میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۶
 
 
من هدیه گرفته ام نه رشوه
قاضی: در پرونده شما نوشته شده که به چند شخص و شرکت و نهاد و ارگان و سازمان، رشوه داده اید؟...

قاضی: در پرونده شما نوشته شده که به چند شخص و شرکت و نهاد و ارگان و سازمان، رشوه داده اید؟
متهم: به نام خدا و با درود به روح پرفتوح ...
قاضی:حاشیه نروید و فقط جواب سوال مرا بدهید.
متهم: کارم راه نمی افتاد. رشوه دادم. راه افتاد.
قاضی: رشوه گیرنده الان اینجاست و نادم و پشیمان و از شما هم شکایت دارد.
متهم: با درود به روح پرفتوح ... آخ ببخشید قرار شد حاشیه نروم. اصلا هم اینطور نیست.اتفاقا وقتی رشوه می گرفت خیلی شاد بود. شبیه خری ... ببخشید شبیه جیگری که تی تاپ و کیت کت دیده باشد.
قاضی: پس قبول دارید که مرتکب خلاف شدید؟
متهم: با درود بر روح پرفتوح ... آهان نه! من خلافی مرتکب نشدم فقط کارآفرینی کردم. هر کس هم که می گوید رشوه گرفته بیاید پس بدهد.
قاضی: شما واقعا پررو هستید. به روح اعتقاد دارید؟
متهم: معلوم است که اعتقاد دارم. پس فکر کردید برای چی از همان اول بر روح پرفتوح تاکید داشتم؟
قاضی:
دفاع دیگری ندارید؟
متهم: هیچ دفاعی ندارم فقط این بیت را یکی از رشوه گیران همین الان برایم فرستاده که در محضر شریف دادگاه قرائت می کنم.
من هدیه گرفته ام نه رشوه
فرق است میان ناز و عشوه

کد مطلب: 111101
 
Share/Save/Bookmark