میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۴
 
 
چهارجوابی
با سه نقطه‌ها برخورد می‌شود
اظهارنظر زیر یادآور کدام ضرب‌المثل شیرین فارسی است؟ سفیر آمریکا در سازمان ملل: آمریکا در سال ۸۸ در مورد اعتراضات ایران موضع‌گیری نکرد اما..

اظهارنظر زیر یادآور کدام ضرب‌المثل شیرین فارسی است؟
سفیر آمریکا در سازمان ملل: آمریکا در سال ۸۸ در مورد اعتراضات ایران موضع‌گیری نکرد اما دولت ترامپ دیگر در مورد اعتراضات ایران سکوت نخواهد کرد.
الف) وقتی یکی گفت نون و پنیر تو سرت را بگذار زمین و بمیر
ب) یکی را توی ده راه نمی‌دادند سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت.
ج) تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش!
د) به مرده که رو بدهی از خودش اعمال خرابکارانه بروز می‌دهد. 

رئیس پلیس تهران : با ...، ... می‌کنیم.
نقطه‌چین بالا را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) معتادان - برخورد
ب) مفسدان - مبارزه
ج) آلودگی هوا - مقابله
د) این گزینه به دلایل اخلاقی حذف شده است.

کد مطلب: 102650
 
Share/Save/Bookmark