میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
سیاست‭ ‬روز‭ ‬تبعات‭ ‬شیوع‭ ‬کرونا‭ ‬بر‭ ‬شاخص‭ ‬اصلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬میکند؛‭ ‬
تورم؛‭ ‬در‭ ‬تیر‭ ‬رس‭ ‬اثرات‭ ‬منفی‭ ‬کرونا
تورم؛‭ ‬در‭ ‬تیر‭ ‬رس‭ ‬اثرات‭ ‬منفی‭ ‬کرونا
 

‭ ‬ابعاد‭ ‬گسترده‭ ‬نگراني‭ ‬هاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬يك‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬رنگ‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تنها‭ ‬نگران‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬خود‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬مدت‭ ‬ماندگاري‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬كم‭ ‬كم‭ ‬از‭ ‬نگراني‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬خود‭ ‬پرده‭ ‬برداشته‭ ‬اند‭. ‬ نگراني‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬ابعاد‭ ‬آن‭ ‬گسترده‭ ‬تر‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬همين‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مسئوليت‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬مشكلاتي‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬متوليان‭ ‬امر‭ ‬بايد‭ ‬فكري‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬بكنند‭ ‬بيشتر‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تمام‭ ‬آسيب‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بيكاري‭ ‬و‭ ‬ركود‭ ‬عميق‭ ‬در‭ ‬كسب‭ ‬وكارهاي‭ ‬مختلف‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كارهاي‭ ‬خرد‭ ‬؛مساله‭ ‬تورمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬سالها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬مشكل‭ ‬اصلي‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬معضل‭ ‬جدي‭ ‬مبدل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬برآيند‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬شاخص‭ ‬ها،در‭ ‬رقم‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬كشور‭ ‬خودنمايي‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬

‭ ‬تورم‭ ‬،درد‭ ‬هميشگي‭ ‬
در‭ ‬اسفند‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬۹۸‭ ‬؛مركز‭ ‬آمار،‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬سالانه‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬پارسال‭ ‬براي‭ ‬خانوارهاي‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬۳۴‭.‬۸‭ ‬درصد‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬مدعي‭ ‬شد‭ ‬خانوارهاي‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ميانگين‭ ‬۲۲‭ ‬درصد‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬اسفند‭ ‬‮١٣٩٧‬‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬يك‭ ‬‮«‬مجموعه‭ ‬كالاها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬يكسان‮»‬‭ ‬هزينه‭ ‬كرده‌اند‭. ‬
‭ ‬براساسا‭ ‬اطلاعات‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مركز؛نرخ‭ ‬تورم‭ ‬نقطه‌اي‭ ‬گروه‭ ‬عمده‭ ‬‮«‬خوراكي‌ها،‭ ‬آشاميدني‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دخانيات‮»‬‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬‮٥‬‭.‬‮١‬‭ ‬واحد‭ ‬درصدي‭ ‬به‭ ‬‮١٤‬‭.‬‮٦‬‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬‮«‬كالاهاي‭ ‬غير‭ ‬خوراكي‭ ‬و‭ ‬خدمات‮»‬‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬‮١‬‭.‬‮٨‬‭ ‬واحد‭ ‬درصدي‭ ‬به‭ ‬‮٢٥‬‭.‬‮٧‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيده‭ ‬است‭.‬
‭ ‬نكته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬آمارهاي‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬رقم‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬نقطه‌اي‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬كه‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬درصد‭ ‬تغيير‭ ‬عدد‭ ‬شاخص‭ ‬قيمت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ماه‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬نقطه‌اي‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬‮١٣٩٨‬‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬۲۲‭ ‬درصد‭ ‬رسيد؛‭ ‬يعني‭ ‬خانوارهاي‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ميانگين‭ ‬۲۲‭ ‬درصد‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬اسفند‭ ‬‮١٣٩٧‬‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬يك‭ ‬‮«‬مجموعه‭ ‬كالاها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬يكسان‮»‬‭ ‬هزينه‭ ‬كرده‌اند‭ ‬اما‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬ماهانه‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬روبرو‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬ماهانه،‭ ‬درصد‭ ‬تغيير‭ ‬عدد‭ ‬شاخص‭ ‬قيمت،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬ماهانه‭ ‬اسفند‭ ‬‮١٣٩٨‬‭ ‬به‭ ‬‮١‬‭,‬‮٥‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬شرايط‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬قبل،‭ ‬‮٠‬‭.‬‮٤‬‭ ‬واحد‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬راستا‭ ‬تورم‭ ‬ماهانه‭ ‬براي‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬عمده‭ ‬‮«‬خوراكي‌ها،‭ ‬آشاميدني‌ها‭ ‬و‭ ‬دخانيات‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬كالاهاي‭ ‬غير‭ ‬خوراكي‭ ‬و‭ ‬خدمات‮»‬‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬‮١‬‭.‬‮٩‬‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬‮١‬‭.‬‮٣‬‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬ماهانه‭ ‬براي‭ ‬خانوارهاي‭ ‬شهري‭ ‬‮١‬‭,‬‮٤‬‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ماه‭ ‬قبل،‭ ‬‮٠‬‭.‬‮٢‬‭ ‬واحد‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همچنين‭ ‬اين‭ ‬نرخ‭ ‬براي‭ ‬خانوارهاي‭ ‬روستايي‭ ‬‮١‬‭.‬‮٨‬‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬‮١‬‭.‬‮١‬‭ ‬واحد‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬ 

‭ ‬‭ ‬آينده‭ ‬نافرجام‭ ‬كرونا‭ ‬
اين‭ ‬اتفاقات‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬نه‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬كرونا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تبعات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اين‭ ‬مهمان‭ ‬ناخوانده‭ ‬،‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬تحليلگران‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باورند‭ ‬كه‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬بسياري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬ديده‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬نمايان‭ ‬شده‭ ‬بايد‭ ‬نگران‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬كلان‭ ‬تري‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬كلان‭ ‬بود‭. ‬
به‭ ‬باور‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬اين‭ ‬مساله‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬ميزان‭ ‬تقاضا‭ ‬كاهش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬عرضه‭ ‬نيز‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬اين‭ ‬مساله‭ ‬عمق‭ ‬ركود‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬مي‭ ‬كند‭.‬
‭ ‬اين‭ ‬منتقدان‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬شرايط‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬شرايط‭ ‬متعادلي‭ ‬نداشت‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بيشتر‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬كسري‭ ‬بودجه‭ ‬مواجه‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬افزوده‭ ‬شدن‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬كرونا‭ ‬ميزان‭ ‬اين‭ ‬كسري‭ ‬بيشتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬راهكاري‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬جز‭ ‬آنكه‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬پول‭ ‬روي‭ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬اتفاقي‭ ‬جز‭ ‬افزايش‭ ‬نقدينگي‭ ‬و‭ ‬تورم‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬با‭ ‬تاكيد‭ ‬براين‭ ‬مساله‭ ‬كه‭ ‬حل‭ ‬مشكل‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چيزي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬متوليان‭ ‬بتوانند‭ ‬يك‭ ‬شبه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬كنند‭ ‬ميگويند؛‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬آن‭ ‬اثرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آينده‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پايان‭ ‬كرونا‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬باقي‭ ‬خواهد‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬كه‭ ‬نمي‭ ‬توان‭ ‬راهكاري‭ ‬براي‭ ‬تورم‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬يك‭ ‬شبه‭ ‬و‭ ‬كوتاه‭ ‬مدت‭ ‬اجرايي‭ ‬كرد‭ ‬لذا‭ ‬متوليان‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬امروز‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬وارد‭ ‬پيك‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬بزرگتر‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬نشديم‭ ‬بايد‭ ‬راهكاري‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬مدنظر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬وگرنه‭ ‬تداوم‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حواشي‭ ‬آن‭ ‬معلوم‭ ‬نيست‭ ‬چه‭ ‬آينده‭ ‬نامطلوبي‭ ‬رابر‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقم‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭ .‬

کد مطلب: 113265
 
Share/Save/Bookmark