میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۰
 
 
همه را در دادگاه صحرایی اعدام کنید بشورد و ببرد
وزیر کار: علت اصلی استیضاح را نمی‌دانم. به نظر شما کدام یک از گزینه‌های زیر دلیل استیضاح آقای وزیر است؟...

وزیر کار: علت اصلی استیضاح را نمی‌دانم.
به نظر شما کدام یک از گزینه‌های زیر دلیل استیضاح آقای وزیر است؟
الف) رشد دویست درصدی تولید اشتغال در کشور
ب) راه‌اندازی ده‌ها هزار کارخانه تولیدی در کشور
ج) کاهش نرخ بیکاری به صفر درصد
د) چشم و ابروی مشکی و قشنگ برادر ربیعی 

اظهارنظر زیر از کیست؟
برخی نمایندگان، روز نامه‌ای را امضا می‌کنند و شب امضاها را پس می‌گیرند. لعنت خدا بر نماینده‌ای که از امضا و موقعیت خود در حال کاسب‌کاری است.
الف) یک از عوامل استکبار جهانی
ب) یکی از سران فتنه
ج) یکی از ایادی آمریکای جهانخوار
د) هیچکدام یکی از همین خودی‌های خودمان 

باید برای متهمان اقتصادی دادگاه صحرایی تشکیل بدهیم.
عبارت فوق از کیست؟
الف) آدولف هیتلر
ب) موسولینی
ج) استالین
د) یکی از وزیران دولت تدبیر و امید

کد مطلب: 105479
 
Share/Save/Bookmark