میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۴
 
 
ظریف:
دولت آمریکا وقیحانه‌ترین نمونه نژادپرستی در غرب است

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به گسترش ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستانه در غرب، تاکید کرد:‌ وقیحانه ترین نمونه، اقدامات و اظهارات رئیس جمهور رژیم کنونی آمریکا است که مردم و فرهنگ ایرانی را تهدید کرده است.
محمدجواد ظریفدر نشست هم‌اندیشی حفاظت از اموال فرهنگی ملت‌ها و میراث جهانی از تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌ها و عزیزانی تشکر و قدرانی کرد که نسبت به حفظ میراث گذشتگان و امانت آیندگان احساس مسئولیت کرده و در برگزاری این برنامه ایفای نقش کرده‌اند.
این دیپلمات عالی با اشاره به جایگاه میراث فرهنگی و تمدنی اظهار داشت: مکان‌ها و آثار فرهنگی - تمدنی، شاید از لحاظ تاریخی و جغرافیایی متعلق به یک قوم یا ملت باشند، اما از لحاظ نقشی که در بازشناسی هویت بشری و انباشت الیه‌های تاریخی معرفت دارند، متعلق به همگان و فارغ از جغرافیا و مکانند لذا شایسته است از مفهوم میراث مشترک بشری برای توصیف این دستاوردهای بشری بهره جوییم.
ظریف با بیان اینکه احترام به آثار فرهنگی و تمدنی، در واقع رعایت حرمت انسانی و کرامت ذاتی انسانی است، تصریح کرد: در نقطه مقابل، حمله به اموال و میراث فرهنگی، حمله به انسانیت، حمله به روح بشریت و حمله به تاریخ است. تلاش مشترک و هم‌افزایی بین‌المللی برای صیانت و حمایت از مراکز فرهنگی و مظاهر تمدن بشری و مقابله با تهدید و آسیب رساندن به آنها، جامعه جهانی اسناد مهم و سازوکارهای قابل توجهی را تدوین کرده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در خصوص حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه»، آسیب به اموال فرهنگی هر ملتی را به منزله آسیب رساندن به میراث فرهنگی تمام بشریت و جرمی نابخشودنی در نظر گرفته است. گفتنی است آمریکا همچنان در رویکرد خصمانه و جنگ طلبانه علیه جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد.

کد مطلب: 112626
 
Share/Save/Bookmark