میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


رامین
۱۳۹۵-۰۴-۲۶ ۰۸:۱۹:۲۰
جالب اینجاست که این پست مال سال 88 هستش و هنوز کامنت میخوره
:-)
رامین
۱۳۹۵-۰۴-۲۶ ۰۸:۱۸:۰۶
خیلی جالبه،اکثر افراذی که کامنت میذارن فقط یچی شنیدن ولی تجربه ای ندارن و ادعای دانشمندبودنشون میشه که همه چیو میدونن.
متاسفم واسه خودم که فقر اطلاعاتی تو جامعه بیداد میکنه
mili
۱۳۹۵-۰۴-۲۵ ۱۶:۴۴:۰۵
اینقد مردم بیچاره رو بازیچه نکنید....اینا همش دروغه...پول درآوردن زحمت میخواد...نت ورک و اینا همش کشکه!!!!
سعید
۱۳۹۵-۰۴-۲۱ ۲۰:۵۰:۱۷
دوستان من 18روز پیش مبلغ330000هزار تومن از شرکت بیز خرید کردم ولی هنوز محصولات بدست من نرسیده،به ما گفتن 18درصد تخفیف خرده فروشی به خرید شما تعلق میگیره ولی موقع خرید فقط3000هزار تومن به من تخفیف دادند به بهانه مالیات منم همان موقع میخواستم خرید نکنم ولی در رودربایستی با رفیقم مجبور شدم مجبور،این پلن خرده فروشی بود بقیه پلن ها از این هم بدتر هستند
احسان
۱۳۹۵-۰۴-۲۱ ۰۸:۰۷:۱۲
با سلام دمت دوستان و هموطنان عزیز.من سه صفحه از نظرات شما عزیزان رو خوندم و به چندتا نکته جالب برخوردم کهاین سوالات تو ذهن خودمم بود ولب نمیتونستم بیانش کنم.
1 مهمترینش توی این دورهزمونه که برادر ،برادرشو تیغ میزنه چرا این نتوورکیا همش میان دنبال ما و قرار میزارن و پاپیچ یشن و دست بردار نیستن و مهمتر توی قرار ها لیدرشونو میارن چرا؟ چون او لیدره خوب یاد گرفته چطور با کلمات بازی کنه و با سفسته ذهن شمارو به بن بست برسونه و در آخر به جای شما تصمیم بگیره
2- اون دوست عزیز که گفت این کار دست روی اعتماد و ... گذاشته درست میگه.بهتون میگن برو اونایی رو که میخایی و دوستشون داری و زندگیشون برات مهمه و میخایی پولدارشون کنی اول اونارو بیار یعنی خانوادت و دوستان درجه 1 که انونا توی رودر وایستی گیر کنن و این جنسارو که کار ندارم بنجوله گرونه یا هرچی رو بخرن
3- اون رفیقمون یه حرف خوبی زد وقتی مجموعت بزرگ شد بهت میگن داری تکثیر میکنی پس خریدتو بیشتر کن این یعنی همون سودی هم که کردیو بیا بده به ماا تا ما بهت جنس بدیم باز بفروشی و 30هزار تومن سود کنی.که اگر نکنی کات میشی.و من چیزهایی که دیدم هم کلاسی هم که دانشگاه دولتی رشته برق قدرت میخونیم 4 نفرشون سر همین کار دیگه دانشگاه نمیان دختر عموم کلا عوض شده همش دنبال هدف و حرفای قلمبه صلمبه و... و اخرشم هیچ درامدی نداره ازش میپرسم بعد 3 سال کار چقد درامد داری جواب نمیده میگه راضی ام خوب اگر درامدش خوب بود که میگفت که.در اخر دوستان برادران خواهران عزیز این کاریه که روش سالها فکر شده دقیقا مثل داستان مستر همفر جاسوس انگلیسی هست داستانشو بخونید نتیجش اینه که ایران عزیز مارو به دست خودمون فلج کنند یا علی ضمنن من تو این کار نرفتم و نخواهم رفت ختی اگر از گشنگی بمیرم چ.ن ایمان دارم خدایی که بهم توفیق داده امروز لیسانسمو بگیرم همون خدا خودش برام کارو ردیف میکنه نابرده رنج گنج میسر نمی شود....
۱۳۹۵-۰۴-۲۱ ۰۲:۵۸:۰۳
سلام دوستان عزیزم من خودم تو این شرکتا بودم کاملا کارشون با نتورک واقعی متفاوته گول حرفاشونو نخورید ک میگن به کار ایمان داشته باشیدو... محصولات بهانه هستن پورسانتی ک ب ما میدن ازپول خودمونه ن محصول بشینید ب طور عقلانی حساب کنید واقعا محصولات بهانه اند واینها همون شرکتای هرمین
میلاد
۱۳۹۵-۰۴-۱۹ ۲۱:۵۳:۱۰
اونایی که خیلی نتورکو دوست دارن خواهشا رو اعصاب دیگران نرن من خودم دوستم که تو این شرکتا بود ول کن قضیه نبود که آخر سر بهش گفتم من از پول و درآمد بالا بدم میاد تا اینکه بی خیال شد.
مجید
۱۳۹۵-۰۴-۱۵ ۰۲:۱۹:۱۷
دوستان بنده هم برای شرکت در چنین شرکت هایی دعوت شدم من نه قصد افزایش درامدم رو دارم چون از حقوقم راضی ام ونه قصد فروش این اجناس رو اما بعد از دیدن قیمت های این اجناس و مارک های اون که اکثرا نااشنا هستند و جایی برای مقایسه قیمت ندارندوهمچنین تنوع اونها که کم هست و اینکه بنده مجبور باشم هر ماه خرید بزنم اونهم مثلا 300 تومن به صورت اجباری و اونهم فقط از یک شرکت با محصولات غیر متنوع و همچنین مجبور باشم به خاطر سود بالادستی هام( که یک دستشون غیرفعال نشه) عده ای رو معرفی کنم و اونها هم یک عده دیگرو و تمام ما مجبور باشیم همچنان از یک شرکت با محصولات غیر متنوع با و با کیفیت نامعلوم خرید کنیم . قید این کار رو زدم . اما اونهایی که میگن این شغل ایندس و در امریکا انجام میشه حتی امریکایی ها هم فکر نمیکنم تعداد زیادیشون تو این شرکتا کار کنن بله فروش به صورت خرید اینترنتی خوبه مثل دیجی کالا و یا اینکه شما بدون خارج شدن از خونه خرید کنی بری تو سایت خرید کنی بیاد دره خونت اونهم از متنوع ترین اجناس با قابلیت مقایسه قیمت باز هم مثل دیجی کالا نه اینکه دنبال بیفتی تو اقوام و یک عده رو مجبور به خرید اجباری ماهانه از کالاهایی که شاید نیازی بهشون ندارن بکنی . بعد هم در نهایت این میتونه یک شغل باشه اما من زیبایی و ایمان و این چیزها رو در این کار درک نمیکنم
مصطفی
۱۳۹۵-۰۴-۱۴ ۱۶:۴۵:۰۴
سلام.
دوستانی که به ناحق وبا اطلاعات ضعیفتون دارین نظر میدین که نتورک خوب نیست!!
قابل توجه شما: خرید محصول ومصرف یا فروش اون به اطرافیان...و معرفی کار به سه نفر،که اونها هم همین کارو بکنن،انقد پیچیده ست که نمیتونین درکش بکنید؟؟!قابل توجه اون دوستمون که گفت محصولو میزاریم گوشه اتاق ونیگاش میکنیم!!
یه سری ها،انقد باورهاشون کوچیکه که نمیتونن قبول کنن که انقد ساده هم میشه پول خوب درآورد!!
آقای بنده خدا!!!واست خیلی متأسفم...تو تو زندگیت هیچی نمیشی...هیچی!!!توفقط به درد کارگری میخوری.
من ازمحصولات استفاده میکنم وخیلی هم راضیم وخیلی هم خوب میفروشم...سازمان فروشمم همینکارو میکنن وهم من پورسانت خوبی میگیرم وهم بچه های مجموعه م..هیچکدوم ازحرفای توروهم قبول ندارم...
ایمان
۱۳۹۵-۰۴-۱۴ ۱۵:۴۱:۵۸
سلام من اسفند94وارد بادران شدم و الانم دو ماهه ک اومدم بیرون بعضی محصولاتش ک واقعا عالیه اما قیمتشون بیشتر از قیمت اصلیشونه گول این حرفا رو نخورید دوستان اینو برادرانه بهتون میگم الان برادر ب برادرش رحم نمیکنه حالا بعضی ها اومدن میخوان دلشون واسه ماها بسوزه!!؟میخوان ک ما ب درامد برسیم؟بیشتر شعبه هاشون توی شهرستان هاست چون مردم از نظر سواد و آگاهی ضعیف ترند تمام زحمتی ک شما میکشید همه میره تو جیب بالاسری هاتون وقتی از خواب پا میشید تا موقعی ک میخواین بخوابید ذهنتون درگیره این کاره اونایی ک میخوان تازه وارد شن اصن نیاین تو این کار من بودم میدونم چ خبره اوناییم ک هستن فقط اندازه پولی ک برا محصولاتشون پرداخت کردن و فروختن خرید کنن من گوشی دستمو فروختم پول قرض کردم ولی نتونستم بفروشم نت ورک واقعی یعنی چی؟ینی تو ک از شرکت محصول بخری و نتونستی بفروشی شرکت موظفه اون محصولو پس بگیره.خوشبختانه خوب شد سریع متوجه شدم و اومدم بیرون حالام ب خودتون بستگی داره ک میخواین چیکار کنین
ahmad
۱۳۹۵-۰۴-۱۴ ۱۲:۵۲:۳۷
من خودم لیدر 250 نفره بادران با 3 دست اکتیو بودم اونا که پلن درامدزایی شرکت و بارشونه متوجه میشن 3 دست اکتیو با 250 نفر اونم در صورتی که کانال میبستم تعادل میزدم. اوایل همه لیدرای بالاسری نقطه روشنی و برات متصور میشن و امید میدن که میتونی واقعا هم ادم فکر میکنه دیگ تموم شد همه چی خوب شد اما نه اینطور نیست یکم که تو این سیستم غرق بشی چیزای عجیبی میبینی که حالت بهم میخوره از پول دراوردن به هر قیمتی
نت ور ک مزایا داره اما نت ورک درست نه شرکتی مثل بادران که تازه ب نظر من بادران بهتر از بقیشه اما تو بادرانم یه عده ادم کلاشن که تا پیش نرید متوجه نمیشید اشتباهتونو وقتی میفهمید که دیگه دیره زیر کلی بار و قرض میری. تو این شرکتا مثال صاحب کارخونه میزنن و میگن اونم کارش هرمی اره اون اگرم بیشتر از کارگرش ببره میلیارد پول سرمایه کرده ی اقای علاالدین که مثال میزنن کلی زحمت کشیده
اگ کسی میخواد نت ورک تو ایران و شروع کنه و دو دل هست نسبت به این کار به نکته های زیر توجه کنه:
اول که پرزنت میشی میگن خرید کاملا اختیاریه شما از 000/100 تومن تا هر چقدر بخوایی میتونی خرید بزنی این قانون اداره بازرگانیه در صورتی که اداره بازرگانی چنین قانونی نداره قانون شرکته و درست میگن ماه اول شما خریدت اختیاریه اما از ماه دوم کم کم فالو خرید زدنا شروع میشه و مجموعت که بزرگ میشه و میگن چون مجموعه بزرگه و تکثیر میشه تو مجموعه باید خریدو ارتقا بدی ب ی میلیون تومن و اگر شما نتونی این کارو انجام بدی ب زیر مجموعت میگن لیدرتون نمیفهمه شما ب حرف ما گوش کنید اونو ولش کنید و برای اینکه شما پورسانت در یافت نکنید میگن یا یه تومن خریدتو بزن یا دستاتو کات میکنیم تو دست یکی دیگه و همه زحمت شما برای چیدمان دست به هدر میره عمرتون تلف میشه
اولش میگن شما 4 نفر معرفی میکنید و بقیه کاراش با ما. اما وقتی 4 نفرتو معرفی کردی میگن مجموعت داره بزرگ میشه روزی 3-4 ساعت بیا و هی تمام وقت شمارو میگیرن و میگن بیخیال دانشگاه شو درس میخونی که به پول برسی دیگ اینجا منبع پوله حقته دو سال اینجا باش جای سر کار رفتن جای سربازی اینجا باش جای دانشگاه اینجا باش خدا شاهده من 4 نفر از دوستام که لیدرمم بودن و الان بعد 6ماه که کار کردم اومدم بیرون باهام حرفم نمیزنن از همه زندگیشون زدن یکیشون دانشگاه قم مهندسی عمران میخوند اومد بیرون.
خواهر من برادر من من 6 ماه از زندگیم هدر رفت تو این کارو نکن نابرده رنج گنج میسر نمیشود باور کنید یه کلاه برداریر مدرنه که چند سال بعد پولشویی هایی که توش میشه مشخص میشه بادران پنبه ریز بیز و... همون گلد ماین فست ویژن و گلد کوئسته با اندکی تغییر 9 پله همون 8 پله گلد کوئسته ی پله ایمان غیرت باورم داره
همه ی بادران یه دروغ قشنگه که فقط باورش تا چند ماه لذت بخشه وگرنه درامد سالم نیست
تموم اینارو بخاطر شما نوشتم به قول معروف یا از تجربه من درس میگیری یا میری و تجربه میکنی و تازه اگ مثل من زرنگ باشی 6ماه زندگیتو میدی
سمانه ص
۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۱۶:۴۹:۰۰
من تازه وارد اینکارشدم ولی میخوام بیام بیرون درسته قانونیه ولی خیلی کارها زیر همون مجوزی که دارن قایم شده.مجوز یه بهونه هس برای انحام کارهای کثیفشون پس انقدرنگبن قانونیه یه مجوزسادست برای فروش محصولاتشون همین
معصومه
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۲۰:۰۵:۳۱
از راهنمایی ارسال شده خانم یا آفای بنده ی خدا متشکرم.من میخواستم با سماجت همین اعضای نت ورک(بیز)وارد بازار شبکه ای شوم.ولی دو دل بودم برای همین به دنبال نظرات بودم و کسانی که تجربه داشتند.ولی آقا یا خانم بنده ای خدا متشکرم.
هانی موسوی
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۶:۲۹:۲۸
دورود بر همگی دوستان عزیزم که میخان در صنعت بزرگ نتورک صنعتی که اقتصاد امذیکا چین و خیلی از کشورای پیشتاز فعلی رو بسازه دوستانی که میخان در این صنعت فعالیت کنن با توجه به نظراتی که خوندم که نشان از دغ دغه های بحق جوونای عزیز و باهوشمونه
اولین دغدغه خروج ارز و کمک نکردن به اقتصاد کشور
دوستان واقعیت اینه ابتدتی شروع فعالیتاین شرکتا بیشتر کالاها خارجی بود وای الان خدا رو سپاس با گذشت زمان بیشتر کالاها تولید داخلی شدن این ینی کمک به اقتصاد کشور و اشتغال و مولد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال یچه های شبکه که خیلی از بچه ها به اشتغال دست پیدا میکنن
دومین دغ دغه خروج ارز
دوستان من در شرکت بادران فعالیت میکنم و اطلاع داذم شرکت شعبه مالزی و عراق رو داره راه اندازی میکنه این ینی فروش خیلی از کالاهای خاص ایرانی مثلا من لرم و تطلاع دارم زعفران لرستان بی نظیره در دنیا و مطمنا به این کشورها فروخته خواهد شد و ارز داخل کشور میشه یا هر کالای خاص ایرانی مثل فرش تابلو فرش پسته یا سایر کالاهای خاص که با فروش شبکه در اون کشورها اشتغال ایجاد میشه و ورود ارز
سومین دغدغه
دوستان من بعد مدتها 6 ماه از فعالیت کاریم متوجه شدم واقعا موفق شدن در هر صنعتی به تلاش و کوشش خودتون بستگی داره و با برنامه ریزی میشه تیم ساخت و با اموزش فروش و ابزارهای فروش تیمی با فرهنگ فروش ایجاد کرد و فروش بین پانصد تا یه میلیون در بازاریابی شبکه ای تعادل بین فروش و شبکه ایجاد میشه پس نباید دمبال فروش بالا بود فرهنگ فروش ینی هر کس پانصد در ماه به اطرافیون خودش بفروشه و مطمنا این فرهنگ قابل تکثیر و هر ماه یه ورودی کافیه با فروش پانصد این استراتژی در عین سادگی قابل تکثیر و پیگیریه
دغ دغه بعدی رها کردن شغل های دیگرتونه
دوستان.توجه کنن باید صادق باشیم
سه بعد درامدی وجود داذه کممتوسط،و بزرگ
اگه خواهان درامدهای زیاد و سازمان بزرگ.هستیم باید تمام وقت کار کنیم ولی اگه درامد متوسط،و وایین میشه در کنار سایر شغلها به عنوان یه کار پاره وقت بهش نگاه کنیم پس خیلی مهمه در ابتدای کار هدفمون مشخص بشه از این.صنعت
حمید
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۴:۲۲:۰۴
سلام به همه بادرانیای قدرتمند.من خیلی تحقیق کردم تا وارد شرکت شدم ودیدم تا حالا چرا انقدر از زندگی عقب افتادم.الان 17روزه که استخدام شدم و الان شدم 2نفر. و با اولین خرید ناچیزم 9هزار تومن دریافت کردم شاید هیچی نباشه ولی برام ارزش داره.ی جمله از یکی از بزرگا بگم که خیلی برام ارزش داشت و تغییرم داد{{لوکوموتیو کشنده زندگیت باش نه واگن کشیده شونده }}به امید بزرگو قدرتمند شدن همتون