرید کردم گفتن ازینجا کارت شروع میشه برو ادم بیا ما خودمون پرزنتش میکنیم بعد ازینکه زیر مجموعه گرفتم بهم گفتن شغل سختی جز 3 شغل سخت دنیاس بیا بچسپ به این کار کار سود دهی خلاصه من در عرض حدود 20 روز زیر مجموعم شدن 17 نفر بعد گفتن دیگه خودت باید پرزنت کنی و داری کم کم موفق میشی خدارو شاهد میگیرم الانم ک دارم اینو مینویسم نفر دارم واسه ثبت نام و خرید ولی خدا شاهده هرچی حرف و بهم گفتن شستشوی مغزی بود الانم عذاب وجدان دارم چرا اون همه ادم اوردم تو کار بعد از چندروز تحقیق فهمیدم اصلا مجوز ندارن اصلا کارشون و درامدشون حرامه بهم گفتن مراجع تقلید گفته حلال حتی رهبر گفته واسه مملکت لازم ولی من هرچی سرچ کردم بر خلاف حرفشون بود من خودم ی مدت هر ادمیرو میدیدم ک نمیاد تو کار بهش میگفتم بی سواد برو کارگری بکن الان پشیمانم بخدا من الان امتیازمو حساب کنم پولی ک خرج کردم رو راحت دوباره گرفتم ولی چجور ب مردم دروغ بگم ک حلاله خودتون بگردین ی دوستی گفت کارخانه دار هم هرمی من خودمم اویلش فکر کردم راست میگن ولی اون کارخونه دار سرمای ش خوابییمده بر اساس مهارت و ساعت کاری حقوق میده ن اینکه ضعیفترین نفر چیزی نگیره توروخدا ب خودتون بیاید اول تحقیق کنید بعد بیاید تو کار بمن میگفتن با کسی ک منفی میگی اصلا ارتباط برقرار نکن اینقدر داستان بلدن ک مغزت میره جای دیگه