میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۴
 
 
صدور انقلاب

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران یک کلید واژه در ادبیات سیاسی به چشم و آن صدور انقلاب است. از یک‌سو امام خمینی(ره) و پس از آن رهبر معظم انقلاب از اصل صدور انقلاب به سراسر جهان سخن گفته و از سوی دیگر محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی و ایادی آنان همواره بر آن بوده‌اند تا از واژه صدور انقلاب ایران به عنوان مولفه‌ای برای ایران‌هراسی و تحریک کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی بهره گیرند. آنچه از سوی آنها مطرح می‌شود می‌شود آن است که ایران با صدور انقلاب به دنبال سلطه و دخالت در امور کشورهاست و به نوعی آن را ابزاری برای نمایش نقش منفی ایران در منطقه قرار داده‌اند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که کارنامه ۴ دهه حیات انقلاب اسلامی نشانگر حقایقی ورای این ادعاهاست که مفهوم واقعی صدور انقلاب مورد نظر انقلاب اسلامی را آشکار می‌سازد.
آنچه انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارد آن است که هر ملتی حق تعیین سرنوشت خود را دارد و این ملت‌ها هستند که می‌توانند تمام معادلات را دگرگون و در مسیر صحیح هدایت کنند.
براساس تفکرات انقلاب اسلامی، تبدیل جوامع به مسلمان ملاک نیست بلکه تاکید دارد که هر ملتی براساس مولفه‌ها و داشته‌های درونی خود در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تاریخی می‌تواند تلاش کند که هم با استبداد داخلی مقابله داشته باشد و هم با استعمار و نظام سلطه و آنانی که علیه امنیت و آزادی جهانیان اقدام می‌کنند. در اصل آنچه از سوی انقلاب اسلامی مورد توجه است اصل آزادگی و آزادی خواهی است و هر فرد و ملتی می‌تواند در این راه گام بردارد. تفاوت اصلی اندیشه‌های انقلاب اسلامی با سایر اندیشه‌های رایج در جهان یعنی لیبرالیسم و کمونیسم در این است که آنها به دنبال تحمیل تفکرات و ساختارهای خود به سایر جوامع هستند در حالی که انقلاب اسلامی هرگز چنین دیدگاهی نداشته و تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان را مورد تاکید دارد.
نمونه عینی این رفتار را در نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی می‌توان مشاهده کرد که در آن جوانان به بصیرت و آگاهی در قبال تحولات داخلی اروپا و عرصه سفارش شده بودند.
نمود دیگر این صدور انقلاب را در بیداری جهانی در قبال خوی سلطه‌گر و جنایت کار آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌توان مشاهده کرد چنانکه اکنون جهانیان آمریکا را شیطان بزرگ می‌شناسند و حتی کشورهای متحد آمریکا صحنه تظاهرات ضد آمریکایی و آتش زدن پرچم این کشور شده است و از سوی دیگر جهانیان رژیم صهیونیستی را آپارتاید جهانی می‌دانند چنانکه روز جهانی قدس که زمانی فقط در ایران برگزار می‌شد امروز به تقویت اکثر ملت‌های جهان افزوده شده و این روز را گرامی‌ می‌دارند.
با توجه به آنچه ذکر است می‌توان گفت که صدور انقلاب از سوی جمهوری اسلامی نه برگرفته از سلطه گری و اقدام برای تسلط بر کشورها بلکه در قالب هدایت و بیدارسازی ملت‌ها برای تعیین سرنوشتشان است که براساس آن هر ملتی حق دارد که با استبداد داخلی و استعمار و سلطه‌گری خارجی مقابله کرده و برای آزادی و آزادی‌خواهی خود گام بردارد و این دقیقا اقدامی در چارچوب هدایت بشریت به سمت سعادت است و همین است که خشم نظام سلطه را برانگیخته و به دنبال بدنام‌سازی و مقابله همه‌جانبه با آن برای الگو نشدنش هستند. 

مهدیس پارسا

کد مطلب: 102057
 
Share/Save/Bookmark