داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دی ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۵۱
 
 
با برداشت 160 تن چغندر از هر هكتار كشاورز بوكاني ركورد برداشت چغندر را شكست
بوكان - فرماندار بوكان اعلا‌م كرد: يك كشاورز اهل روستاي به طور متوسط از هر هكتار 160 تن چغندر قند برداشت كرده كه يك حد نصاب بي سابقه در كشور مي‌باشد.
حسن عباسي در جلسه بررسي مشكلا‌ت كشاورزان بخش بوكان گفت: اين كشاورز نام دارد و توانسته است از پنج هكتار زمين زراعي 800 تن چغندر برداشت كند كه معادل محصول 20 هكتار زمين با برداشت متوسط است.
وي، اجراي كشت مكانيزه، استفاده مناسب و علمي از كودهاي شيميايي و ريزمغذيها، بهره گيري از آبياري باراني را از جمله دلا‌يل دستيابي كشاورز ياد شده به اين ركود بي‌سابقه عنوان كرد و اظهار داشت: اين ميزان برداشت در حالي محقق شده كه متوسط برداشت چغندر قندر در آذربايجان غربي 40 تن در هكتار است.
عباسي با تاكيد بر لزوم استفاده بهينه از امكانات و ظرفيتهاي آب و خاك افزود: كشاورزي سنتي جايگاه اقتصادي خود را از دست داده و كشاورزان بايد براي اقتصادي كردن فعاليتهاي خود از شيوه‌هاي پيشرفته و علمي استفاده كنند. به گفته عباسي، امسال چهار هزار هكتار از زمينهاي زراعي بوكان زير كشت چغندر قند رفته بود كه پيش بيني مي‌شود 160 هزار تن محصول برداشت و به واحدهاي تبديل تحويل گردد. فرماندار بوكان كمبود واحدهاي تبديلي چغندر قند را يكي از مشكلا‌ت عمده كشاورزان عنوان كرد و افزود: به دليل كمبود ظرفيتهاي تبديلي واحد همجوار شهرستان بوكان محصولا‌ت چغندرقند اين شهرستان به استانهاي ديگر ارسال شده است.
کد مطلب: 6221
 
Share/Save/Bookmark