میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۱
 
 
به آستین چپ مانتوی دختر وزیر که اختلاس شده
دادستان فردیس: اگر موضوع بی احترامی به آرای مردم و مردم سالاری و جوسازی رسانه‌های معاند نظام نبود، درب شورا را تاکنون ...

دادستان فردیس: اگر موضوع بی احترامی به آرای مردم و مردم سالاری و جوسازی رسانه‌های معاند نظام نبود، درب شورا را تاکنون ...
نقطه چین بالا را با یکی از گزینه های نامناسب زیر پر کنید.
الف) گل گرفته بودم.
ب) آتش زده بودم.
ج) جوش داده بودم.
د) یک گزینه نامناسب دیگر که عفت قلم را مخدوش می کند.
قاضی مسعودی: دادگاه رسیدگی به پرونده دختر وزیر به اتمام رسید.
با توجه به قاطعیت دستگاه قضا در رسیدی که پرونده متهمان اقتصادی و بی اعتنایی آنان به نسبت های فامیلی مجرمان، به نظر شما کدام یک از احکام زیر صدار خواهد شد؟
الف) عذرخواهی از شبنم خان به دلیل گرفتن وقت باارزش ایشان
ب) تهیه یک بلیت یک سفره به یکی از شهرهای بدآب و هوای کانادا
ج) مجازات یک راننده اسکانیا و تنبیه یک خلبان توپولوف
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
وکیل شبنم نعمت زاده: به‌طور طبیعی وقتی کلیدواژه‌هایی مانند ویلای لواسان، قاچاق و دارو در کنار هم قرار بگیرند در مردم تأثیر دارد و فکر می‌کنند حتماً اتفاقی افتاده است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) مردم باید به اشد مجازات برسند.
ب) مردم غلط می کنند چیزهای مربوط به دختر وزیر را به همدیگر ربط بدهند. رعیت را چه به این غلط ها؟
ج) علم قطعا بهتر از ثروت است اما دختر وزیر بودن از هر دوتایش بهترتر است.
د) اختلاس و سوءئ استفاده مالی چند صد میلیارد تومانی برای بعضی ها حکم آستر چپ مانتویشان را دارد و بس!

کد مطلب: 111367
 
Share/Save/Bookmark