میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۰
 
 
فرصتی برای رستگاری نامزدها
نظام جمهوری اسلامی‌ایران آرزوی تاریخی مردم مسلمان ایران و حاصل مجاهدت‌های مؤمنانه...

نظام جمهوری اسلامی‌ایران آرزوی تاریخی مردم مسلمان ایران و حاصل مجاهدت‌های مؤمنانه کم نظیرترین انسان‌های تاریخ این سرزمین و پیروزی انقلابی است که خدا باوری مهمترین نیروی محرکه آن بوده است.
این نظام سیاسی که از سرچشمه جوشان معارف اسلامی‌سیراب می‌شود، مدلی از حکومت را در برابر مکاتب دست ساخته بشری به ظهور رساند که نه تنها این مکاتب متکی بر قدرت‌های غیرالهی را قبول نداشت، بلکه خود مدعی ساختن جامعه‌ای بود که در نهایت رستگاری انسان‌ها را طلب می‌کرد.
بر این اساس پس از مدت کوتاهی از استقرار این نظام سیاسی، توجه متفکران آزاد اندیش جهان به آن جلب شد و پس از چندی، حتی مردم مظلوم جهان نیز متوجه این نظام سیاسی شدند، گویی راه جدیدی در مقابل خود می‌دیدند که می‌توانست آنها را از چنگال این نظام‌های دست ساخته بشری نجات دهد و از سویی می‌دیدند که قدرت‌های بزرگ دنیا که زخم دشنه‌شان بر سینه این مظلومان مدام تازه می‌شد عزم خود را برای شکست این نظام نوپا جزم کردند.
و حقیقت نیز همین بود که این قدرت‌های استکباری باور کرده بودند که این نظام نورسیده این قابلیت را دارد که بساط آنها را که برپایه دشمنی بر ارزش‌های الهی چیده شده بود، برچیند و نشان دهد که می‌توان بدون اتکا به این قدرت‌های زمینی، راهی نو در پیش گرفت و مردمان را به سرمنزل سعادت رهنمون شد.
این که رسانه‌های مهم دنیای استکبار سالهاست اخبار و تحلیل‌های روزانه‌شان از نام ایران خالی نمی‌ماند، ناشی از دامنه نفوذ ارزش‌های پدید آورنده نظام سیاسی جمهوری اسلامی‌است و بر همین اساس، همه آنهایی که در این نظام مقدس، نقشی پذیرفته‌اند، مسئولیتی تاریخی برعهده دارند تا نشان دهند که چنین نقشی در جامعه اسلامی ‌و جوامع غیر اسلامی‌چه تفاوتی دارد.
این روزها که فضای سیاسی کشور عزیزمان با انتخابات ریاست جمهوری رو بروست، بار دیگر چشمان رسانه‌های دنیا و به دنبال آنها مردم دنیا به ایران اسلامی‌دوخته شده است تا ببینند برگزاری انتخابات در نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های الهی چه تفاوتی با برگزاری انتخابات در سایر نظام‌های سیاسی دارد. این تفاوت هم اگرچه در مواردی در ساختارهای قانونی و نحوه برگزاری انتخابات قابل مشاهده است، اما تفاوت اصلی را باید در رفتار افراد و گروه‌های سیاسی جستجو کرد و چه بسا گروه‌ها و چهره‌های سیاسی مهمترین نقش را در این عرصه برعهده دارند، زیرا باید نشان دهند که در نظام اسلامی‌قدرت چیزی جز وسیله‌ای برای خدمت نیست و اگر چنین تفکری بر افراد و گروه‌های سیاسی حکمفرما باشد، در عرصه رقابت‌های سیاسی، الگویی جدید خلق خواهد شد که نشان خواهد داد شیفتگی خدمت بسیار زیباتر از تشنگی قدرت است.

رضا تنها

کد مطلب: 98980
 
Share/Save/Bookmark