میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۹
 
 
سیاست روز تبعات منفی خالی شدن روستاها بر اقتصاد کشور را بررسی می کند؛
طوفان در یک قدمی اقتصاد کشاورزی و دامپروری
طوفان در یک قدمی اقتصاد کشاورزی و دامپروری
 

براساس آمارو واطلاعات مستند موجود رشد جمعیت در مناطق روستایی كشور از سال ۱۳۷۰ منفی شده است به این ترتیب كه از ۱.۲۱ درصد طی سال های ۷۰ - ۱۳۶۵ به منفی ۰.۶۴ در دوره زمانی سال های ۷۵ -۱۳۷۰ رسیده است.
طبق آمار ادامه روند منفی رشد جمعیت مناطق روستایی به گونه ای بوده که در سال های ۷۵ تا ۸۵ به منفی ۰.۴۴درصد، ۹۰ - ۱۳۸۵ به منفی۰.۶۷ درصد و در سال ۹۵-۱۳۹۰ به منفی ۰.۷۳درصد رسیده است.
طبق این آمار استان تهران با ۲۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۵بیشترین سهم را جذب مهاجران در میان استان ها داشته و استان های خراسان رضوی با ۷.۳ درصد و اصفهان با ۶.۸ درصد در مرتبه های بعدی از استان تهران قرار دارند. استان های ایلام با ۰.۷درصد، چهارمحال بختیاری با یك درصد و خراسان شمالی با ۱.۱ درصد كمترین سهم از كل جمعیت مهاجر را به خود تخصیص داده اند.
این آمارها حکایت از بروز بحرانی می دهد که به اعتقاد کارشناسان اگر امروز مورد توجه متولیان قرار نگیرد ،دیر یا زود مشکلات اساسی تر وغیرقابل جبرانی گریبان گیر اقتصاد و در پی آن کشور خواهد کرد.

خالی شدن ظرفیت های توسعه
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی روستاهای کشور با در بر گرفتن بخش مهمی از منابع انسانی و طبیعی و با داشتن زمینه تولید محصولات متنوع و تامین امنیت غذایی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه کشور به شمار می روند و هر گونه اقدامی که منجر به خالی شدن و یا کاهش این حجم از طرفیت تولید شود ؛آسیب های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت چراکه روستا و منایع انسانی فعال درآن به عنوان یکی از محورهای اصلی به چرخش درآوردن اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی هستند.
قدر مسلم تکیه گسترده اقتصاد روستاها به صنعت کشاورزی و دامپروری وابستهاست و به تبع این مساله این بخش از کشور به عنوان یک مهره کلیدی برای ایجاد اقتصادی پویا، درون زا و به نسبت پایدار قابل سرمایه گذاری است اما بررسی آمارها حکایت از آن دراد که این جمعیت فعالی که می تواند اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی و رونق سوق دهد روز به روز درحال کم شدن و مهاجرت است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عوامل و شاخص های متعددی را در بروز این مساله عنوان می کنندکه این شاخص ها جدا از مواردی مانند مسایل اقتصادی و چالش های پیش روی آن مانند بیكاری و عدم توسعه یافتگی است. این گروه از کارشناسان در واکاوی این شاخص ها به مواردی همچون فقدان برنامه ریزی های راهبردی، گره زدن اقتصاد بومی و درون زای به اقتصاد بی برنامه و كم رونق، تلاش برای گذر از اقتصاد كشاورزی و رفتن به سمت اقتصاد صنعتی در بازه های كوتاه مدت به دلیل ناآگاهی دست اندركاران امر و دست آخر كنشگران و بازیگران سیاسی و اقتصادی محلی اشاره می کنند.
البته دراین بین برخی از منتقدان بروز این قبیل اتفاقات را ناشی از یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و ریشه در سیاست های استکباری برشمرده و معتقدند دشمنان دربرخی موارداز جمله این حوزه بیش از هر حوزه دیگری هوشمندانه و چراغ خاموش ورود کرده اند ودیر یا زودتبعات این برنامه های ارایه شده از سوی دشمنان را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
به اعتقاد این افراد بروز مشکلاتی مانند کمبودگوشت در سال گذشت در کشور وبه تبع آن بروز برخی گرانیه ای صیفی جات و برنج و محصولاتی که عمدتا در مناطق روستایی کشور تولید می شد ؛ریشه در دسیسه های پنهان دشمنان داشته که به تدریج ،تبعات آن درحال به روز شدن و نمایان شدن در اقتصاد و به تبع آن شرایط کشور است.

روستاهای خالی از سکنه
بی شک عمق این فاجعه را می توان در صحبت های رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مشاهده کرد که با اشاره به خالی شدن روستاها از سکنه می گوید؛« امروزه شاهد خالی شدن روستاها از سکنه هستیم و متأسفانه روستاهایی که برای توسعه زیرساخت‌ها و راه‌های آنها زحمت کشیده شده بود خالی شده است.»
به باور وی عدم ثبات مدیریت روستایی آسیب‌زا بوده و مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد و در شرایط کنونی کشور و با وجود تحریم‌ها محدودیت‌ها مشکلات موجود زیاد است. به اعتقاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ؛ ضعف برنامه ریزی‌های یک عامل اثر گذاردر بروز چنین رویدادی بوده است به این معنا که برنامه ریزی ها به جای از از پایین به بالا بودن بالعکس صورت گرفته و این اتفاق سبب شده تا توانمندی شهرها و روستا احصا نشود و به سخن دیگر از ظرفیت روستاها و نیروی انسانی و منابع طبیعی آنها به خوبی استفاده شود.
جمالی نژاد همچنین مساله نوسانات و افزایش قیمت ها را نیر یه شاخص جدی تر در بروز مشکلات بیشتر برای خالی شدن روستاها از سکنه بر شمرده و معتقد است در صورتی می توان به توسعه پایدار و پیشرفت متوازن در کشور دست یافت که همراستا با شهرها روستاها نیز توسعه یابند.

زنگ خطر
این اتفاق در حالی رخ داده که طی سال‌های اخیر مکرراً بر اهمیت توجه به تولید محصولات چندگانه و پرهیز از اقتصاد نفتی و تک‌محصولی از سوی متولیان و دست اندرکاران مختلف تاکید شده است. با این وجود و با درنظر داشتن این مساله که تخلیه روستاها و کاهش روز افزون ظرفیت تولید آنها بحرانی است که یک شبه رخ نداده و بی شک به غیر از عوامل طبیعی و تغییرات اقلیمی و اقتصادی ؛ ریشه دربی‌تدبیری متولیان و تصمیمگیران این حوزه دارد که باید دیر یازود تا بحرانی تر نشدن وضعیت اقتصاد کالاها و محصولاتی که در این مناطق تولیدمی شود و عمدتا با معیشت مردم سرو کاردارد ؛برای آن تدبیری یافت.

کد مطلب: 111140
 
Share/Save/Bookmark