میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۱
 
 
چهارجوابی
مواد شوینده - خوراک - پوشاک
ادامه اظهارنظر زیر را حدس بزنید. برادر جهانگیری: مساله بیکاری در همه دولت‌ها مطرح است و...

ادامه اظهارنظر زیر را حدس بزنید.
برادر جهانگیری: مساله بیکاری در همه دولت‌ها مطرح است و...
الف) عده‌ای به خاطر سرکار گذاشتن دیگران، سرکار می‌روند و حقوق‌های چند ده میلیون تومانی می‌گیرند.
ب) اسباب خنده و طرب مسئولان است.
ج) غیر از وعده و وعید چیزی نصیب بیکاران نمی‌شود.
د) و تا آخر دنیا هم ادامه خواهد داشت 

عبارت زیر از کیست؟
برخی از چالش‌های پیش‌روی کشور که از آن‌ها به ابرچالش یاد می‌شود بیکاری است.
الف) جالینوس
ب) کراسوس
ج) اختاپوس
د) جهانگیریوس 

معاون اول: جوانان مطالبات دیگری هم دارند که باید به آن‌ها هم توجه شود.
کدام یک از موارد زیر به ترتیب جزو اولویت جوانان محسوب می‌شود؟
الف) پوشاک - خوراک - مواد شوینده
ب) خوراک - مواد شوینده - پوشاک
ج) خوراک - پوشاک - مواد شوینده
د) مواد شوینده - خوراک - پوشاک

کد مطلب: 99609
 
Share/Save/Bookmark