میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


سیداحمدهاشمی
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۲۰:۱۱:۴۶
فک کنم که از عضو هایه معمولی در این شرکت ها سوع استفاده میشود و بسیار جنس هایشان گران است
سمین
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۱۳:۴۸:۵۳
سلام به همه ی دوستان وجوانان عزیز
ی مطلبی رو میخوام بهتون بگم قضاوتش باخودتون,دلم میخواد که روشن شین نه اینکه نصیحت کنم وبگم که اشتباه میکنید.
من خودم به پیشنهاد یکی از دوستان شخصا به شرکت بادران رفتم ولیدر برام کلی توضیح داد ومن فقط ی سوال کردم که هدف شرکت چیه؟واون گفت اشتغال زایی!!!بهش گفتم این ی جور تبلیغ مصرفگرایی هست ومردم ومصرف کننده کردن این شغل نیست این تبلیغاته.اشتغال یعنی کار وکار یعنی تولید!
عزیزان من خودتون قضاوت کنین وقتی جوونها مشغول به کار تولید بشن وما محصول تولید کنیم وصادر کنیم وارز وارد کشور بشه اقتصادمون پیشرفت میکنه یا شامپو وصابون ودستمال کاغذی بخریم بزاریم گوشه خونه نیگاش کنیم!!!
دوستان این ی فاجعه اس ,و واسه اینکار چندین سال طرح ریزی شده ,میخوان کاری کنن که به دست خودمون کار وشغلمون رها کنیم دست از فعالیت بکشیم واقتصاد وتولید فلج بشه ودرنهایت کشور نابودشه!!!
این اشتباه محضه یه دام بسیار بزرگ برای همه ی مردم مخصوصا جوونها...
خودتون قضاوت کنین دوستان من کارمند آژانس هواپیمایی ام به نظرتون تو کارم بمونم وبه مسافرهای خارجی بلیت وتور داخلی بفروشم ودرقبالش دلار امریکا رو وارد صندوق پول آژانس ودرنهایت گردش پول ایران کنم به اقتصاد کمک میشه ویا برم شرکت بادران وکلی شامپو وصابون و دهانشویه ی خارجی بخرم که بابتشون کلی ارز خارج شده!!!
عزیزانم فقط کمی فکر کنید خودتون راه درست وپیدا میکنین .
همین امروز کلی پتو مسافرتی چینی به ارزش میلیاردها تومن وارد تهران شد,آیا بهتر نبود کلی پتوی ایرانی صادر میشد به ارزش میلیون ها دلار؟؟؟
کمی تدبیر و چاره اندیشی ما رو از این فاجعه نجات میده . به هوش باشید ملت
با آرزوی آینده ای بهتر برای شما دوستانم
رضا
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۱۴:۵۴:۱۳
بچه ها من دراوردم ی چیزایی تو شبکه ای. قانونی و شرعیه. چون تولید داخل را میبره بالا. سرمایه را به گردش درمیاره. به جز بازاریاب برای تولید محصولات کلی شغل ایجاد میکنه. قیمت محصولات شرکت ماهم با توجه به کیفیتش خوبه. کسی سوالی داشت یا حتی دوست داشت اشنابشه،من درخدمتم.
M.rad
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۱۴:۳۱:۱۶
کار کردن توی این شرکتا
به فعالیت و زمانی که فرد میذاره بستگی داره کسی که موفق نبوده عوامل زیادی داره و اینکه توی چ تیمی داره
من قم هستم توی شرکت بادران ۵ماهه دارم کار میکنم و خداروشکر راضیم
همش بستگی به خودتون داره نه کلاهبرداریه نه مال مردم خوری فقط باید زرنگ باشی و خوب خودت رو بکشونی بالا همش بستگی به تلاش فردی داره و اینکه توی تیم حمایت بشی یا نه
من راضیم از اینکار
از دوستانی هم که ضرر کردن خواهش میکنم که کاملا تحقیق کنن و توی تیمای مخرب عضو نشن
و اینکه همون اول کاری خرید بالا نزنید
باید شما اموزش ببینید بعد خرید کنید بعد به راحتی جنسا به فروش میره ...
اصلا کار سختی نیست اگه براش زمان بزاری
keyhan
۱۳۹۵-۰۴-۰۱ ۰۳:۳۲:۳۳
از لحاظ شرعی ک گفتن مشکلی ندارن ,درسته؟؟
keyhan
۱۳۹۵-۰۴-۰۱ ۰۳:۲۹:۳۷
شرعی بودنش ب کنار,ایا واقعا میشه از شرکتی مثله بادران پول در اورد؟
اصلیsam
۱۳۹۵-۰۳-۳۱ ۱۱:۱۱:۳۸
در ضمن خودم مدام دارم چک میکنم اگه لازم باشه و ببینم نیاز هست نظر مینویسم، وقتی میبینم خداروشکر ذهن دوستان در مورد شبه ناک بودن این کار خیلی بازه، لزومی نمیبینم چیزی بنویسم

همین غیر اخلاقی شما دلیل بر مزخرف بودن کارتون هست
اصلیsam
۱۳۹۵-۰۳-۳۱ ۱۱:۰۹:۱۸
هز کی به جای من نظر نوشته باید خیلی خجالت بکشه. کارت واقعا غیر اخلاقیه مخصوصا اینکه مخالف نظر منه
من دیدم نظرات دوستان با نظرات من یکیه چیزی ننوشتم، وگرنه خودم زبون دارم حرف بزنم.
بنده ی خدا
۱۳۹۵-۰۳-۳۰ ۱۶:۰۳:۰۳
سلام.دوستان من چند ماه تو يکي از اين شرکت ها فعاليت داشتم..(بیز)الان خدا رو شکر ازش اومدم بيرون..خيلي نقص و مشکل وجود داشت که چون چند مدتي ميگذره يه سرياش يادم نمياد ولي اونايي که يادم مياد و مهم هست رو ميگم
اولا بحث شرعي بودنشه..ايت الله خامنه اي گفتن بايد قانون مصوب مجلس و شوراي نگهبان داشته باشه که چون اين فقط يک ايين نامست يني خود دولت مجوز داده و هيچ ربطي به مجلس نداره و شوراي نگهبانم نميره..حالا ميان ميگن گفتن مراجع ذيصلاح هم اگه تاييد کنن درسته و خود وزارت صنعت معدن تجارت يه مرجع ذيصلاحه..که بايد گفت ايا خود رهبر نظام نميتونست بگه حلاله؟يا مجوز صنعت معدن تجارت ميخواد؟چرا گفتن قانون مصوب مجلس؟مورد تاييد شوراي نگهبان؟؟...ايت الله مکارمم بارها من خودم سوال کردم برا يکي از زيرشاخه هام گفتن اگر به صورت شاخه اي هرمي شبکه اي باشد حرام است..تازه اينا براي پلن سه سوال کردن که تا لول شيشه پلن چار که خيلي خيلي پايينتر ميره تو شاخه..اونوقت ميگن پلن چار پاداشيه که شرکت ميده! اونا دلشون به حال من و شما سوخته مگه؟..
دوما بحث جنساست..نسبت به بازار خيلي گرونتر و خيلي بي کيفيته..مثلا پودر کيک ميدن هفت هزارو خورده اي بعد ميگيم چرا انقد گرون؟ ميگن تو کارخونه زياد الک شده وره وره نميشه!!! درحاليکه بهترين پودر کيک بازار 5 هزار تومنه..
سوما درمورد فروش و تيم سازي..اينا ميگن بايد بهترين دوستات يا به اصطلاح خودشون کسايي که ميخواي زندگيشونو عوض کني وارد کار کني!...يني دست ميزارن رو اعتماد..غريبه که نمياد ولي اشنا تو رودربايستي هم مياد هم جنساي بنجل اينا رو ميخره ازت..
چهارما بحث جايگاه اجتماعيتونه...شما يه عمر تو خانوادتون يه جايگاهي کسب کرديد دانشجوييد يا کارمند يا هر چي..حالا بريد به خاله وعمو بگيد بيا من اين جنسو دارم!اون جنسو دارم!..خيلي بده واسه وجهه اجتماعيتون
پنجما وقتي وارد اين کار شديد اگه مشغول به يه کار ديگه باشيد جوري مختونو ميزنن که اون کارو ول ميکنين..
ششما حالا فک کنين شما وسط کار بخوايد بيايد بيرون..خب اولين فکري که ميکنيد اينه که من اين همه به دوستام و فاميل گفتم اين کار خوبيه حالا نميگن خودت چرا اومدي بيرون؟ در ثاني شغل قبليتونم از دست داديد!
هفتما خيلي خيلي درگيري ذهني داره..هر روز زنگ ميزنن پيگيريتون ميکنن هر روز برو شرکت هر جمعه جلسه هفتگي..خيلي درگيرتون ميکنه..

از همه اينا بگذريم ليدرايي هستن که دارن پورسانتاي بالا ميگيرن..خودم ديدم..ولي از هر صدنفر يه نفر ميتونه به اون درامد دست پيدا کنه(که تو حلال بودنشم شبهس)..
ليدراييم که راس هرمن اکثرا همون افرادين که راس هرماي شرکت هاي هرمي بودن..حالا اومدن اينجا..حرفاشون انگيزشاشون رفتارا و تمام سيستمي که راه انداختن دقيقا عين شرکتاي هرميه..
جالب اينه که تا وقتي تو کار بودم فک ميکردم بقيه چقد احمقن که نميان بازاريابي شبکه اي بکنن..چرا نميفهمن؟ بابا شغل به اين خوبي..اولش در باغ سبز نشونت ميدن بعد که بري جلو ميبيني نه بابا از اين خبرا نيست...
يه چيز ديگه وقتي دستت شکل نگيره بري به ليدرت بگي بابا دو ماه شد هيشکي نيومد تو تيمم..بهت ميگن تغيير نکردي! لياقت داشتن يه تيم يه نفره هم کسب نکردي!!!..يه چيز کيفي رو معيارت قرار ميدن که اصن نتوني قضاوت کني!..هي با خودت فک ميکني ميگي راس ميگن بايد تغيير کنم!..اگرم نتوني جنس بفروشي ميگن نيومدي سر کلاساي اموزشي! بابا صد بار نشستم چيزي ياد نميدين تو کلاسا که!..
يه چيز ديگم اينه که شما يه تومن خريد ميزني اول ماه 15 روز بعد با هزار التماس ميرسه دستت..تا بره بفروشي باز اول ماه بعد ميگن يالا همين اول ماه خريد بزنن!..پولو که شرکت ميگيره همون اول ولي جنسا تو انبارش نيست..با پول شما ميره جنس ميخره ميده به شما..

کلا کاريه که خيلي روش فکر شده و خيلي هدفمنده..ميدونن دست رو کدوم نقطه ضعفتون بزارن که نتونيد بگيد نه..يه سري ادم کل وقتشونو گذاشتن رو اين کار و با هزار تا ادم سر و کله زدن...قانع کردن من وشما براشون راحته..
خدا رو شکر ميکنم اومدم بيرون...درسته خيلي سخت بود چون جلوي خانوادم نميتونستم سربالا بيارم چه برسه دوستام و فاميلا ولي شکر خدا زياد نموندم و سريع متوجه شدم که چه کار کثيفيه...

حيلي چيزاي ديگم بود که نمينويسم

ميليون ها نفر تو ايران هستن که وضع ماليشون خيلي خوبه...هيچکدومم از نتورک نبوده..انقد دنبال راحتي نباشيد..زحمت بکشيد و به خدا توکل کنيد..رزق هر کس دست خداست..نه نتورک
ناهید
۱۳۹۵-۰۳-۳۰ ۰۴:۴۰:۴۲
تعداد شرکتها 17 تاس قراره در آینده به نهایتا 300 برسه قتل و این حرفا کجا بوده؟؟؟ منبع بگین لطفا ارز کی خارج شده؟ اینجا تولیدات داخلی به فروش میرسه پس ارز وارد شده و اصلا هدف هم همینه سیستم مالیات رونق گرفته فکر میکنید پول یارانه ها از کجا میاد؟ ما هر چی بوده اخلاق و ادب و هدفمندی و قبول تفاوت آدمها و تواضع یاد گرفتیم اینجا توهین ممنوعه پوشش غیر رسمی ممنوعه چرا وقتی قصد آگاهی دارین با دروغ بافی اینکارو میکنید؟ بله بازاریابی شبکه ای جبران کننده خسارات اقتصادی و احتماعیه گلد کوئست هست و اگه دوتا فقط دوتا کتاب دربارش خونده بودین که شاید هم خونده باشید احتمال نمیدادین متنتون قوی باشه پول پول رو خوندین؟ از اشباع نتورک چیزی نمیدونین؟ الان کدوم سیستم شبکه ای اشباع شده؟ مدارس؟ بانک ها؟ بیمه؟ سود کلان برای گرو ه های اولی هست که میان تو این کار نه همه ده میلیونی که شما گفتین و هنوز 200 هزار نفر جا داره که جزو راهبرها باشیم دیگه مجموعه دار و عیره رو بماند یروز هممون خواهی نخواهی عضو نتورک مارکتینگ میشیم چون همه چیز داره به این سمت میره مسئله اینه که کدوممون جزو اولینهاش باشیم تا بتونیم شبکه بزرگتری رو راهبری کنیم لصفا با اطلاعات نه چندان درست با آینده جوونایی که میتونستن موفق بشن سعی نکنید بازی کنین سودی براتون نداره چه بسا چه بسا اون کارمایی که ازش صحبت میکنن وجود داشته باشه...
sam
۱۳۹۵-۰۳-۳۰ ۰۴:۱۸:۳۴
سلام
آقاییکه دانشجوی رشته حقوق هسی أگ میگی طبق قانون هرگونه هرم سازی واستفاده اززیرمجوعه برای کسب درآمدحرام هست پس اون کارفرماییکه چندین نفرکارگربدبختوزیردسش میگیره وداره ازطریق اوناکسبوکارمیکنه ومنبع درآمدش ازطریق اونهاس وچندین ماه طول میکشه تاحقوقشونوبده رونمیگیدحرام؟؟؟؟؟آیاین منصفانس؟؟؟؟یاهمین مؤسسات اعتباری که بقول خودشون زیرمجوعهٔ بانکهاهستن وقتی وامی روبه مشتریهاشون میدن وبه ازای هرمیلیونی 28الی30سودمیکشن رونمیگیداماشرکتی که هرمبلغی خریدداشته باشی وبنسبت مبلغ خریدت کالاداری وتازه10درصدازپولتوبه حسابت برمیگردونه روحرام میدونید؟؟خب اینجورحرفزدنهاوصحبتهاعدم اطلاعات مارومیرسونه چراماهاعادت کردیم به اینکه نپرسده وبدون داشتن اطلاعات کافی سرببریم وقضاوت کنیم من خودم 3ماهه توشرکت بادرانم وواقعن ازهمه تظرزندگیم عوض شده وهمیشه ازاین ببعدنه تنهاراجب نتوورک بلکه تورهزمینه ای مثبت فکنم ومثبت ببینم بهنظرمن أگ ماهایادبگیریم قضاوت نکنیم ونگرش ودیدگاهمون رونسبت بهمهٔ جهان هستی مثبت کنیم دنیاگلستان میشه باتشکر
Omid
۱۳۹۵-۰۳-۲۹ ۱۰:۳۰:۰۹
دوستان عزیز با سلام بنظرم تعصبی صحبت کردن خوب نیست ما ایرانی ها جدیدا باب شده هرجایی رو توی فضای مجازی روش کلیک کنیم نابودش میکنیم...خیلی ها میگن این کار حرام،اینکار قانونی نیست محصولات بنجل دوستان گرامی چرا اینقدر در مقابل همه چیز جبهه میگیریم خب روز اول کیفیت محصولات پایین بوده بعد روز به روز بافروش ببشتر کیفیت میره بالا...بعد مدتها یه شغل نوپایی تو ایران بوچود اومده بدون سرمایه زیاد اولیه بدون پارتی یه شغلی رو برای جوانها ایجاد کردن هی سنگ بندازین جلوی پاشون...بعدش ما ایرانی ها کیفیت جنسامون بده ولی باید ازجایی به خودکفایی برسیم که تموم دنبا مسخرمون نکنند خواهش میکنم ابنقدر انرژی منفی ندین....دوستان عزیزی که میگن توی اینکار دکتر و مهندس نیست بنظرم یه دکتر هیچوقت نمیاد بره شامپو بفروشه شامپو فروختن مال من لیسانس که دوسال دنبال کار بودم کار نیست...حالا بنظر شما برای یه جوان تحصیل کرده کارگری بهتره یا بازاریابی؟در ضمن دوستان عزیز باور کنین تاسال1401نتورک توی ایران انقلاب میکنه اینو به جرات بهتون قول میدم اینو میتونین توی مجله تایمز بخونین...در ضمن کیفیت محصولات من و خانواده ام وخیلی ها استتفاده میکنیم عالیه....یک روز بیطرف برین زندگی رندی گیج رو مطالعه کنین یا خیلی کسایی که روزی رفتن توی اینکار مسخره شده ن حالا به درامد رسیدن هرکسی میاد میگه باید تو راس باشی تو پولدار بشی خب طبیعیه باید تو راس باشی تا پولدار بشی هرکسی هم میتونه خیلی راحا خودشو تو راس قرار بده...در ضمن هرجور حساب کنی هر ارگانی یه هرم چون یکی ریسه چندتا کارمند زیر دستشه بعد ریس یه بخش میشب دوباره چتدتا کارگر زیر دستته خواهشا کاری کنیم از این فلاکت جهان سومی خارج بشیم با سپاس
۱۳۹۵-۰۳-۲۹ ۱۰:۲۰:۴۱
شرکت بادران همش دروغ اصلا باورنکنید بخواتر همین شرکت بابام بابرادرم دعواش شد داداشم بخواترشرکت دیونه شده
علی رضایی
۱۳۹۵-۰۳-۲۸ ۱۱:۱۷:۲۷
بنظر من کار این شرکت ها اصلا درست نیست فقط سودش به اون نفری که این شرکت راه انداخته میرسه و اطرافیانش.شاید اگر این روندجذب افراد مدت معلومی داشت مثلا هر نفر میتونست در مدت دو سال جذب نیرو کنه و بعد دو سال باز نشسته میشد و اگر هم دوست داشت ادامه بده به زیر مجموعه خودش عضو میشد باز قابل درک بود .دوستان نظر منم تحلیل کنید
سعید رضایی
۱۳۹۵-۰۳-۲۵ ۰۲:۰۰:۲۱
شرکت بادران همش دروغ هست به جان مادرم من رفتم همه محصولات شرکت مونده رو دستشون نمیدونن چطوری بفروشن چند تا ادم ساده خودی میارن مغزشونو شستشو میدن اسپری که 4 هزار مغازه لوازم ارایشی میده میدن 8 هزار تومن با غرور خودتون بازی نکنید بهترین کسم منو فروخت به این شرکت اخرشم اومد معذرت خواهی