میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۴
 
 
راپورت‌های یومیه
عوامل عدلیه چنین راپورت داده اند که خواجه سعید مرتضوی‌الممالک - از اجزای سابق عدلیه - که چندی پیش به قصد سیر آفاق و انفس...

راپورت نمره یک - عدلیه طهران
عوامل عدلیه چنین راپورت داده اند که خواجه سعید مرتضوی‌الممالک - از اجزای سابق عدلیه - که چندی پیش به قصد سیر آفاق و انفس از عمارت خویش خارج شده بود به چنگ قانون اسیر گشت و هم اکنون برای اجرای حکم به محبس رفته است.
از قرار مسموع ایشان با ماموران دهان به دهان نهاده و درشتی‌ها نموده و وعده داده که پس از طی ایام محبس دست به افشاگری مبسوط زده و عالم و آدم (کذا در متن) رسوا نماید.
فلذا به تمامی اجزای نظمیه دستور اکید داده شده که ایشان را از ادوات و آلات نظیر داروی نظافت و طناب و چهارپایه و ایضا یقه پیراهن!! (کذا در متن) دور نگاه داشته که مبادا وی پیش از استخلاص خویش را خلاص نموده و رشته کار را بر باد دهد.

راپورت نمره دو - محبس اوین
به قرار مسموعات میرزا رحیم‌الممالک - نایب مملکت در دهه اخیر - که در محبس به سر می‌برد چندی پیش آزاد گشته و طوماری نوشته که بر حقانیت و مظلومیت ایشان، گواهی می‌دهد.
فلذا اطبا و حکای بزرگ زمانه توصیه کرده‌اند که نامه وی را بجوشانند و جوشانده اش را از قرار روزی سه وعده و هر بار به قاعده پنج قطره در گوش و ناف (کذا در متن) بیماران رو به موت بچکانند تا شفای عاجل پدید آید.

کد مطلب: 104066
 
Share/Save/Bookmark