میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۲
 
 
عضو کمیسیون حقوقی مجلس:
خبری از برجام بعدی نیست
خبری از برجام بعدی نیست
 

عضو کمیسیون حقوقی با بیان اینکه گام دوم جمهوری اسلامی در واکنش به عدم اجرای تعهدات اروپایی‌ها به زودی برداشته خواهد شد گفت: آمریکا و اروپا باید بدانند فقط باید با زبان منطق با ایران حرف بزنند. محمدعلی پورمختار گفت: نیت ایران در اجرای گام دوم مبتنی بر منطق بوده و بر اساس حقوق بین‌الملل است ضمن اینکه حصول منافع جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. وی افزود: وقتی اروپایی‌ها اینستکس را اجرایی نکرده و توافق و تعهداتشان را عملی نکردند خواهند دید که جمهوری اسلامی ایران در این مسیر تعارفی با هیچ کس ندارد و هر وقت چیزی را اعلام کرده و تصمیمی را گرفته آنرا به صورت تمام و کمال اجرایی کرده است.حرف جمهوری اسلامی ایران تهدید نیست و نباید اروپایی از آن تعبیر اشتباهی داشته باشند بلکه جمهوری اسلامی در حال عمل به حق و حقوق خود براساس قوانین بین‌المللی بوده و منافعش را پیگیری می‌کند.

کد مطلب: 109771
 
Share/Save/Bookmark