میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۰
 
 
چهارجوابی
حمایت از اشخاص غیرقابل حمایت
سخنگوی شورای شهر: کمیته پیگیری ممنوع‌التصویری نجفی را تشکیل داده‌ایم...
سخنگوی شورای شهر: کمیته پیگیری ممنوع‌التصویری نجفی را تشکیل داده‌ایم.
با توجه به تشکیل این کمیته، کدام یک از کمیته‌های زیر را در ستون "ننجون" مفیدتر می‌دانید؟
الف) کمیته بررسی چگونگی ریزش آب به آسیاب استکبار جهانی
ب) کمیته رسیدگی به مواضع شفاف و غیرشفاف ننجون
ج) کمیته صیانت از حقوق آخر ماه ننجون
د) کمیته حمایت از ننجون‌های غیرقابل حمایت 

وزیر ارتباطات: مردم فعلا موبایل نخرند.
ما از این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) نخریدن حق مردم است.
ب) مردم باید با روشن کردن آتش و از طریق دود با هم ارتباط برقرار کنند.
ج) آقای وزیر برای خودش گوشی مرغوب خریده و مردم هم که همچین اهمیتی ندارند.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

جراید: مجلس قانونی تصویب کرد که نام مجرمان اقتصادی به طور کامل رسانه‌ای شود.
با توجه به این قانون کدام یک از شخصیت‌های زیر واقعی است و نام کاملش افشا خواهد شد؟
الف) ب - ز
ب) خ - ر
ج) ش - ت - ر
د) ب – ب- ر
کد مطلب: 101544
 
Share/Save/Bookmark