میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۸
 
 
سیاست‌های شیری را عشق است
رئیس مجلس: بنده یک بار هم گفتم اگر این سازمان سنجش را منحل کنید، مشکل حل خواهد شد...
رئیس مجلس: بنده یک بار هم گفتم اگر این سازمان سنجش را منحل کنید، مشکل حل خواهد شد.
ما از این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) اگر دست کسی شکست می‌شود با قطع کردن هم درمانش کرد.
ب) مجلس واقعا عصاره دانایی ملت است.
ج) با انحلال مجلس هم مشکلات مردم حل می‌شود.
د) به زودی یکی از برادران یا برادرزاده‌ها رئیس سازمان سنجش خواهد شد. 

رئیس دولت اصلاحات: با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) عذرخواهی بهتر از درمان است.
ب) پیشگیری بهتر از رئیس دولت اصلاحات است.
ج) عمه رهبر کره شمالی بهتر از پیشگیری است.
د) یک جو عملکرد بهتر از هزار بار عذرخواهی است. 

یک نماینده مجلس: اینها به شهر ما رفتند. خانم‌های مورد اعتماد مردم را وادار کردند تا بیایند پیش مادر من. آنقدر روی فکر او کار کردند که به بچه‌ات - که نماینده مجلس است - بگو امضایش را پس بگیرد تا اینکه مادرم گفت شیرم را حلالت نمی‌کنم اگر امضایت را پس نگیری.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از اصول پارلمانتریسم است؟
الف) شیر مادر بالاتر از مصلحت مملکت است.
ب) ننجون دوست دارم دیگه بی‌تو خستم ننجون.
ج) سیاست‌های شیری مجلس.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
کد مطلب: 105532
 
Share/Save/Bookmark