میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۴
 
 
چهارجوابی
کنسرو مرغ اسم رمز آشوب‌ها بود
جراید: توزیع برخی مواد غذایی همچون کنسرو مرغ در خوزستان به صورت رایگان تعجب فعالان سیاسی...

جراید: توزیع برخی مواد غذایی همچون کنسرو مرغ در خوزستان به صورت رایگان تعجب فعالان سیاسی را برانگیخته است. گفته می‌شود تعداد کنسروهای توزیع شده در شهر‌ها و روستاهای خوزستان چند میلیون عدد است.
ما از این خبر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) انتخابات چیز خیلی مهمی است.
ب) توزیع رایگان کنسرو مرغ اشکالی ندارد فقط توزیع رایگان سیب زمینی کار ناپسندی است.
ج) من رای می‌دهم. تو رای می‌دهی. ما رای می‌دهیم.
د) کنسرو مرغ اسم رمز آشوب‌های احتمالی است. 

وزیر اقتصاد: اصلا برای دولت قبلی وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم.
با توجه به دستاورد عظیم "دفتر بدهی‌ها" در دولت تدبیر و امید، تاسیس کدام یک از گزینه‌های زیر را واجب‌تر از نان شب می‌دانید؟
الف) دفتر نظارت بر دفتر امور بدهی‌های وزارت اقتصاد
ب) ستاد رسیدگی به تخلفات دفتر بدهی‌های وزارت اقتصاد
ج) سازمان این جیب به آن جیب و پیگیری الکی بدهی‌های دولت
د) کمیته ماستمالیزیشن بدهی‌های دولت 

عبارت زیر از کیست؟
مي‌توان با دادن امتيازاتي به بازنشستگان در انتخابات، آرا را جابه‌جا كرد.
الف) یکی از بوق‌های استکبار جهانی
ب) یکی از وابستگان به آمریکای جهانخوار
ج) یکی از اعضای فرقه انحرافی وابسته به جناح فتنه
د) برادر میدری - معاون وزیر و خیلی چیزهای دیگر -

کد مطلب: 98233
 
Share/Save/Bookmark