میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۵۰
 
 
ابعاد سخنان برادر عباس جدیدی و زاویه بدن آرتیست‌ها
برادر جهان‌پهلوان عباس جدیدی که عادت دارند هر هفته‌ای یا دو هفته‌ای یک حماسه جدید خلق کنند...

برادر جهان‌پهلوان عباس جدیدی که عادت دارند هر هفته‌ای یا دو هفته‌ای یک حماسه جدید خلق کنند در آخرین حماسه خود فرموده‌اند: حتی آرتیست‌های سینمایی هم درباره مسائل شهری عرض اندام می‌کنند در حالی که این افراد بدون حتی یک سناریو نمی‌توانند شاخ بز را جدا کنند.
مدیون باشید اگر فکر کنید این حرفها را از خودمان درآورده‌ایم و عباس آقا اینها را نگفته‌اند یا گفته‌اند و در لحظه‌ای که این حرف‌ها را می‌زدند زاویه بدن‌شان یک جور مخصوصی بوده و منظورشان یک چیز دیگری بوده و ما یک جور دیگری برداشت کرده‌ایم.
البته مشکل اصلی "شاخ بز" است وگرنه نه جهان‌پهلوان ما تقصیری دارد و نه آرتیست‌های ما که بدون سناریو دست به سفید و سیاه نمی‌زنند چه برسد که شاخ گاو و بز را جدا کنند.
اصلا مگر اینجا هردمبیل است که هرکس از راه برسد و عرض اندام کند و دسته بز (ببخشید شاخ بز) را جدا کند و بعد راهش را بکشد و برود؟ شهر ما حساب و کتاب دارد. شورای شهر دارد. حسین رضازاده دارد. عباس جدیدی دارد. زاویه بدن دارد. کشک که نیست.
در همین راستا ننجون با ابراز حمایت عمیق از برادر جدیدی و اعلام انزجار از عناصر بیگانه و شرق و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار که با انگولک کردن زوایای بدن ایشان و اعمال قبیحی نظیر فتوشاپ، سعی دارند این چهره ملی را مخدوش کنند از آرتیست‌های سینمایی درخواست می‌کند دست از این حرکات قلتشن مآبانه بردارند و به جای عرض اندام و اینگونه اعمال قبیحه در کلاس‌های شکست شاخ گاو و جدا کردن دست و شاخ بز شرکت کنند و بیش از این موجبات تکدر خاطر جهان پهلوان را فراهم نیاوزند.
شعار هفته:
ای آرتیست حیا کن
شاخ بز رو رها کن

کد مطلب: 98323
 
Share/Save/Bookmark