میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۳
 
 
ننجون برگزار می‌کند
درپی افشاگری یکی از نظریه‌پردازان بین‌المللی ما درخصوص نقش "باب اسفنجی در فروپاشی نظام...

درپی افشاگری یکی از نظریه‌پردازان بین‌المللی ما درخصوص نقش "باب اسفنجی در فروپاشی نظام خانواده" سمینار "باب اسفنجی، خائن بزرگ قرن بیست و یک" با محورهای زیر برگزار می‌شود.
- نقش "پلانگتون" در انقلاب مخملی اوکراین و تاثیر متقابل آن در شکل‌گیری انقلاب‌های منطقه و فروپاشی ارکان خانواده.
- تاثیر "پاتریک" بر احساسات نوجوانان ایرانی و ترغیب آنان به انحرافات سیاسی و نقش وی در افزایش ترافیک پایتخت.
- نقش "آقای خرچنگ" در سوء تغذیه کودکان روستایی و تحکیم جریان فتنه و ترویج کالاهای غربی.
- نقش باب اسفنجی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش شکاف اقتصادی در جامعه.
- تاثیر باب اسفنجی در عزل و نصب‌های فامیلی و مشاوره‌های مسموم عناصر بیگانه و ایادی استکبار نظیر "پاتریک"!
پی‌نوشت:
سیمنارهای نقش تخریبی شخصیت‌های امپریالیستی پدر پسر شجاع، پلنگ صورتی، تنسی تاکسیدو، خرس مهربون، حنا دختری در مزرعه، مرد عنکبوتی، اگنس و اختاپوس در سمینارهای آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب: 100904
 
Share/Save/Bookmark