میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۱
 
 
تا نیمه اول سال آینده ادامه دارد؛
رکود غیرتورمی در بازار مسکن
تغییرات نرخ تورم اجارهبها در فصل پاییز درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۱.۶ درصد است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨(٢٣.١ درصد)، ١.٥ واحد درصد کاهش نشان میدهد. مرکز آمار ایران اعلام کرد یکی از بخشهای مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخشهای «اجاره بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچکاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است. در فصل پاییز ١٣٩٨، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 162.8 رسید که نسبت به فصل قبل (151.9)، 7.2 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١٣.٧ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١.٧ درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 21.6 درصد است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨(٢٣.١ درصد)، ١.٥ واحد درصد کاهش نشان میدهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با 34.8 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 10.0 درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 13.2 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 11.6 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کردهاند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 23.5 درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (32.5 درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (9.9 درصد) کمترین عدد را نشان میدهد. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتهاند، در فصل پاییز ١٣٩٨ برابر با 31.2 درصد است.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه بازار مسکن یک بخش اقتصادی دیر تاثیرپذیر است، گفت: تا پاییز سال آینده رکود غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم است.
حسام عقبایی با یادآوری اینکه در نیمه اول امسال رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم بود، اظهار کرد: در شش ماه اول سال جاری همواره میزان معاملات مسکن کاهشی همراه با افزایش قیمتها بود.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته نیمه دوم بازار مسکن وارد رکود غیرتورمی شد که شاهد رکود معاملات هستیم و دیگر خبری از افزایش قیمتها نیست و در واقع نرخها در بازار مسکن ثبات دارد.
وی با بیان اینکه رکود غیرتورمی بازار مسکن تا پایان سال همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بازار مسکن یک بخش دیر تاثیرپذیر است و بر این اساس نیمه اول سال آینده نیز رکود غیرتورمی برای این حوزه پیش بینی میشود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: از این رو در شش ماه اول سال ۹۹ میزان معاملات رشد چشمگیری نخواهد داشت و قیمتها با ثبات نسبی همراه خواهد بود.
با وام ۲۴۰ میلیونی می توان خانهدار شد؟
این صحبت ها در حالی مطرح شده که قرار است پرداخت وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن از امروز آغاز شود که با توجه به اقساط بالای ۴ میلیونی این وام، قشر پایین و متوسط جامعه توان دریافت آن را ندارند.
شورای پول و اعتبار پس از ۴ سال تثبیت رقم تسهیلات مسکن و با وجود افزایش شدید قیمت ملک، وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن را تصویب کرد و قرار است که این طرح از امروز اجرایی شود، اما به نظر نمیرسد این راهکار گرهای از کار مردم برای تامین نیاز اساسی مسکن باز کند. وام ترکیبی اوراق مسکن در تهران از ۸۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که شامل ۱۰۰ میلیون وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله است.
در مراکز استانها و شهرهای کوچک نیز این نوع وام به ترتیب به ۱۲۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
زوجها در صورتی که با هم برای خرید اوراق اقدام کنند، این تسهیلات در تهران و دو دسته شهر دیگر به ترتیب به میزان ۲۴۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان به آنها پرداخت میشود.
اقساط وام ۲۴۰ میلیون تومانی ۳.۴ میلیون تومان در ماه است که با احتساب اقساط ماهانه وام تعمیر به حدود ۴.۴ میلیون افزایش مییابد.
بیشترین پوشش قیمت خرید ملک با وام، در شهرهای کوچک رقم میخورد که میانگین آن ۷۷ مترمربع برآورد میشود.
قسط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی وام انفرادی اوراق مسکن به انضمام جعاله ۲۰ میلیونی در تهران، اکنون با افزایش سقف هر دو وام و در مجموع رقم قابل پرداخت ۱۴۰میلیون تومانی، به ۲میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در پنج سال اول بازپرداخت این وام، متقاضیان باید ماهانه چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، چون در پایان پنج سال اول جعاله تسویه میشود مبلغ قسط به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد.
کل باز پرداخت متقاضیان طی ۱۲ سال بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن بهروش پلکانی حدود ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود که سود وام جعاله نیز ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود، یعنی در مجموع متقاضیان باید بیش از ۳۴۰ میلیون تومان سود برای وام ۲۴۰ میلیون تومانی پرداخت کنند.
در خوشبینانهترین حالت مجموع دریافتی قشر کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران از ۲.۵ میلیون تومان و کارمندان از ۳.۵ میلیون تومان در ماه فراتر نخواهد رفت، به همین دلیل هیچکدام از اقشار متوسط و پایین دست جامعه نمیتوانند اقساط ماهانه وام بانک مسکن را پرداخت کنند.
در این میان تنها قشر ثروتمند توان پرداخت اقساط وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن را دارند که البته این افراد اساسا با توجه به تمکن مالی نیازی به دریافت چنین وامهایی برای خرید خانه ندارند.
در شرایط فعلی بازار مسکن و رشد چشمگیر قیمتها طی دو سال اخیر، دولت بهتر است همزمان با افزایش وام مسکن، به جای در نظر گرفتن بازپرداختهای بالای برای تسهیلات، زمان بازپرداخت و سود آن را کاهش دهد تا در این راستا اقشار پایین و متوسط جامعه بتوانند نیاز مسکن خود را تامین کنند. 

کد مطلب: 112327
 
Share/Save/Bookmark