میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۳
 
 
پیامدهای یک رای
سرانجام پس از هفته ها جنجال رسانه‌ای و قشون کشی های خیابانی، در جلسه رأی‌گیری سنا در خصوص رسیدگی به اتهام ترامپ...

سرانجام پس از هفته ها جنجال رسانه‌ای و قشون کشی های خیابانی، در جلسه رأی‌گیری سنا در خصوص رسیدگی به اتهام ترامپ در تحریک به شورش، ۵۷ سناتور آمریکایی علیه رئیس‌جمهور سابق آمریکا رأی دادند و ۴۳ نفر از او حمایت کردند و از آنجایی که این لایحه دو سوم اکثریت سنا را به دست نیاورد، ترامپ از اتهام تحریک به شورش در حمله هوادارانش به کنگره در تاریخ ۱۷ دی ماه تبرئه شد. حال این سوال مطرح است که این نتیجه چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
این اقدام در حالی صورت گرفت که دموکرات ها از بایدن رئیس جمهور گرفته تا پلوسی رئیس مجلس نمایندگان، تمام تلاش خود را برای محاکمه ترامپ به کار گرفتند لذا می توان نتیجه این استیضاح را اولین شکست و سرآغازی برای چالشهای جمهوریخواهان و دموکرات ها در کنگره دانست که می تواند بر خواسته های بایدن از کنگره تاثیر گذار بوده و حتی به چالشی برای او مبدل شود. در این میان فضای سیاسی امریکا با چند قطبی همراه خواهد بود. از یک سو رقابت سنتی میان دموکرات و جمهوریخواه ادامه خواهد یافت بویژه اینکه دموکرات‌ها با طرح استیضاح ترامپ به دنبال حذف کامل جمهوریخواهان از عرصه سیاسی بودند. از سوی دیگر رای برخی جمهوریخواهان علیه ترامپ زمینه ساز شکاف میان جمهورخواهان و هواداران انها خواهد شد چنانکه برخی هواداران جمهوریخواهان و ترامپ خواستار محاکمه و مجازات جمهوریخواهانی شدند که علیه ترامپ رای داده‌اند. نکته قابل توجه آنکه ترامپ نیز با این رای، حضورش در عرصه سیاسی اجرایی می شود. او که وعده حضور در انتخابات سال ۲۰۲۴ را داده، برای حفظ طرفدارانش به استمرار سیاست های رادیکالی پرداخته و می تواند به چالشی برای دولت آمریکا مبدل شود. رشد ملی گرایی در آمریکا که نتیجه آن را در رای بیش از ۷۰ میلیون نفر به ترامپ می توان مشاهده کرد فرصتی برای ترامپ است تا به رویاهای سیاسی اش بپردازد. با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که وضعیت امریکا در حوزه سیاسی و به تبع آن در عرصه اقتصادی و اجتماعی با چالشهای جدیدی همراه خواهد شد بویژه اینکه گسل‌های اعتراضی جنبش ۹۹ درصدی‌ها و مخالفان ضد نژادپرستی نیز همچنان فعال است و بر میزان بحران‌ها خواهد افزود. 

نویسنده: فرامرز اصغری

کد مطلب: 117151
 
Share/Save/Bookmark