میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۱
 
 
شورش علیه ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد امضا
ترکیب شورای امنیت فعلی برآمده از واقعیتهای جهان در دنیای پس از جنگ جهانی دوم است و هیچ سازگاری با دنیای قرن ۲۱ ندارد..

ترکیب شورای امنیت فعلی برآمده از واقعیتهای جهان در دنیای پس از جنگ جهانی دوم است و هیچ سازگاری با دنیای قرن ۲۱ ندارد. با وجود این در حال حاضر تا بوجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار آن نهاد به ناچار برای جلوگیری از هرج و مرج جهانی، قطع نامه های آن باید مورد رعایت کشورهای عضو قرار گیرد. این در حالی است که رعایت قطع نامه های آن صرفا زمانی رعایت می شود که منافع ۶ عضو آن علی الخصوص آمریکا تامین شود.
این روزها دوباره با تصمیم های اخیر جمهوری اسلامی بحث برجام دوباره داغ شده و برخی نه تنها از خازج بلکه از داخل نیز نسبت به اتخاذ تصمیمهای جدید ایران همچون بازگشت غنی سازی اورانیوم به بالای ۳.۶۷ رویکرد انتقادی اتخاذ نمودند. کشورهای اروپایی به دنبال اقناع کردن جمهوری اسلامی ایران برای عدم انجام این کار هستند. در بحث هسته ای فارغ از اینکه حق با جمهوری اسلامی است یا قدرتهای غربی باید گفت به هر حال اختلاف های موجود بعد از روی کار امدن دولت روحانی بعد از بیست‌ودو ماه مذاکره میان ایران و اعضای شورای امنیت منتهی به «برجام» شد و اگر آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ از انعقادآن اعلام نارضایتی می کند باید بداند که همین برجام مورد نارضایی بسیاری از گروههای داخل ایران نیز است. با وجود این جمهوری اسلامی نسبت به برجام پایبند بوده و این ایالات متحده آمریکا بوده است که از برجام خروج کرده و انواع تحریم ها را در سطح بین المللی برای ایران ایجاد نموده و این رفتار آمریکا به مثابه شورش علیه ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد امضا است.
برجام توسط اعضای دایم شورای امنیت به نمایندگی از کل کشورهای جهان انجام شده است و این کشورهای نیز برآمده از ملتهای مختلف هستند. به عبارتی این جمعیت بالای ۷ میلیاردی اختیارات خود را در سطح جهانی به نهادی تحت عنوان شورای امنیت هر چند به الجبار سپردند و اکنون همین کشورهای عضو شورای امنیت و در راس انها آمریکا به ساختار ایجاد کرده خود نیز پایبند نیستند. عدم پایبندی آمریکا به برجام که شاید یکی از بزرگترین پرونده های شورای امنیت از بدو تاسیس باشد در واقع تلنگری جدی مبنی بر عدم کارایی شورای امنیت فعلی است.
چه تضمینی وجود دارد که جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکرات شود و بعد از چند ماه عضو دیگری از اعضای شورای امنیت یا مجددا خود آمریکا دوباره بهانه های جدید را برای برهم زدن توافقات جدید مطرح ننمایند. بهترین راه برای حل اختلافات موجود بازگشت آمریکا به برجام و پی بردن اعتراضهای خود در مسیر برجام و ساختار شورای امنیت فعلی است نه رفتار قلدرمابانه و کدخداگونه.

نویسنده: رحمت مهدوی

کد مطلب: 109861
 
Share/Save/Bookmark