میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
راه شناسی: واژه شناسی «راه»
راه شناسی: واژه شناسی «راه»
 

شناخت «راه» از بی-راهه-ها و کژراهه-ها کار بسیار دشواری است. هر واژه در بافت اجتماعی که بکار می رود دارای معنی است و متناسب با کاربرد آن می تواند دارای بار حقوقی یا اجتماعی باشد. فهم مشترک از واژگان در همه گیری گفتمان ها نقش موثری دارد و از سوء تفاهم های احتمالی جلوگیری می کند و راه را بر هر گونه برداشت سلیقه ای و انحرافی مسدود می کند. استفاده نابجا از واژگان در بسیاری از موارد به توهم زایی در معنا و کاربرد واژگان منتهی شود. فراوانی کاربرد کلیدواژه «راه» در این «راه»نما نشان از اهمیت ویژه این واژه دارد. از این رو شایسته است که پیرامون معانی واژگان «راه» و «راه-شناسی» متناسب با اهداف کاربردی آن روشنگری لازم انجام گیرد. عطار نیشابوری در باب هجدهم مختارنامه در اهمیت «راه» و «را-ه-شناسی» در باره کنش های اجتماعی چه زیبا (گزیده ابیات) سروده است که:
در راه طلب مرد بهمت باید
یک یک جزوش نقطه حکمت باید
گر مرد رهی راه نهان باید رفت
صد بادیه را به یک زمان باید رفت
گر می خواهی که راهت انجام دهد
منزل همه در درون جان باید رفت
هر چند که راه بر سر آدمی است
می رو، تو مترس، تا به جایی برسی
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت
بنشسته ای و بسی سفر داری تو
هر ذره ای که هست ره گذر داری تو
راه¬شناسی شامل بررسی معانی واژه «راه» در فرهنگ و زبان فارسی است که در فرهنگ¬نامه و لغت¬نامه های معتبر زبان فارسی آمده است (مستندات، پیوست های علمی و منابع اقتباسی پیرامون راه شناسی شامل کتاب ها، مقالات منتشر شده در نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی و گزارش های رسمی دستگاه ها و مراکز اجرایی مسوول کشور در پایگاه دانش «راه چهارم» موجود است).

راه شناسی اول- معانی «راه»
معانی متعددی برای واژه «راه» در فرهنگنامه های معتبر فارسی آمده که شامل موارد زیر است:
- مسیر، محل عبور، گذرگاه، جاده، سبیل، سلک، شاهراه، صراط، طریق، گذرگاه، مسلک، معبر، ممر، منهاج، منهج، نهج و مجرا
- روش، رسم، روال، شعار، شیوه، طرز، طریقت، طریقه، منوال
- قاعده و قانون
- وضع، وضعیت و کیفیت
- مرتبه، دفعه و بار
- مقام و آهنگ

راه شناسی دوم- معانی «راه چهارم»
با توجه به معانی «راه» در فرهنگ و ادب فارسی، مراد از واژه «راه» در «راه چهارم» شامل موارد زیر است:
- طراحی، ارائه و اجرای چهارمین مسیر پیشرفت ایران اسلامی
- طراحی، ارائه و اجرای چهارمین روش پیشرفت ایران اسلامی
- طراحی، ارائه و اجرای چهارمین قاعده پیشرفت ایران اسلامی
- طراحی، ارائه و اجرای چهارمین وضع پیشرفت ایران اسلامی
- طراحی، ارائه و اجرای چهارمین مرتبه پیشرفت ایران اسلامی
- طراحی، ارائه و اجرای چهارمین آهنگ پیشرفت ایران اسلامی

راه شناسی سوم- وجود «راه»های پیشرفت
اصولا برای رسیدن به یک یا چند هدف یا مقصد، «راه» های متعددی وجود دارد که دارای ویژگی های مشترک و اختصاصی اند. «راه» ها بر هم رجحانی ندارند و وجود «راه» های متعدد برای رسیدن به مقصود نشانه خوبی یا بدی آن مقصود نیست. دیدگاه ها، نظرات و سلیقه های گوناگون می توانند متناسب با اولویت هایی که دارند، «راه» های مختلفی را برای تحقق هدفی خاص ارائه کنند. راهی برتر است که ضمن اطمینان به کارآمدی آن در تحقق اهداف، از نظر اجرایی نیز منطقی و مقرون به صرفه و صلاح جامعه باشد. «راه چهارم» محصول تعمیم موفقیت ها و اصلاح ناکامی های گذشته با طراحی جدید است و در تقابل با هیچ یک از «راه» های ارائه شده قبلی برای پیشرفت ایران اسلامی نیست. همه «راه» ها دارای نقاط و نکات مثبت و منفی است که هر یک در جای خود شایان توجه و تامل است. راهی اصلح است که از سوی منابع علمی اصیل بومی و تجارب مستقل و بدون جانبداری بین المللی قابل راستی آزمایی باشد.

راه شناسی چهارم- انتظار برای «راه»های بعدی
«راه چهارم» می کوشد که با شناخت و تحلیل دقیق خلاءها، کمبودها، ضعف ها، آسیب ها، تهدیدها، قوت ها، فرصت ها، ضرورت ها و اولویت های «راه» برنامه ریزی و اجرای پیشرفت ایران اسلامی در چهار دهه گذشته به ارائه مسیر، روش، قاعده و وضع نوینی برای تحقق پیشرفت ایران اسلامی متناسب با توانمندی های نسل سوم و چهارم انقلاب و بر اساس اسناد فرادست کشور بپردازد. باید منتظر بود و پیشاپیش حضور «راه پنجم» و «راه» های بعدی را نوید داد چرا که پیشرفت ایران اسلامی وامدار یک «راه» خاص نبوده و نیست. «راه» فی نفسه مهم نیست بلکه آنچه مهم است رسیدن به مقصد و تحقق اهداف است. نمی توان با «راه» های سنتی و ناکارآمد قدیمی به حل مشکلات روزآمد کشور پرداخت. از این رو ورود «راه» های بعدی در عرصه های آتی پیشرفت ایران اسلامی و برای حل مشکلات آینده زندگی مردم لازم بوده و همراهی با «راه» برتر در هر زمان از میان هر فرد، گروه و جناح سیاسی که باشد بر همگان لازم و ضروری است.

کد مطلب: 115855
 
Share/Save/Bookmark