میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۴
 
 
چهارجوابی
برف پاک کن منافق/ اعدام باید گردد
برادر پزشکیان: ما وظیفه داریم که حرف‌های خود را بیان کنیم. ما قصد داریم که در آینده آزادی و...

برادر پزشکیان: ما وظیفه داریم که حرف‌های خود را بیان کنیم. ما قصد داریم که در آینده آزادی و انصاف و انسانیت حاکم باشد، افراد کاردان سر کار بیایند و کسانی که کاردان نیستند سر جای خود بنشینند.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) افراد کاردان همچنان سر کار می‌مانند و کسانی که کاردان نیستند از جایشان تکان نمی‌خورند.
ب) گزینه بالا صحیح است.
ج) گزینه الف و ب صحیح است.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

سخنگوی نیروی اسمش را نبر: نه ماشینی به مامور زده و نه مامور خود را به خودرو زده است. ماشین در حال حرکت بوده که با مامور ما برخورد می‌کند، بعد از اینکه برخورد صورت می‌گیرد، کمی جلو می‌رود و در این حال مامور ما دستش به برف پاک‌کن گیر می‌کند. پس از آن فرماندار از مامور دلجویی می‌کند و او را می‌بوسد. در این حادثه فرماندار برخوردی نداشته است و بخشدار پشت فرمان نشسته بود.
با توجه به این اظهارنظر شما کدام یک از گزینه‌های زیر را بیشتر مقصر می‌دانید؟
الف) قالپاق ماشین در حال حرکت
ب) فرمان اتومبیل در حال حرکت
ج) برف پاک‌کن اتومبیل در حال حرکت
د) هر سه گزینه فوق به یک اندازه مقصرند 

بشار اسد: یا کل سوریه را ... می‌کنم یا استعفا می‌دهم.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) کن فیکون
ب) ویرانه
ج) دیوانه
د) آزاد

کد مطلب: 99222
 
Share/Save/Bookmark