میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۳
 
 
از شوخی دستی تا شوخی تفنگی
وکیل نجفی: شخصا از آقای نجفی خواستم که من را عزل کننداما این توافق بین ما بود و من به آقای نجفی قول داده‌ام صحبتی نکنم...

وکیل نجفی: شخصا از آقای نجفی خواستم که من را عزل کننداما این توافق بین ما بود و من به آقای نجفی قول داده‌ام صحبتی نکنم. امیدوارم پرونده پایانی خوش داشته باشد.
به نظر شما منظور از "پایان خوش" کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) یک راننده اسکانیا به جای ایشان اعدام شود.
ب) یک خلبان توپولوف به جای ایشان مجازات شود.
ج) یک شکارچی غیرمجاز پرستو به جای ایشان محاکمه شود.
د) با رسانه های شایعه پراکن به شدت برخورد شود.
رئیس اتحادیه آریشگران مردانه همکاران ما به خوبی می‌دانند که بر اساس قوانین صنفی، مجاز به خالکوبی و تتوزنی نیستند و انجام چنین مواردی در آرایشگاه‌های مردانه دارای مجوز، غیرقانونی است.
با توجه به ازدیاد نسل پلنگ های ایرانی و تتوکاران حرفه ای کشور،ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) این تتوها به طور خودجوش می رویند.
ب) دفترچه خاطرات خالکوبی شده روی تن ملت در واقع عکس برگردان است.
ج) این تتوها را در آرایشگاه های زنانه می کوبند.
د) ما هم که خوابیم و تفنگ هم که فشنگ ندارد.
شهردار سابق تهران: مرحومه روزی به شوخی گفت یک روز اسلحه را بیاور تا خودمان را بکشیم که من هم به شوخی گفتم تو اول مرا بکش و بعد اگر دلت آمد خودت را هم بکش.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که...
الف) مرحومه شوخی شوخی خودش را کشته است.
ب) شهردار سابق شوخی شوخی مرحومه را کشته است.
ج) مسئولان در دادگاه هم که باشند باز شوخی شوخی یادشان نمی رود.
د) ماشالله اساتید در سن بالای شصت هفتاد سال تازه شوخی شوخی شان گل می کند.

کد مطلب: 109952
 
Share/Save/Bookmark