میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۹
 
 
لاریجانی اینجا، لاریجانی آنجا،لاریجانی همه‌جا
رئیس مجلس: نقطه ضعف اقتصاد کشور را پیدا کردیم. به نظر شما نقطه ضعف در کدام یک از اندام‌های اقتصاد کشور وجود دارد؟...

رئیس مجلس: نقطه ضعف اقتصاد کشور را پیدا کردیم.
به نظر شما نقطه ضعف در کدام یک از اندام‌های اقتصاد کشور وجود دارد؟
الف) زانوی چپ و آرنج راست
ب) سی سانت پایین‌تر از کمر سمت چپ
ج) جنب استخوان ترقوه
د) پاشنه پا و حوالی قوزک 

ایضا رئیس مجلس: متأسفانه سواد اقتصادی در کشور وجود ندارد.
به نظر شما برای حل مشکل کمبود سواد اقتصادی در کشور کدام یک از راهکارهای زیر موثرتر است؟
الف) سواد اقتصادی را یکجا به بابک زنجانی و برادر محمود خاوری کنترات بدهیم.
ب) سواد سیاسی را از چین وارد کنیم.
ج) از تجربیات اقتصادی کشورهای دوست و برادر جیبوتی و زیمباوه استفاده کنیم.
د) با دانشگاه هاوایی قرارداد ببندیم که به ما سواد اقتصادی مرغوب بفروشد. 

همچنان رئیس مجلس: به هر حال باید یک تصمیم‌گیری ویژه‌ای اتفاق بیفتد تا کمترین خسارت را مردم ببینند.
منظور از "کمترین خسارت" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) فقط دست و پایشان بشکند.
ب) علاوه بر دست و پا لگن خاصره‌شان هم عیب پیدا کند.
ج) لت و پار نشوند اما مواضع‌شان آسیب جدی پیدا کند.
د) زیر چادر اکسیژن به آسانی نفس بکشند.

کد مطلب: 104265
 
Share/Save/Bookmark