میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۰۷
 
 
کاریکلماتور زبان معیار قانونگرایی!

اشاره: بدون شک ادبیات طنز در زمینه سازی گفتمان اجتماعی پیرامون موضوعات مهم کشور دارای نقش اساسی است. در این نوشتار به ارائه کاریکلماتور پیرامون زبان قانونگرایی می پردازیم که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
- مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه برگزاری دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا را تصویب کرد!
- کودکی در متن دیکته خود اینگونه نوشته بود: مجما طشخیس مسلهط نزام!
- شعبه ویژه نهضت سوادآموزی در هیات دولت افتتاح شد!
- دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست تا درس زبان و ادبیات فارسی را در آموزش های ضمن خدمت کارکنان به شکل جدی تری پیگیری نماید!
- محلس شورای اسلامی با استخدام دبیران بازنشسته ربان و ادبیات فارسی، اداره کل ویراستاری طرح ها و مصوبات را در معاونت قوانین و مقررات تاسیس کرد!!

- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی اعلام کرد: بررسی نطق های پیش از دستور نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی چهار دهه گذشته نشان داد که همه آنها دارای اغلاط دستوری و ویراستاری فراوان اند!!
- سخنگوی شورای محترم نگهبان از نمایشگاه دستاوردهای نهضت سوادآموزی کشور در عرصه ویراستاری قوانین بازدید کرد!
- سخنگوی شورای محترم نگهبان در همایش ملی «زبان فارسی معیار در قانونگذاری» خواستار تلاش همگان در پاسداری از گنجینه زبان فارسی در حوزه قانونگذاری شد!
- سازمان بازرسی کل کشور از ویراستاری قوانین توسط سازمان های مردم نهاد قبل تصویب آنها در نهادهای تقنینی استقبال کرد!
- سازمان بازرسی کل کشور از سردرگمی مردم در اجرای قوانین در اثر وجود اغلاط دستوری و اشتباهات ویراستاری خبر داد!

کد مطلب: 109664
 
Share/Save/Bookmark