میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۷
 
 
کارشناس‭ ‬مسائل‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭:‬
آگاهي‭ ‬بخشي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬براي‭ ‬شناسايي‭ ‬بهتر‭ ‬نقش‭ ‬مخرب‭ ‬آمريكا‭ ‬
آگاهي‭ ‬بخشي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬براي‭ ‬شناسايي‭ ‬بهتر‭ ‬نقش‭ ‬مخرب‭ ‬آمريكا‭ ‬
 

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬اخيرعراق‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬مخرب‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬دخالت‭ ‬هاي‭ ‬پنهان‭ ‬و‭ ‬اشكار‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬رژيم‭ ‬غاصب‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬۱۷سال‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬بالاخص‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬مهمترين‭ ‬نقش‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬براي‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬چالش‭ ‬هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬آگاهي‭ ‬بخشي‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دولتمردان‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬براي‭ ‬شناسايي‭ ‬بهتر‭ ‬نقش‭ ‬مخرب‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬
ناظران‭ ‬سياسي‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باورند؛‭ ‬با‭ ‬نگاهي‭ ‬عميق‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬يك‭ ‬ساله‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مي‌بينيم‭ ‬كه‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬شكست‌هاي‭ ‬پي‌در‌پيِ‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬ميداني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬نوع‭ ‬جديدي‭ ‬از‭ ‬همكاري‌ها‭ ‬با‭ ‬مقامات‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬كليد‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬آمريكا‭ ‬تيم‭ ‬ترامپ‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬اتمسفر‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬كنترل‭ ‬خود‭ ‬درآورد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مساله‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقيم‭ ‬با‭ ‬انتخابات‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬مرتبط‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬ره‌آورد‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬وقايع‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬عراق‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مي‌بينيم‭ ‬كه‭ ‬اعتراض‌هاي‭ ‬مردمي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صف‌بندي‭ ‬مقابل‭ ‬سفارت‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬زنگ‭ ‬خطر‭ ‬جدي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬دربيايد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬حيات‭ ‬سياسي‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬بيافتد،‭ ‬ترور‭ ‬سردار‭ ‬سليماني‭ ‬در‭ ‬فرودگاه‭ ‬بغداد‭ ‬بود‭. ‬همين‭ ‬موضوع‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬پارلمان‭ ‬عراق‭ ‬طرح‭ ‬خروج‭ ‬نظاميان‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬راستا‭ ‬واشنگتن‭ ‬براي‭ ‬آنكه‭ ‬بتواند‭ ‬اوضاع‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬خود‭ ‬كاناليزه‭ ‬كند‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬عمليات‭ ‬رواني‭ ‬گسترده‭ ‬زد‭. ‬آمريكايي‌ها‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مي‌دانند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬هيجاني‭ ‬بزنند‭ ‬بسيج‭ ‬مردمي‭ ‬عراق‭ ‬آماده‭ ‬مقابله‭ ‬است‭.‬
عباس‭ ‬ضيايي‭ ‬نيري‭ ‬كارشناس‭ ‬مسائل‭ ‬سياست‭ ‬خارجي‭ ‬گفت‭: ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬اتفاقاتي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬اثرات‭ ‬آن‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬آينده‭ ‬شفاف‭ ‬گردد؛‭ ‬دولت‭ ‬تروريست‭ ‬آمريكا‭ ‬بارها‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نقطه‌اي‭ ‬از‭ ‬دنيا‭ ‬اگر‭ ‬دخالت‭ ‬يا‭ ‬اقدامي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬مانند‭ ‬يك‭ ‬كفتار‭ ‬منتظر‭ ‬مي‭ ‬ماند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬فرصتي‭ ‬مناسب‭ ‬حمله‭ ‬و‭ ‬طعمه‭ ‬را‭ ‬بربايد،‭ ‬ماه‌هاست‭ ‬شاهد‭ ‬اتفاقات‭ ‬ناخوشايندي‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬ذكر‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬ضروري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬سناريوهاي‭ ‬آمريكايي‭ ‬در‭ ‬اقصي‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬اين‭ ‬دولت‭ ‬موفق‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فضاحت‭ ‬و‭ ‬سرشكستگي‭ ‬و‭ ‬شكست‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬ترك‌‭ ‬انجا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بديهي‭ ‬است‭ ‬عراق‭ ‬نيز‭ ‬باتلاقي‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬متحدانش‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬زودتر‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬خروج‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬بگيرند‭ ‬شايد‭ ‬تبعات‭ ‬افول‭ ‬آمريكا‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬كمترشود؛‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬پوشالي‭ ‬و‭ ‬چهره‭ ‬روتوش‭ ‬شده‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬آمريكا‭ ‬كمتر‭ ‬هويدا‭ ‬كند‭.‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬لحظه‌اي‭ ‬كه‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬تروريست‭ ‬و‭ ‬منحوس‭ ‬آمريكا‭ ‬فرمان‭ ‬به‭ ‬ترور‭ ‬و‭ ‬شهادت‭ ‬پاك‌ترين‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬پي‭ ‬برد‭ ‬دنيا‭ ‬ديگر‭ ‬دنياي‭ ‬سابق‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نفس‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬شماره‭ ‬افتاد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ديد‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬چه‭ ‬احساسي‭ ‬دارند‭ ‬وقتي‭ ‬خطوط‭ ‬قرمزشان‭ ‬رد‭ ‬ميشود،‭ ‬مطمئنا‭ ‬اتاق‭ ‬فكر‭ ‬معيوب‭ ‬صهيونيستي‭ -‬آمريكايي‭ ‬اشتباه‭ ‬مرگباري‭ ‬را‭ ‬مرتكب‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬باز‭ ‬مي‭ ‬گشت‭ ‬هرگز‭ ‬اين‭ ‬غلط‭ ‬را‭ ‬تكرار‭ ‬نمي‭ ‬كردند،‭ ‬شهادت‭ ‬حاج‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬برگ‌‭ ‬جديدي‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬في‭ ‬مابين‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬رقم‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‭ ‬داند‭ ‬ديگر‭ ‬جايي‭ ‬در‭ ‬خاورميانه‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬سيلي‭ ‬سخت‌تر‭ ‬از‭ ‬عين‭ ‬الاسد‭ ‬را‭ ‬بخورند‭ ‬و‭ ‬آبروي‭ ‬رفته‭ ‬شده‌شان‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬مضححكه‭ ‬دنيا‭ ‬شوند‭. ‬ضيايي‭ ‬گفت‭: ‬لذا‭ ‬سعي‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬برخي‭ ‬اقدامات‭ ‬بزدلانه‭ ‬شرايطي‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬بزند‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬بتواند‭ ‬نفسي‭ ‬تازه‭ ‬گيرد‭ ‬از‭ ‬شو‭ ‬و‭ ‬تحركات‭ ‬نظامي‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوريه‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬تروريستي‭ ‬در‭ ‬سوريه‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬ايجاد‭ ‬فضاي‭ ‬ايران‭ ‬هراسي‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬يا‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬برخي‭ ‬گروه‌ها‭ ‬و‭ ‬جناح‭ ‬هاي‭ ‬غير‭ ‬همسو‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬دخالت‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬نخست‭ ‬وزيري‭ ‬جديد‭ ‬عراق،‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬شايد‭ ‬گاها‭ ‬خودزني‌هايي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬سفارت‭ ‬و‭ ‬پايگاه‌هاي‭ ‬خود‭ ‬بكند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬تلافي‭ ‬برآيد‭ ‬و‭ ‬اذهان‭ ‬داخلي‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬مشوش‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬نيروهاي‭ ‬مقاومت‭ ‬يا‭ ‬تحت‭ ‬حمايت‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬كه‭ ‬جهت‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬تابودي‭ ‬تروريست‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬باعث‭ ‬اين‭ ‬ناامني‌ها‭ ‬و‭ ‬اتفاقات‭ ‬هستند‭.‬
اين‭ ‬كارشناس‭ ‬مسائل‭ ‬سياست‭ ‬خارجي‭ ‬بيان‭ ‬داشت‭: ‬چند‭ ‬روزي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬صحبت‌هاي‭ ‬الزرفي‭ ‬مي‭ ‬گذرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬نيازي‭ ‬به‭ ‬نظاميان‭ ‬خارجي‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬خصومتي‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬ندارم،‭ ‬نكته‭ ‬اينجاست‭ ‬كه‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬نظاميان‭ ‬خارجي‭ ‬چيست‭ ‬؟‭ ‬مستشاران‭ ‬و‭ ‬مدافعان‭ ‬حرم‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬تروريست‌هاي‭ ‬ائتلاف‭ ‬امريكايي‭ ‬كه‭ ‬مشغول‭ ‬ربودن‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬ناموس‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬عراق‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬صحبت‌ها‭ ‬ازهم‭ ‬اكنون‭ ‬مطرح‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬وي‭ ‬خصومتي‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬ندارد،‭ ‬كشوري‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬همسايه‭ ‬كه‭ ‬سالهاست‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬كمك‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬مستشاران‭ ‬انها‭ ‬موجب‭ ‬نابودي‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سرزمين‭ ‬عراق‭ ‬گرديده‭ ‬آيا‭ ‬دليلي‭ ‬براي‭ ‬خصومت‭ ‬بين‌شان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬؟
ضيايي‭ ‬اظهارداشت‭: ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬وي‭ ‬مي‭ ‬داند‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬آمريكا‭ ‬حضور‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬كشوري‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬مگر‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬پايگاه‭ ‬و‭ ‬منافع،‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬خاورميانه‭ ‬كه‭ ‬بدين‭ ‬شكل‭ ‬است،‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬هيچ‭ ‬خصومتي‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬وتوي‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬كمك‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وي‭ ‬نامزد‭ ‬پيشنهادي‭ ‬نمايندگان‭ ‬عراقي‭ ‬براي‭ ‬تصدي‭ ‬نخست‌وزيري‭ ‬بوده‭ ‬نه‭ ‬ايران‭ ‬يا‭ ‬هر‭ ‬كشور‭ ‬خارجي‭ ‬ديگر،‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نام‭ . ‬ايران‭ ‬يعني‭ ‬توصيف‭ ‬خط‭ ‬مشي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬فكري‭ ‬وي‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي،‭ ‬البته‭ ‬وي‭ ‬با‭ ‬تشكر‭ ‬از‭ ‬كشورمان‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬كشور‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬همسايه‭ ‬ناميده‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشته‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬كساني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كشورمان‭ ‬كمك‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬فراموش‭ ‬نمي‌كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬احترام‭ ‬مي‌گذاريم‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬كشوري‭ ‬حقيقي‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬دخالت‭ ‬خارجي‭ ‬باشيم‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬داخلي‭ ‬هيچ‭ ‬كشوري‭ ‬دخالت‭ ‬نمي‌كنيم،‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬ميتوان‭ ‬نتيجه‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬وي‭ ‬حضور‭ ‬انساني‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬دخالت‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬عراق‭ ‬مي‭ ‬پندارد‭ ‬و‭ ‬مطمئنا‭ ‬اين‭ ‬گفتمان‌ها‭ ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬كه‭ ‬رايزني‌هايي‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬عراقي‭ ‬صورت‭ ‬نگيرد‭ ‬ادامه‌دار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬وي‭ ‬گفت‭: ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬ما‭ ‬سفارتخانه‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬قدرتمندي‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬داريم،‭ ‬مستشاران‭ ‬نظامي‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬آمريكايي‭ ‬در‭ ‬انجا‭ ‬جنگيدند‭ ‬و‭ ‬شهيد‭ ‬شدند،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬عراق‭ ‬كمك‭ ‬كرديم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬بجنگد‭ ‬و‭ ‬طبيعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مستشاران‭ ‬نظامي‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬باشند،‭ ‬مستشاران‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬رسمي‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬بغداد‭ ‬و‭ ‬اربيل‭ ‬مورد‭ ‬تهديد‭ ‬داعش‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند،‭ ‬هم‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دولت‭ ‬محلي‭ ‬اربيل‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دولت‭ ‬بغداد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رسمي‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬دعوت‭ ‬كرد،‭ ‬ايران‭ ‬كار‭ ‬مستشاري‭ ‬قدرتمندي‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گرنه‭ ‬داعش‭ ‬شكست‭ ‬نمي‌خورد،‭ ‬دعوت‭ ‬رسمي‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نخست‭ ‬وزيري‭ ‬نوري‭ ‬مالكي،‭ ‬حيدر‭ ‬عبادي‭ ‬و‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬تمامي‭ ‬نخست‭ ‬وزيرهاي‭ ‬عراق‭ ‬كه‭ ‬فرمانده‭ ‬نيروهاي‭ ‬مسلح‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬نيز‭ ‬هستند‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬درخواست‭ ‬پشتيباني‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬ضمنا‭ ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬روابط‭ ‬دو‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬روابطي‭ ‬ديرينه‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭ ‬دو‭ ‬ملت‭ ‬بعضا‭ ‬در‭ ‬برهه‌هايي‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬يك‭ ‬كشور‭ ‬شناخته‭ ‬مي‌شدند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬دولت‭ ‬نيز‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬حكومت‭ ‬مي‌كرد‭. ‬اين‭ ‬كارشناس‭ ‬مسائل‭ ‬منطقه‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬عناصري‭ ‬به‌عنوان‭ ‬دست‌پروردگان‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬نفوذي‭ ‬بيگانگان‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬دريافت‭ ‬دلارهاي‭ ‬نفتي‭ ‬مرتكب‭ ‬هركاري‭ ‬كه‭ ‬اربابانشان‭ ‬فرمان‭ ‬بدهند‭ ‬مي‭ ‬شوند،‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬كنسولگري‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬و‭ ‬كربلا‭ ‬كه‭ ‬افرادي‭ ‬دخالت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬بعدا‭ ‬بازداشت‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬اطلاعات‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬مقامات‭ ‬امنيتي‭ ‬عراق‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬امارات،‭ ‬عربستان،‭ ‬آمريكا،‭ ‬رژيم‭ ‬صهيونيستي‭ ‬و‭ ‬بعضي‭ ‬گروهك‌هاي‭ ‬تروريسي‭ ‬پول‭ ‬گرفته‌‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬آنها‭ ‬عمل‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬تا‭ ‬ايجاد‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬منفي‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬مجازي،‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬نقامات‭ ‬كشورمان‭ ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬صحيح‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬روبط‭ ‬بيشتر‭ ‬با‭ ‬مقامات‭ ‬عراقي‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬سياست‌ها‭ ‬و‭ ‬عقده‌گشائي‌هاي‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬افراطي‭ ‬و‭ ‬شيعه‌هاي‭ ‬انگليسي،‭ ‬عناصر‭ ‬خودسر‭ ‬و‭ ‬احزاب‭ ‬ناراضي‭ ‬و‭ ‬سم‌پاشي‌هاي‭ ‬آنها‭ ‬جلوگيري‭ ‬كنند‭.‬
وي‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬ايران‭ ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬توانسته‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬انسان‭ ‬دوستانه‭ ‬و‭ ‬برادرانه‭ ‬و‭ ‬شرعي‭ ‬خود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬عراق‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬خاك‌و‭ ‬ناموس‭ ‬وطن‭ ‬به‭ ‬بهترين‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭ ‬محافظت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬تمامي‭ ‬فتنه‌هاي‭ ‬دشمنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بركت‭ ‬وجود‭ ‬سرداراني‭ ‬همچون‭ ‬حاج‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬دفع‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رهنمودهاي‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬تنگنايي‭ ‬عبور‭ ‬كنيم،‭ ‬زين‭ ‬پس‭ ‬نيز‭ ‬ميتوانيم‭ ‬تمام‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬اتفاقات‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬كنترل‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بدانند‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬قبل‌تر‭ ‬نيز‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‌اند‭ ‬كه‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬راس‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬انسانيت‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شرك‭ ‬و‭ ‬صهيونيست‭ ‬قدرتمند‌تر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مرداني‭ ‬همچون‭ ‬سردار‭ ‬قااني‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬نابودي‭ ‬كامل‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تمام‭ ‬اعمال‭ ‬و‭ ‬نيات‭ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬شيطاني‭ ‬آنان‭ ‬رقم‭ ‬بزنند‭ ‬كه‭ ‬باتلاق‭ ‬ويتنام‭ ‬در‭ ‬مقابلش‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نيايد‭ ‬و‭ ‬فراموش‭ ‬نكنند‭ ‬راه‭ ‬قدس‭ ‬از‭ ‬كربلا‭ ‬مي‭ ‬گذرد‭.‬

کد مطلب: 113274
 
Share/Save/Bookmark