میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۱
 
 
چهارجوابی
برجام مخفف "بغل کردن روسیه جای انگلیس ملعون"

جراید: جمعی از مردم ورامین برای حفظ تیم والیبال صالحین ورامین در لیگ برتر والیبال کمپین فروش کلیه به راه انداختند.
با توجه به این خبر به زودی کدام یک از کمپین‌های زیر برای حمایت از تیم‌ملی فوتبال راه‌اندازی خواهد شد؟
الف) کمپین فروش لنز رنگی
ب) کمپین فروش شلوار باب اسفنجی
ج) کمپین فروش کله پاچه و قلوه‌گاه گوسفندی
د) کمپین فروش زیرشلواری راه راه مامان دوز 

عبارت زیر از کیست؟
نمی‌دانم در مجلس چه خبر است.
الف) عموپورنگ
ب) سفیر اتیوپی در مجارستان
ج) یک وابسته عوامل استکبار در چچن اینگوش
د) برادر پزشکیان نماینده چند دوره مجلس 

کدام یک از گزینه‌های زیر مخفف واژه "برجام" است.
الف) برنامه راهبردی جنگ اتمی میانمار
ب) بالا رفتن جوجه از مامانش
ج) بغل کردن روسیه جای انگلیس ملعون
د) هیچکدام

کد مطلب: 97917
 
Share/Save/Bookmark