میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
فدای سر عمه جان
معاون رییس جمهوری: تعریف نرخ بیکاری برای همه مردم مشخص نیست و به همین دلیل شاید این آمار درست به نظر نمی‌رسد...

معاون رییس جمهوری: تعریف نرخ بیکاری برای همه مردم مشخص نیست و به همین دلیل شاید این آمار درست به نظر نمی‌رسد.
به نظر شما کدام یک از گطسنه های زیر به نظر دولت "بیکار" محسوب نمی شوند؟
الف) مسئولی که روزی در ده جلسه بی فایده شرکت می کند.
ب) وزیری که روزی سه بار سخنرانی الکی می کند.
ج) مدیرکلی که روزی بیست و هشت ساعت به ماموریت های بیخودی می رود و حق ماموریتش را هم تمام و کمال می گیرد.
د) زباله گردی که از کله سحر تا بوق سگ در سطل های زباله دنبال خوراکی می گردد.
اردوغان: متاسفانه در روز‌های اخیر صدا‌هایی از ایران می‌شنویم که متفاوت است. برخی اظهارات درباره عملیات مرا ناراحت کرد.
کدام یک از پاسخ های زیر برای رییس جمهور ترکیه مناسب تر است؟
الف) خفه شو مردک
ب) صدای متفاوت را هنوز نشنیدی قارداش!
ج) دو قورت و نیمش هم باقی است.
د) فدای سر عمه رهبر کره شمالی
فرهنگستان ادب فارسی: ما عنوان "کمک نوآور" را برای "استارت آپ" انتخاب نکردیم.
به نظر شما کدام یک از نهادهای زیر این کلمه را پیشنهاد داده است؟
الف) مرکز حمایت از افراد غیرقابل حمایت
ب) فرهنگستان نمک فارسی
ج) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
د) سازمان فضایی ناسا

کد مطلب: 111327
 
Share/Save/Bookmark