میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۶
 
 
روزنامه سیاست روز رونمایی می کند:
شاهکارهای قانونگذاری ایران (۲)

اشاره: اصلاح مکرر قوانین، تقریبا به عنوان روش جاری و مرسوم در نظام قانونگرایی به سبک ایرانی پذیرفته شده است. جای تعجب دارد که برخی از قوانین، چندین بار اصلاح شده اند! این موضوع بیانگر این حقیقت است که تقسیم کار ملی در وظایف ذاتی خود پیرامون قانونگرایی دچار مشلاتی است که موجب می گردد قوانین پس از تصویب و اجرا مجددا برای چند بار اصلاح شوند. یاد آوری می نماید که تمامی اطلاعات ارائه شده در این مطلب از سامانه قوانین موجود در درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برداشت شده است. در این نوشتار برآنیم که پدیده اصلاحیه مکرر قوانین را از نمایی نزدیک مورد بررسی قرار دهیم و پرسش های مطرح پیرامون عملکرد تقسیم کار ملی در قانونگرایی را بر اساس رسالت مطبوعاتی خود مطرح نماییم که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
الف) پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱- گزارش عملکرد نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و کاهش اصلاح مکرر قوانین چیست؟
۲- از آنجا که وضع موجود کشور محصول عملکرد اعضای محترم قبلی و فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، چگونه می توان امید داشت که این مجمع بتواند با مصلحت اندیشی مشکل اصلاح مکرر قوانین را حل نماید؟
۳- آیا مصلحت و مصلحت سنجی نیز مشمول اصلاح مکرر بعدی می شود؟
۴- چگونه می توان مصالح مربوط به یک قانون را سنجید که اصلاح مکرر بعدی برای آن متصور نباشد؟
۵- آیا مصلحت اندیشی خود نوعی اصلاح مکرر قوانین قبلی نیست؟
ب) پرسشگری از دولت
۱- آیا اجرای قوانین با اصلاح مکرر در دستگاه های اجرایی کشور با مشکل مواجه نمی شود؟
۲- حقوق و تکالیف مردم در اصلاح مکرر قوانین چیست؟
۳- آیا اهداف پیش بینی شده در قوانین کشور با اصلاح مکرر آنها قابل تحقق است؟
۴- نقش نظام کارشناسی در تدوین لوایح غلط، ناقص، ناکامل و مازاد چیست؟
۵- آیا تدوین لوایح در دولت بر اساس داده ها، یافته ها و اطلاعات مورد نیاز انجام می شود؟ - دلیل اصلاح مکرر قوانین ناشی از اصلاح داده ها، یافته ها و اطلاعات مرتبط با قوانین است؟
ج) پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
۱- آیا روش تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح مکرر آنها در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هم تفاوتی داشته است؟
۲- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر قوانین کشور و اصلاح مکرر آنها طی چهار دهه گذشته چیست؟
۳- چه دلیلی وجود دارد که اصلاح مکرر قوانین موجب اصلاح امور کشور شده است؟
۴- میزان اثربخشی اصلاح مکرر قوانین در حل مشکلات زندگی مردم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه اندازه گیری می شود؟
۵- نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سطح قوانین و پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟
د) پرسشگری از شورای محترم نگهبان
۱- چرا شورای محترم نگهبان نمی تواند مصوبات محتاج اصلاحیه های مکرر بعدی را تشخیص دهد و آنها را تایید نکند و با این کار ضعف نظام کارشناسی در دولت و مجلس شورای اسلامی را جبران نماید؟
۲- نقش شورای محترم نگهبان در پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟
۳- آیا تایید اصلاح مکرر قوانین از سوی شورای محترم نگهبان به معنای تایید بی ثباتی در حوزه قانونگذاری نیست؟
۴- بی ثباتی قانون در کشور موجب تشدید مشکلات در زندگی مردم شده است. آیا تایید قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها توسط شورای محترم نگهبان به معنای تایید تشدید مشکلات در زندگی مردم نیست؟
۵- تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون و نقش اجتماعی اصلاح مکرر قوانین و آثار سوء و زیانبار بی ثباتی قانون چیست؟
ه) پرسشگری از قوه قضاییه
۱- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در شناسایی نقش تغییر دولت ها، تغییر سلیقه های سیاسی و اغراض شخصی در اصلاح مکرر قوانین چه برنامه ای دارد؟
۲- سازمان بازرسی کل کشور در راستای بررسی میزان اثربخشی اصلاح مکرر قوانین در حل مشکلات زندگی مردم چه برنامه ای دارد؟
۳- اشکالات سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح مکرر قوانین در بخش نظارت چیست؟
۴- آیا بازرسی های پسینی (بعد از اجرا) سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از اصلاح مکرر آنها، کافی است؟
۵- معیارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟

کد مطلب: 108748
 
Share/Save/Bookmark