میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۰۲
 
 
رویاهای بر باد رفته البشیر

عمرالبشیر رئیس‌جمهوری سودان در سفری غیرمنتظره راهی روسیه شد وی در این سفر ضمن درخواست برای خرید تسلیحات خواستار حمایت روسیه از امنیت ثبات سودان شده است. با توجه به روابط گسترده سودان با عربستان و امریکا که به خاطر آن حتی حاضر به کنار نهادن حمایت از فلسطین شد این سوال مطرح می‌شود که چرا البشیر به سمت روسیه‌ای که با این کشورها در تقابلی آشکار است متمایل شده و حتی خواستار تامین امنیت خود توسط این کشور شده است؟!
دلایل این رویکرد را می‌توان در وضعیت داخلی و تحولات جهانی جستجو کرد. البشیر از رویکرد به عربستان و امریکا انتظار داشت که بتواند در کنار کسب منافع اقتصادی به اقدامات منفی آنها علیه یکپارچگی سودان و حاکمیت خود پایان دهد. استمرار بحران در دارفور و تشدید فضای ناامنی در بسیاری از بخش‌های سودان و در عین حال اجرایی نشدن وعده رفع تحریم‌های امریکایی عملا نتایج دلخواه البشیر از رویکرد به امریکا و سعودی را به همراه نداشت.
در عرصه جهانی نیز اکنون نام عربستان و امریکا نه به عنوان ناجی و متحد بزرگ بلکه عامل بحران و نا امنی های جهانی برده می شود امروزه همگان بر این امر تاکید دارند که عربستان محور تروریست پروری و نا امنی شده است در حالی که امریکا که زمانی ادعای ناجی بشریت داشت در کنار سعودی جز به کشتار و نابودی بشریت راهبرد و انگیزه ای ندارد.
رسوایی جنایات این کشورها در یمن و حمایت‌های آنان ار تروریست در عراق و سوریه موجب شده تا هر کشوری را که به همگرایی با آنها روی آورده در میان افکار عمومی به کشوری ضعیف و شریک جنایات آنها مبدل سازد.
در این میان روسیه با گرایش به جبهه مقاومت به عنوان محور اصلی مبارزه با تروریست و حفظ امنیت جهانی توانسته از جایگاه مطلوب در معادلات جهانی برخوردار شود با توجه به شرایط مذکور سودان با رویکرد به سوریه تلاش دارد از یک سو به عربستان و امریکا درباره پیامدهای عدم تحقق وعده هایشان به کشورش هشدار دهد و از سوی دیگر از ظرفیتهای روسیه برای بازگشت به تعامل با جبهه مقاومت بهره گیرد.
این امر زمانی بیشتر آشکار می‌شود که سودان از یک سو از گزینه نظامی و تقابل عربی با جمهوری اسلامی ایران مخالفت می‌کند و از سوی دیگر حمایت از فلسطین را مولفه‌ای مهم برای سودان وجهان اسلام معرفی می‌کند.
با توجه به جمیع آنچه ذکر شد می‌توان گفت رویکرد البشیر به روسیه از یک سو بیانگر بر باد رفتن رویاهای وی از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های سعودی و امریکاست که جز هزینه‌های داخلی و جهانی برای او دستاوردی نداشته است و از سوی دیگر بیانگر تزلزل و تضعیف شدید جایگاه جهانی امریکا و سعودی است که حتی متحدان‌شان نظیر سودان دیگر حاضر به همگرایی با آنان نیستند و حتی اخبار و گزارشها نشان می‌دهد که سودان به دنبال یافتن راه‌کاری برای خروج نظامیانش از جنگ یمن است که نشانگر عدم دستاوردهای سودان از همگرایی با این متحدان است. 

نویسنده: علی تتماج

کد مطلب: 102030
 
Share/Save/Bookmark