میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۴
 
 
دوره‌گردی ترزا

تراز می‌نخست‌وزیرانگلیس در سفری دوره‌ای راهی غرب آسیا شده است. وی پس از حضور ناگهانی در عراق راهی عربستان و اردن شد. حال این سوال مطرح است که اهداف وی از این سفر چیست و چه منافعی را دنبال می‌کند؟ بخشی از این سفر برگرفته از چالش‌های درونی انگلیس و شخص ترزا می‌است. وی از یک‌سو نتوانسته بر چالش‌های اقتصادی غلبه کند و از سوی دیگر به دلیل شرایط سخت برگزیت یا همان برنامه خروج از اتحادیه اروپا وضعیت درونی می‌چندان مطلوب نیست چنانکه حتی هم‌حزبی‌هایش خواستار کناره‌گیری وی از قدرت شده‌اند. با این شرایط می‌توان گفت که ترزا می‌به دنبال راهی برای ماندن در قدرت است که قدرت نمایی در عرصه خارجی محور این رفتارها است. ادعاهای وی درباره دخالت روسیه در امور انگلیس و نیز سفر وی به غرب آسیا در این چارچوب می‌تواند باشد. وی سعی دارد تا ضمن نشان دادن نقش انگلیس در معادلات منطقه کشورهای عربی را به سرمایه‌گذاری در انگلیس و البته خرید تسلیحاتی به عنوان یکی از محورهای درآمدی برای لندن متقاعد سازد.
بعد دیگر رفتاری ترزا می‌را می‌توان در اهداف منطقه‌ای انگلیس جست وجو کرد. لندن که از افول جایگاه جهانی آمریکا و البته گرایش کشورها به حضور گسترده در غرب آسیا آگاه است به دنبال تحرکات گسترده‌تر در منطقه و نوعی احیای بازگشت است چنانکه پیش از این نیز به تقویت پایگاه نظامی در بحرین پرداخت و قراردادهای تسلیحاتی با کشورهای عربی امضا کرده است.
این رویکرد چنان بوده که حتی انگلیس بر توسعه روابط با تهران نیز تاکید و خواستار هماهنگی ایران با اروپا در منطقه شده است. انگلیس برای احیای این حضور با چالشی به نام ضعف اقتصادی و البته نگاه منفی ملت‌ها به این کشور مواجه است لذا از ابعاد رفتاری ترزا را نمایش چهره‌ای بشر دوست و حامی پایان بحران‌های منطقه تشکیل می‌دهد. سخنان ترزا می‌در باب مشارکت انگلیس در بازسازی عراق در سفر وی در بغداد و نیز ادعای وی درباره لزوم پایان جنگ یمن در حالی که انگلیس خود از حامیان اصلی عربستان در کشتار مردم یمن است را در این چارچوب می‌توان دانست. نکته دیگر در سفر می‌را در تحرکات انگلیس برای محدود‌سازی ایران در منطقه دانست. سران انگلیس دائما اعلام می‌کنند که از یک سو باید مقابل توان موشکی ایران ایستاد و از سوی دیگر محدود‌سازی حضور منطقه‌ای ایران از اهداف اصلی آنان شده است. نقطه مشترک اقدامات اروپا و آمریکا در منطقه مقابله با توان ایران و جبهه مقاومت است. ترزا می‌با سفر به کشورهای عربی و البته حمایت از رژیم صهیونیستی سعی دارد تا اهداف ضد ایرانی انگلیس را محقق سازد.
به هر تقدیر می‌توان گفت که سفر ترزا می‌بیش از هر چیزی دارای اهداف اقتصادی است و در این راه حتی چشم بر روی جنایات صورت گرفته در منطقه از جمله کشتارهای سعودی در یمن فرو بسته و به جمله لزوم پایان جنگ یمن بسنده می‌کند و همچنین از موضع‌گیری در باب جنایات صهیونیست‌ها خودداری و حتی از اهداف سفر وی به اردن را فشار بر امان برای پایان تنش‌های اخیرش با این رژیم تشکیل می‌دهد. 

نویسنده: فرامرز اصغری

کد مطلب: 102050
 
Share/Save/Bookmark