میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۸
 
 
جنگ جدید علیه اسلام

این روزها تنش‌ها میان اروپا و ترکیه وارد ابعاد جدیدی شده است. پارلمان هلند طرح نسل‌كشي ارامنه از سوي عثماني را به رسميت شناخت. تصويب اين طرح از سوي پارلمان هلند زواياي بسياري را با خود به همراه دارد كه حال حاضر می‌توان گفت كه از ميان همه آنها دو مسئله از اهميت بيشتري برخوردار است و نشان‌دهنده رويكردهاي كلان هلند و حتي اروپا و غرب در اين‌باره است. ابتدا اينكه طي سال‌هاي گذشته به خصوص به دليل دخالت‌هاي خانمان‌سوز آمريكا و اروپا در غرب آسيا، بحث مهاجران اين منطقه به اروپا بسيار زياد شده، به همين نسبت به ميزان اسلام‌ستيزي در كشورهاي اروپايي به شدت افزوده شده است. در اين ميان هلند طي سال‌های گذشته گرايشات شديد و راديكالي را در قبال مسلمانان اتخاذ كرده است به گونه‌ای كه حتي مخالفت با حضور مسلمانان در هلند در بين شهروندان اين كشور افزوده شده و مسلمانان مقيم در اين كشور از سوي شهروندان با مشكلات شديد زيستي و رواني مواجه شده‌اند.
مسئله ديگر در اين‌باره به رويكردهاي كلان هلند، همسان با كل اروپا در قبال تركيه است. از آنجا كه تركيه در دهه‌های گذشته به طور جد علاقه‌مند بوده وارد اتحاديه اروپا شود، برخي از طرح‌ها و رفتارها براي اين مسئله است كه با عضويت تركيه جلوگيري شود تا به ميزان و آمار مسلمانان در اروپا افزوده نشود. به طور كل اروپا به هيچ‌وجه علاقه ندارد كه يك كشور مسلمان را به اتحاديه خود بيفزايد به اين دليل كه بسياري از اروپايي‌ها در اين‌باره حساس بوده و به هويت مسيحي خود تاكيد دارند. بنابراين مي‌توان گفت كه اين مصوبه هلند بخشي از طرح كلان اروپا است كه در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
اما چشم‌انداز آينده نشان مي‌دهد گسترده شدن تصويب اين طرح‌ها، به گونه‌ای در مقابل مسلمانان انجام خواهد شد. به اين دليل كه سياست‌های رسانه‌ای غرب بر اين مبنا است كه به روش‌های مختلف، بدبيني نسبت به اسلام و مسلمانان را افزايش دهد. از طرفي در اين طرح تركيه به عنوان يكي از نمايندگان دنياي اسلام مطرح است اما غرب با ابزار رسانه‌ای از اين قابليت برخوردار است كه اين بدبيني و ديدگاه نسل‌كشي را به كل دنياي اسلام تعميم دهد. مهم اين است كه ذهن اروپايي و غربي آماده است تا بدبيني نسبت به اسلام و مسلمانان را بپذيريد و طي سال‌هاي گذشته غرب به شدت بر روي آن كار كرده است.
با توجه به اينكه آمارها نشان مي‌دهد كه به ميزان و تعداد مسلمانان در اروپا و غرب افزوده خواهد شد و همين مسئله از ديدگاه غرب تبديل به تهديد شده است، از هر زمينه‌ای براي تشديد حس بدبيني نسبت به مسلمانان استفاده خواهد شد. اين مسئله براي غرب و دنياي مسيحيت به اندازه‌ای مهم است كه پاپ نيز وارد بازي شده و به تقويت اين ديدگاه پرداخته است. به گونه‌ای كه سال گذشته پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک‌های جهان طي سفر به ارمنستان و با حمايت از مسيحيان و ارامنه از واژه نسل‌كشي استفاده كرد. اين تفكر به هر جهت بخشي از پازل روياروي هم قرار دادن اسلام و مسيحيت است. 

نویسنده: فرامرز اصغری

کد مطلب: 103444
 
Share/Save/Bookmark