میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۲
 
 
اروپا خواستار اجماع سازی
همزمان با اعلام نتایج انتخابات آمریکا، تغییراتی در رویکرد کشورهای اروپایی در قبال آمریکا...

همزمان با اعلام نتایج انتخابات آمریکا، تغییراتی در رویکرد کشورهای اروپایی در قبال آمریکا صورت گرفت بگونه‌ای که بسیاری از دولتهای غربی از جمله آلمان و فرانسه به حمایت از بایدن نامزد مدعی پیروزی در انتخابات پرداختند. نکته جدید در رفتار اروپاییها آن است که آنها سکوت خود را شکسته و از طرح جدید برای همکاری با آمریکا گفته اند چنانکه فرانسه و آلمان اعلام کردند که با همکاری رئیس جمهور منتخب آمریکا در برابر چالش‌های ایران در سطح منطقه مقابله خواهند کرد. این رفتار اروپایی‌ها از یک منظر جدید می‌نماید و آن اینکه در سالهای اخیر اروپایی‌ها از رویکرد واحد با آمریکا سخن نگفته بودند و اقداماتشان را به صورت یک جانبه صورت می دادند. این عملکرد اروپایی‌ها نشانگر یک راهبرد جدید در سیاست‌های آنهاست و آن اینکه اروپا به دنبال اجرای سیاست اجماع سازی است. اروپا که توان سیاسی و اقتصادی برای یک تصمیمات مستقل را ندارد به دنبال اجرای سیاست اجماع سازی است تا به واسطه آن بتواند سیاست های جهانی خود را پیگیری نماید. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست اروپا در آینده با رویکرد اجماعی علیه روسیه، ایران و چین اجرا خواهد شد در حالی که در ظاهر اروپا بر اصل مذاکره و رویکرد تعاملی تاکید دارد اما در عمل ابعاد جدیدی سیاست‌های انحصارطلبانه را در نظر دارد که نتیجه آن تغییر رویکرد اروپا از اجماع علیه ترامپ رویکرد به اجماع با اروپا علیه سایر کشورهاست. 

نویسنده: فرامرز اصغری

کد مطلب: 116135
 
Share/Save/Bookmark