میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۷
 
 
بررسی ها از گرانی بنزین نشان داد؛
کاهش 8 درصدی قدرت خرید کارگران

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت بنزین، قدرت خرید مردم را ۸درصد کاهش داد. نمایندگان کارگری معتقدند شرایط اقتصادی آن قدر بغرنج است که همه آمارها حق را به طبقه کارگر میدهد.
همواره سه ماه پایانی سال برای جامعه کارگری با هزینه های بیشتری نسبت به سایر ماه های سال همراه است، چرا که تورم نزدیک شدن به ایام عید از ۲تا ۳ماه پایانی هر سال آغاز می شود و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران می شود.
حالا اگر این روند طبیعی با شوکی از یک اتفاق همراه باشد که عقب ماندگی دستمزد از هزینه ها افزایش می یابد. افزایش قیمت بنزین طی یک ماه گذشته باعث افزایش قیمت بسیاری از اقلام سبد غذایی شد، چرا که افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی هزینه های مصرفی را برای خانوارکارگری اضافه کرد و این مبلغ به اعتقاد وحید شقاقی شهری،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تقریباً حدود ۸ درصد از قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه دولت با سیاست های حمایتی تلاش کرد بخشی از این میزان کاهش را جبران کند اظهار داشت: سیاست های حمایتی دولت شاید تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این کاهش را پوشش داده باشد، اما واقعیت این است که کاهش قدرت خرید مردم طی یک دو ماه گذشته مربوط به افزایش قیمت بنزین است.
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است
وحید شقاقی شهری،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت بنزین گفت: اگر متوسط هزینههای مصرفی خانوارها در کل کشور را بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان و در کلانشهرها ۴ تا ۴.۵ میلیون در نظر بگیریم افزایش قیمت بنزین تقریبا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بر هزینههای مصرفی خانوارها به طور میانگین اضافه کرده است و این میتواند تقریباً حدود ۸ درصد از قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
وی ادامه داد: البته دولت سعی کرد با سیاستهای حمایتی بخشی از این کاهش را جبران کند و شاید تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این کاهش را توانسته پوشش دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته بخشی از کاهش قدرت خرید مردم مربوط به افزایش قیمت بنزین است. سال گذشته بیش از ۲۷ درصد میانگین نرخ تورم بود و امسال نیز ۳۵درصد تورم داریم یعنی در مجموع در دو سال گذشته ۶۰ درصد تورم به اقتصاد و مردم تحمیل شده است در حالی که افزایش حقوق طبقه کارگر در دو سال ۴۰ درصد بوده است، بنابراین ۲۰ درصد از قدرت خرید مردم کارگر کاسته شده است که اگر ۸ درصد بنزین را نیز بر آن اضافه کنیم، مجموعاً در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است .
شقاقی با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید مردم مربوط به تحریم ها است گفت:بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران به خاطر تحریم ها است،چرا که تحریمها بیشترین فشار را بر دهکهای کمدرآمد جامعه وارد کرده است و به نظر میرسد که در سالهای پیشرو فشارهای عمیقی بر دهکهای کمدرآمد خواهد آورد و راهحل آن اصلاح سه نظام مالیاتی، بانکی و یارانه پنهان است که باید اصلاحات ساختاری و اساسی در آنها صورت بگیرد.
شقاقی اضافه کرد: آمار نشان میدهد که دو دهک پردرآمد جامعه مالیات اندکی میپردازد در حالیکه این تحریمها بر ثروت آنها افزوده است. ثروتمندانی که به دلیل وجود رانت و فساد بیشترین نفع را از تسهیلات بانکی میبرند چون از تسهیلات ارزانقیمت استفاده میکنند و همچنین یارانه پنهان نیز اینگونه است. بنابراین در شرایط تحریمی اگر این سه نظام کلیدی اقتصاد اصلاح نشود شاهد شکاف عمیق در جامعه خواهیم بود. 

تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قدرت خرید مردم
علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: امسال شرایط اقتصادی آن قدر بغرنج است که همه آمارها حق را به طبقه کارگر میدهد. در این شرایط تیم کارگری شورای عالی کار از نهادهای رسمی مانند وزارت اقتصادی و صمت میخواهد خود هزینه سبد معیشتی یک ماه خانوار کارگری را براساس اقلامی که به آنها میدهیم تعیین کنیم.
وی در رابطه با تعیین سبد معیشت خانوار برای سال ۹۸ افزود: اکنون زمان مناسبی برای تعیین سبد معیشت نیست زیرا هنوز تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کالاها مشخص نشده است. فعلاً به شکل دستوری اجازه افزایش قیمت برخی کالاها را ندادهاند ولی به نظر من بعد از یک ماه این تاثیر بیشتر خود را نمایان میکند.
خدایی ادامه داد: در سالهای قبل همواره کارفرمایان و دولت از تعیین سبد معیشت دلخوشی نداشتند ولی امسال آنها تمایل دارند که هر چه زودتر این سبد به تصویب برسد. ولی کارگران به دنبال تعویق این سبد هستند تا بعد از گذشت مدتی و تاثیر افزایش قیمت بنزین بر برخی اقلام سبد کالا به تعیین هزینه های خانوار بپردازیم.
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم کلی گفت: آرزو دارم این تاثیر به اندازه ۴ درصدی باشد که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد. البته انتظارات تورمی به مراتب بیش از این رقم است ولی هر چه نرخ تورم پایینتر باشد به سود کارگران است و امروزه ثابت شد نرخ تورم بیشترین آسیب را بر زندگی مزد بگیران خواهد گذاشت. این میان برخی از کارشناسان تاثیر نرخ بنزین را بر نرخ تورم کلی ۹ درصد میدانند که امیدوارم اینگونه نباشد. خدایی در رابطه با رقم ۱۵ درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، گفت: قبلاً هم تاکید کردم که این رقم مبنا ندارد و در بهترین حالت رقم پیشنهادی دولت برای بحث مزد خواهد بود. در هر حال نه نرخ تورم کشور و نه افزایش هزینه معیشتی معادل با ۱۵ درصد نیست و دو تا سه برابر این رقم است. به همین دلیل نباید آن را مبنا قرار دهیم. آنقدر این رقم ۱۵ درصد نادرست است که حتی دولتیها هم آن را جدی نمیگیرند. این اتفاق بارها در صحبتهای غیررسمی من با دولتیها رخ داده است.
وی با انتقاد از افزایش قیمت بنزین و استدلال آن گفت: چند سال قبل زمانی که آقای هفده تن معاون وزیر کار بودند محاسباتی انجام شد که نشان میداد اگر دستمزد ۱۰۰درصد افزایش یابد نرخ تورم پنج درصد بالا میرود. اکنون این رقم به مراتب کمتر شده چون قیمت نیروی کار کاهش یافته است. این اتفاق میتواند ۱۳.۵ میلیون خانوار کارگری را در شرایط بهتر زیستی قرار دهد. این سبب میشود حتی نیازی به یارانه نقدی هم نباشد. در حال حاضر با سه برابر کردن قیمت بنزین اگر حتی ۴ درصد تورم هم داشته باشد، نهایتاً دولت مجبور خواهد شد که به ۱۸ میلیون خانوار نیز پول بدهد. بنابر این راه حل اول به مراتب تأثیرات بهتری میداشت.

کد مطلب: 112239
 
Share/Save/Bookmark