میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۰۷
 
 
ننجون و تحریریه سیاست روز در روسیه
مصطفی کواکبیان: شرایط به شکلی است که برخی از دوستان ما در صحن علنی مجلس به‌عنوان موافق صحبت می‌کنند...

مصطفی کواکبیان: شرایط به شکلی است که برخی از دوستان ما در صحن علنی مجلس به‌عنوان موافق صحبت می‌کنند اما در نهایت به‌عنوان مخالف رأی می‌دهند و در مقابل نیز برخی مخالف صحبت می‌کنند و به‌عنوان موافق رأی می‌دهند.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب‌المثل شیرین پارسی است؟
الف) هر که با من همدمم است او آدم است.
ب) نگاه به دست ننه کن / مثل ننه غربیله کن.
ج) یکی می‌مرد ز درد بینوایی / یکی می‌گفت جانم زردک می‌خواهی؟
د) جینگیلی موافق، فینگیلی موافق. 

کدام یک از گزینه‌های زیر ادامه مصراع " از پنج تا هفت" است؟
الف) خاوری در رفت.
ب) زنجانی و نفت.
ج) مرتضوی در تفت.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس: سفر نمایندگان مجلس به روسیه و تماشای بازی‌های جام‌جهانی با پاسپورت عادی و نه سیاسی و با هزینه شخصی، مانند دیگر شهروندان است.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) نمایندگان مثل دیگر شهروندان هزار یورو ارز مسافرتی می‌گیرند.
ب) گوش‌های ما به شکل غیرقابل تصوری دراز شده یا دیگران درباره ما اینجوری فکر می‌کنند.
ج) سفارت روسیه / لانه جاسوسی نیست.
د) با این تکذیب‌ها آخر کار فقط ننجون و بچه‌های روزنامه سیاست روز را مفتکی به روسیه اعزام می‌کنند.

کد مطلب: 104679
 
Share/Save/Bookmark