میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۲
 
 
آمریکا در عمل به برجام بر نخواهد گشت

کارشناس مسائل بین الملل گفت: دولت بایدن میخواهد، اهرمی مانند مکانیسم ماشه را علیه ایران با عضویت اسمی خود در برجام فعال کند.
حنیف غفاری درباره بازگشت آمریکا به برجام، گفت: در ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بسیاری از مشاوران مشترک «باراک اوباما» و «جو بایدن» مانند ویلیام برنز، جک سولیوان و چند فرد دیگر، درباره نحوه بازگشت دولت دموکرات واشنگتن به برجام یک سری ملاحظات و نکاتی را مطرح کرده بودند. او افزود: نکته و مخرج مشترک صحبتهای مشاوران مشترک اوباما و بایدن این بود که واشنگتن باید با لحاظ کردن یک سری پیش شرطهای جدید یا کسب امتیازات جدید به توافق هستهای با ایران برگردد که برجام پلاس نام میگیرد، به عبارت دیگر ایران باید یک سری تعهداتی را بر لیست تعهدات خود در قبال بازگشت واشنگتن به برجام اضافه کند. غفاری با بیان اینکه یک نکته فنی و حقوقی در نحوه اجرایی کردن بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد که تیم مشاوران بایدن هنوز بر سر آن به اجماع نرسیدند، گفت: برخی از مشاوران بایدن به او توصیه کردند که در گام اول بدون در نظر گرفتن پیش شرط به صورت ظاهری صرفا اعلام کند که واشنگتن جزئی از برجام است و به برجام بازگشته است، اما در گام عملیاتی همان اقدامی را انجام دهد که سال ۲۰۱۷ شاهد بودیم، یعنی در سال اول ریاست جمهوری ترامپ که آمریکا در وضعیتی بین ماندن و خروج از برجام قرار داشت. او افزود: در واقع دولت بایدن میخواهد، اهرمی مانند مکانیسم ماشه را علیه ایران با عضویت اسمی خود در برجام فعال کند و هم اینکه بتواند از طریق ممانعت از عملیاتی شدن تعلیق تحریمها یک سری امتیازاتی را از ایران بگیرد، از جمله اینکه ایران را به مذاکرات موازی در حوزه منقطقهای و موشکی در بیاورد.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: در سال اول ریاست جمهوری ترامپ آمریکا اسما جزئی از برجام بود، اما در عمل مانع از هرگونه تعلیق تحریمها علیه ایران میشد و از طریق هشدار نسبت به ریسک پذیری اقتصادی شرکتهایی که میخواستند در ایران سرمایه گذاری کنند، اقدام میکرد، در ان دوران شاهد بودیم که بسیاری از شرکتهای اروپایی یا بسیاری از شرکتها از کشورهای دیگر دنیا قبل از اینکه ترامپ از برجام خارج شود، از ایران خارج شده بودند.
او افزود: دومین تاکتیکی که عده دیگری از مشاوران بایدن در نظر گرفتهاند، این است که از همان ابتدا بایدن شرطی را برای بازگشت آمریکا به برجام بگذارد، شرطی مانند بحث حذف بند غروب آفتاب که بارها مطرح شده است تا مثلا ایران موافقت کند که محدودیتهای هستهای آن دائمی شود و در گام دوم تهران با مذاکرات موازی موافقت کند. غفاری تصریح کرد: دولت بایدن مانند دولت اوباما مذاکرات را مرحله به مرحله تعریف نکرده است، یعنی این گونه نیست که مذاکرات هستهای را پیش درآمدی برای مذاکرات موشکی و مذاکرات موشکی را پیش درآمدی برای مذاکرات منطقهای قرار دهد، در واقع مشاوران بایدن قصد دارند که به صورت همزمان در حوزههای مختلف مذاکراتی را طبق نقشهای که دارند با ایران انجام دهند و سپس خروجی این مذاکرات را به هم وصل کنند و یک بسته و توافق جامعهای را به وجود بیاورند.

کد مطلب: 116134
 
Share/Save/Bookmark