میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۳
 
 
من کجا بغ بغو کنم آقای اینستاگرام!
ننجون در واکنش به مسدود شدن پیج اینستاگرام یک خواننده معلوم الحال طی نامه ای به صاحب شبکه اینستاگرام نوشته:

ننجون در واکنش به مسدود شدن پیج اینستاگرام یک خواننده معلوم الحال طی نامه ای به صاحب شبکه اینستاگرام نوشته:
برادر مارک زآکربرگ!
دلمان خوش بود به تتوهای بانمک این هموطن عزیز که این دلخوشی را از هم از ما گرفتید. یک بغ بغو می کرد و مملکت پر از صدای بغ بغو می شد. یک میلیون کامنت لازم داشت ما سیزده میلیون کامنت برایش گذاشتیم. ایشان اولین خواننده دوگانه سوز دنیاست آن وقت شما صفحه اش را با ددمشنانی...ددمنشانی ... ددمنشی مسدود می کنید؟
این دوگانه سوز عزیز ما همزمان با رییس بزرگ و دخترهای کوچک رفیق است.دلی دارد به وسعت خلیج فارس و هر کسی را که می بیند دوست دارد.
فلذا از طریق این تریبون اعلام می کنیم اگر ظرف بیست و چهارساعت صفحه ایشان را باز کردید که کردید اما اگر نکردید این سلبریتی ما و هوادارانش دهان خود را باز می کنند تا در عرض کمتر از یک ساعت شبکه اینستاگرام به بزرگترین آبریزگاه عمومی دنیا مبدل شود.
شعار روز:
اینستاگرام حیا کن
تتلو را رها کن
شعار فردا:
آخرین سنگر بغبغو بود
حق ما گرفتنی نیست

کد مطلب: 111084
 
Share/Save/Bookmark