میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۴
 
 
سیاست روز اما و اگرهای درآمد و هزینه بودجه ۹۹ را بررسی میکند؛
فصلی برای هدایت کسری بودجه
فصلی برای هدایت کسری بودجه
 

درست از زمانی که لایحه بودجه ۹۹ وارد مجلس شده و درست از همان لحظه که نمایندگان خانه ملت اطلاع دقیقی از جزییات لایحه نداشتند ؛این پیش بینی وجود داشت که رقم کسری بودجه برای سال ۹۹ یک بحث جدا نشدنی از آن است تا چه برسد به حالا که قریب به یک ماه است که بند بند این لایحه در کمیسیون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون تلفیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
براساس اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس قریب به نیمی از رقم کل بودجه یعنی رقم سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت را در بر میگیرد. البته برخی دیگر از گزارش های مرکز پژوهش ها براین مساله تاکید دارد که برای میزان کسری بودجه سال آتی چیزی حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان راباید مدنظر قرار داد.
در مقابل این اظهار نظر اما جمعی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در برآوردهای اولیه خود از این مهم رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را مطرح می کنند و این نکته را زنگ هشداری برای اقدامات پیش بینی شده دولت می دانند. از سوی دیگر برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از کسری ارقامی بیش ازاین ها حکایت دارد ارقامی مانند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که از سوی حسینی یکی از اعضا کمیسیون برنامه وبودجه مطرح شده است. البته دراین میان برخی گمانه زنی های تحلیلی رسانه نیز داستان خاص خود را دارد به این ترتیب که ارقام ارایه شده از سوی آنها به رقم های کارشناسان اقتصادی نزدیک تر است و در مرزهای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نوسان دارد.
فارغ از این اعداد و ارقام وشکاف هایی که میان آن وجود دارد واقعیت داستان آن است که کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی اثر گذار است واین نکته دقیقا نکته نگران کننده برای کسری است.
به باورکارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مشکلاتی از جمله تورم، کاهش سرمایه گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی از عمده ترین مشکلاتی است که ارزیابی تک تک آنها این مساله را نمایان می سازد که تمام این موارد ریشه در کسری بودجه کشور داشته و دارد.
براساس آنچه از تحلیل های کارشناسان واقتصاد دانان حاصل می شود؛ افزایش نقدینگی و تورم رابطه مستقیم و مهمی با کسری بودجه دولت و تورم دارند و این مساله در طول سالهای اخیر به وضوح در متغیرهای کلان اقتصاد به وضوح نمایان شده است.

هدایت یک کسری
به اعتقاد تحلیلگران دولت اگرچه بعد این همه سال همچنان بودجه کشور نمی تواند به گونه ای طراحی وتدوین شود که کسری نداشته باشد اما در چنین شرایط حساسی دولت و متولیان مربوط به این حوزه باید به گونه ای عمل کنند که بتواند هدایتگر کسری بودجه باشد. این گروه از متخصصان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی برخی کشورها در کنترل رقم کسری بودجه اینگونه عنوان می کنند که دولت می تواند به مثابه بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست‌های مالی بهره بگیرد. به باور این افراد مقصود از هدایتگری بودجه توسط دولت آن است که مسیر بهبود و اصلاح برخی متغیرهای اقتصادی را فراهم کند.
به باور این افراد از آنجایی که همواره دامنه اثر گذاری کسری بودجه بر تورم بیش از سایر متغیرهای اقتصادی است و متولیان امر نیز همواره برای تامین کسری بودجه سهل ترین و اولین گزینه را برگزیده اند که همان استقراض از بانک مرکزی بوده است ،بنابراین تورم ها بیش از بیش نمایان شده است.
اگرچه از میان متغیرهای کلان اقتصادی متاثر از کسری بودجه ؛تورم بیش از سایرین با زندگی مردم عجین شده است اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مشکل و به منظور یافتن راه کار برای آن با تاکید بر هدایت نقدینگی اصلی ترین و مهمترین اقدام را کاهش ریخت و پاش های دولتی دانسته و اینگونه عنوان می کنند که در چنین شرایط بحرانی که با کاهش درامدهای نفتی مواجه هستیم و هنوز برخلاف آنچه که دست اندرکاران مالیاتی اعلام می کنند نتوانسته به شکل عملیاتی نسبت به دریافت آن اقدام کنیم.

درآمدهای بی اساس
متولیان و دست اندرکاران بودجه نویسی درحالی از رقم مالیاتی به عنوان درآمدهای سال ۹۹ یاد می کنند که هنوز هم خودشان به تحقق آن به چشم یک احتمال می نگردند و قطعا وجود چنین نگاه اما و اگری به تحقق درآمد اصلی بودجه ۹۹ ، نمی تواند اساس و پایه محکمی در اقتصاد کشور باشد.
احتمالات و اما و اگرهای مربوط به تحقق درآمد مالیاتی از آنجا سرچشمه می گیرد که هنوز در تمام این سالها متولیان نتوانسته اند رقم فرار مالیاتی را محاسبه کنندچه برسد به اینکه برای اقشاری در بودجه ۹۹ مالیات لحاظ کردندکه هنوز نمی دانند آیا می توانند چنین ارقامی را ازآنها کسب کنند یا نه.
به اعتقاد تحلیلگران و اقتصاد دانان در چنین شرایطی که اما و اگرهای بسیار پیرامون تحقق درآمد نفتی و فروش یک میلون بشکه نفت و همچنین درآمدهای مالیاتی برای سال ۹۹ وجود دارد و همچنان هزینه های دولت از درآمدهای آن پیشی گرفته است ؛به نظر می رسد راه اصلی و موثر در پوشش کسری بودجه و مدیریت و هدایت آن چیزی نیست جز آنکه دولت و متولیان مربوطه بکوشند تا نسبت به کاهش ریخت و پاش دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و هزینه کردهای غیر ضرور آنها اقدام کنند و به واسطه آن در مسیر درمان کسری بودجه و یا به سخن دیگر هدایت و مدیریت آن اقدام کنند تا شاید بتوان از این شرایط بحرانی که سالهاست بر اقتصاد کشور سایه گسترده رهایی یابیم ؛انشالله.

کد مطلب: 112373
 
Share/Save/Bookmark