میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
موسوی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬روز‭: ‬
ادامه‭ ‬قلدری‭ ‬آمریکا‭ ‬دیر‭ ‬یا‭ ‬زود‭ ‬گریبان‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت
ادامه‭ ‬قلدری‭ ‬آمریکا‭ ‬دیر‭ ‬یا‭ ‬زود‭ ‬گریبان‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت
 

سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسش‭ ‬سياست‭ ‬روز‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬چرا‭ ‬كشورهاي‭ ‬خواهان‭ ‬لغو‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬ايران‭ ‬خودشان‭ ‬اين‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬لغو‭ ‬نمي‭ ‬كنند،‭ ‬گفت‭: ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬تمام‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬شوراي‭ ‬امنيت‭ ‬لغو‭ ‬و‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬نيز‭ ‬تحريم‌هايشان‭ ‬را‭ ‬برداشتند‭ ‬و‭ ‬آمريكا‭ ‬هم‭ ‬برخي‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬هسته‌اي‭ ‬را‭ ‬تعليق‭ ‬كرد٬‭ ‬ولي‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬ابتداي‭ ‬انقلاب‭ ‬باقي‭ ‬بود‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجهيم‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬يكجانبه‭ ‬آمريكاست‭ ‬كه‭ ‬وضع‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬بقيه‭ ‬كشورها‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬گردن‭ ‬بنهند‭.‬
سيدعباس‭ ‬موسوي‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬خواهان‭ ‬آن‭ ‬هستيم‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬قلدري‭ ‬آمريكا‭ ‬همراهي‭ ‬نكنند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬بستگي‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬قدرت‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬جرات‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬بتوانند‭ ‬مقابل‭ ‬قلدري‭ ‬آمريكا‭ ‬بايستند‭. ‬امروز‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬كشورهاي‭ ‬مستقل‭ ‬هست‭. ‬ادامه‭ ‬قلدري‭ ‬آمريكا‭ ‬دير‭ ‬يا‭ ‬زود‭ ‬گريبان‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬يكجانبه‌گرايي‭ ‬ادامه‭ ‬يابد‭.‬
سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬بيان‭ ‬كرد‭: ‬شاهديم‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬خود‭ ‬رحم‭ ‬نكردند‭ ‬و‭ ‬هرگونه‭ ‬كمك‭ ‬مادي‭ ‬و‭ ‬معنوي‭ ‬به‭ ‬آمريكا‭ ‬براي‭ ‬اعمال‭ ‬تحريم‌هايشان‭ ‬عليه‭ ‬ساير‭ ‬كشورها٬‭ ‬روزي‭ ‬گريبان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬جهاني‭ ‬هشدار‭ ‬مي‌دهيم‭ ‬كه‭ ‬آينده‭ ‬نگر‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬جلوي‭ ‬يكجانبه‭ ‬گرايي‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬بگيرند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬دير‭ ‬يا‭ ‬زود‭ ‬سراغ‭ ‬آنها‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭. ‬سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬ملت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كشورها‭ ‬شيوع‭ ‬يافته‭ ‬ابراز‭ ‬همدردي‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬از‭ ‬رنج‭ ‬كسي‭ ‬خوشحال‭ ‬نيستيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬ابراز‭ ‬همدردي‭ ‬مي‌كنيم٬‭ ‬اگرچه‭ ‬برخي‭ ‬دولت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬كشورها‭ ‬خواستند‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬سياسي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آب‭ ‬گل‭ ‬آلود‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬ماهي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بگيرند٬‭ ‬ولي‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬اينگونه‭ ‬نيست‭.‬
سخنگوي‭ ‬دستگاه‭ ‬ديپلماسي‭ ‬به‭ ‬كمك‌هايي‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬دريافت‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬۳۰‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مردم‭ ‬نهاد٬‭ ‬ايرانيان‭ ‬مقيم‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬سفارتخانه‌هاي‭ ‬ما‭ ‬كمك‌هايي‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬قدرداني‭ ‬كنم‭. ‬وي‭ ‬افزود‭: ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬همبستگي‭ ‬جهاني‭ ‬بين‭ ‬كشورها‭ ‬شكل‭ ‬بگيرد‭. ‬در‭ ‬ايران‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬اين‭ ‬همبستگي‭ ‬بين‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬اقشار‭ ‬مختلف‭ ‬ايجاد‭ ‬شد٬‭ ‬اقشار‭ ‬مختلفي‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬كمپين‌هاي‭ ‬جهاني‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬انساني‭ ‬موضوعات‭ ‬و‭ ‬تحريم‌هايي‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬كشورهاي‭ ‬مستقل‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستند٬‭ ‬برجسته‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كمپين‌هاي‭ ‬قدرداني‭ ‬مي‌كنم‭. ‬
موسوي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالي‭ ‬درباره‭ ‬اظهارات‭ ‬متناقض‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭: ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬تناقض‭ ‬و‭ ‬سردرگمي‭ ‬در‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬مقامات‭ ‬آمريكايي‭ ‬هستيم‭. ‬آنچه‭ ‬براي‭ ‬ايران‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬غيرقانوني‭ ‬بودن‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌هاست‭. ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬بوده‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬آمريكايي‭ ‬رسانديم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬غيرقانوني‭ ‬و‭ ‬ظالمانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬كل‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬كرونايي‭ ‬اگر‭ ‬كمك‭ ‬نمي‌كنند٬‭ ‬مانع‭ ‬كمك‭ ‬رساني‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬نشوند‭.‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬همه‭ ‬كشورهاي‭ ‬متمدن‭ ‬دنيا‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬غيرانساني٬‭ ‬غيرقانوني‭ ‬و‭ ‬ظالمانه‭ ‬وقعي‭ ‬ننهند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قلدري‭ ‬آمريكا‭ ‬گوش‭ ‬ندهند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬نكنند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬آنها‭ ‬اين‭ ‬مشكل‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬كنيم‭. ‬سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬ديگري‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭: ‬درخواست‭ ‬رفع‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬درخواست‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬رسمي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مقامات‭ ‬ما٬‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬وزير‭ ‬خارجه‭ ‬ما‭ ‬بيان‭ ‬مي‌كنند‭. ‬ما‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬را‭ ‬نمي‌پذيريم‭. ‬وزير‭ ‬خارجه‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬همتايان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬نامه‭ ‬نوشت‭. ‬راي‭ ‬موقت‭ ‬ديوان‭ ‬بين‌المللي‭ ‬دادگستري‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬مكلف‭ ‬كرده‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬غيرانسان‭ ‬دوستانه‭ ‬را‭ ‬بردارد‭. ‬ايران‭ ‬به‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرده٬‭ ‬ولي‭ ‬با‭ ‬خوي‭ ‬زورگويي‭ ‬آمريكا‭ ‬همه‭ ‬اين‭ ‬درخواست‌ها‭ ‬و‭ ‬اظهارات‭ ‬رسمي‭ ‬ناديده‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دنبال‭ ‬بهانه‌جويي‭ ‬جديد‭ ‬هستند‭. ‬وي‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬اعتمادي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حرف‌ها‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬كمكي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نداريم‭. ‬به‭ ‬خيرشان‭ ‬اميدي‭ ‬نداريم٬‭ ‬شر‭ ‬ننرسانند‭.‬
سخنگوي‭ ‬دستگاه‭ ‬ديپلماسي‭ ‬درباره‭ ‬اولين‭ ‬تراكنش‭ ‬مالي‭ ‬اينستكس‭ ‬هم‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭: ‬اينستكس‭ ‬مقدمه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬تعهداتشان‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭. ‬اينستكس‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬تعهدي‭ ‬نيست٬‭ ‬آنها‭ ‬اينستكس‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬راهي‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬تعهدات‭ ‬۱۱‭ ‬گانه‌اي‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬غيرقانوني‭ ‬آمريكا‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬داده‭ ‬بودند‭. ‬چندين‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬تعويق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نيم‭ ‬طول‭ ‬كشيد‭. ‬اخيرا‭ ‬تراكنش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬يورويي‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭. ‬انتظار‭ ‬ايران‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بقيه‭ ‬تعهدات‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مبادلات‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬مي‌تواند‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬اينستكس‭ ‬باشد‭. ‬
سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬اين‭ ‬نشست‭ ‬خبري‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬كمترين‭ ‬توقعي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬كشورهايي‭ ‬كه‭ ‬ادعاي‭ ‬تمدن‭ ‬دارند‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تحريم‌هايي‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬قلدر‭ ‬براساس‭ ‬قوانين‭ ‬داخلي‭ ‬خود‭ ‬وضع‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬پشتوانه‌اي‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬قطعنامه‭ ‬۲۲۳۱‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬قلدر‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬كرده‭ ‬كار‭ ‬تجاري‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬تسهيل‭ ‬كنند٬‭ ‬همين‭ ‬را‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬بي‭ ‬مبنا‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬نكنند‭.‬
اين‭ ‬ديپلمات‭ ‬ارشد‭ ‬كشورمان‭ ‬گفت‭: ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭ ‬به‭ ‬منابعي‭ ‬كه‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جاهاي‭ ‬ديگر‭ ‬است‭ ‬دسترسي‭ ‬يابيم‭ ‬و‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬نكنند‭.‬
موسوي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالي‭ ‬گفت‭: ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬ما‭ ‬تحريم‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬تحت‭ ‬شديدترين‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬عليرغم‭ ‬ادعاهاي‭ ‬آمريكايي‭ ‬كه‭ ‬اقلام‭ ‬بشردوستانه٬‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬تحريم‭ ‬نيست٬‭ ‬ولي‭ ‬راه‭ ‬ورود‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬بستند‭. ‬ما‭ ‬سال‌هاست‭ ‬با‭ ‬تحريم‭ ‬روبرو‭ ‬هستيم٬‭ ‬ولي‭ ‬اقتصاد‭ ‬ما‭ ‬درون‭ ‬زاست‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬كرديم‭ ‬منتظر‭ ‬رفع‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬نباشيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تكيه‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬داخلي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ستاد‭ ‬ملي‭ ‬كرونا‭ ‬سعي‭ ‬كرديم‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نيرو‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬داخلي‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬دارد‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬تهديد‭ ‬غلبه‭ ‬كنيم‭.‬
وي‭ ‬يادآور‭ ‬شد‭: ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬هم‭ ‬قابل‭ ‬انكار‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬بتوانيم‭ ‬منابع‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬داريم‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬مي‌خواهند‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭ ‬اين‭ ‬كمك‌ها‭ ‬برسد٬‭ ‬قطعا‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬داخلي‭ ‬ما‭ ‬افزوده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬زودتر‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬اين‭ ‬مرحله‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬بگذاريم‭. ‬سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬درباره‭ ‬هزينه‭ ‬درمان‭ ‬خارجيان‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬مبتلا‭ ‬شدند‭ ‬نيز‭ ‬گفت‭: ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬خارجيان‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬دچار‭ ‬بيماري‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬يك‭ ‬دسته‭ ‬كه‭ ‬توريستي‭ ‬و‭ ‬زيارتي‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬كرونا‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬ايام‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬وارد‭ ‬ايران‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بيمار‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬اينها‭ ‬به‭ ‬مراكز‭ ‬درماني‭ ‬مراجعه‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬مي‌شوند‭. ‬گروه‭ ‬دوم‭ ‬خارجياني‭ ‬كه‭ ‬مقيم‭ ‬ايران‭ ‬هستند‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اتباع‭ ‬افغانستان‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مراكز‭ ‬درماني‭ ‬ما‭ ‬مراجعه‭ ‬كنند‭ ‬پزشكان‭ ‬و‭ ‬كادر‭ ‬درماني‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬تبعيض‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬درمان‭ ‬آنها‭ ‬مي‌كنند‭. ‬وي‭ ‬افزود‭: ‬اتباع‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورهايي‭ ‬كه‭ ‬موقت‭ ‬وارد‭ ‬ايران‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬كرونا‭ ‬نتوانستند‭ ‬به‭ ‬كشورشان‭ ‬بازگردند‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬جدي‭ ‬و‭ ‬فراوان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬بازگرداندن‭ ‬آنها‭ ‬كرديم‭ ‬البته‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬همكاري‭ ‬نمي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬بازگردند‭. ‬وي‭ ‬درباره‭ ‬بازگشت‭ ‬دانشجويان‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬ايتاليا‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬رايزني‌هايي‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ايتاليا‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سفارتخانه‌هاي‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬هستند‭. ‬ولي‭ ‬بايد‭ ‬يكسري‭ ‬پروتكل‌ها‭ ‬رعايت‭ ‬شود‭. ‬چند‭ ‬صد‭ ‬نفر‭ ‬براي‭ ‬بازگشت‭ ‬از‭ ‬ايتاليا‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگي‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬پروتكل‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬مجوزهاي‭ ‬لازم‭ ‬صادر‭ ‬و‭ ‬هواپيما‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬پروتكل‌ها‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬اينها‭ ‬انجام‭ ‬شود٬‭ ‬اميدواريم‭ ‬ظرف‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬آينده‭ ‬اولين‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬دانشجويان‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬بازگردانيم‭.‬
موسوي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالي‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬هيچ‭ ‬درخواستي‭ ‬براي‭ ‬ارسال‭ ‬كمك‌هاي‭ ‬پزشكي‭ ‬و‭ ‬درماني‭ ‬از‭ ‬آمريكا‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬نخواهيم‭ ‬داشت٬‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬از‭ ‬سردمداران‭ ‬آمريكا‭ ‬درخواست‭ ‬كمك‭ ‬نداريم‭. ‬آنچه‭ ‬شاهد‭ ‬بوديم‭ ‬آنها‭ ‬مي‌خواستند‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬پاي‭ ‬ميز‭ ‬مذاكره‭ ‬بيايد‭.‬
وي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اگر‭ ‬منظورشان‭ ‬اين‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬درخواست‭ ‬رسمي‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬نداشتيم٬‭ ‬اقداماتي‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬درخواست‌هاي‭ ‬مقامات‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬دبيركل‭ ‬سازمان‭ ‬ملل٬‭ ‬راي‭ ‬موقت‭ ‬ديوان‭ ‬بين‌المللي‭ ‬دادگستري‭ ‬همه‭ ‬نشانگر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬نمي‌شناسد‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬برچيدن‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌هاست‭.‬
سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬درباره‭ ‬اوضاع‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬موضع‭ ‬ايران‭ ‬درباره‭ ‬تحولات‭ ‬اخير‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭: ‬ما‭ ‬همسايگاني‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬لاجرم‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬باثبات‭ ‬و‭ ‬قوي‭ ‬از‭ ‬آرزوهاي‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬وضعيت‭ ‬پيش‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬اختلافات‭ ‬سياسي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬نگران‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬حفظ‭ ‬وحدت‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬يكپارچگي‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬هستيم‭.‬
اين‭ ‬ديپلمات‭ ‬ارشد‭ ‬كشورمان‭ ‬درباره‭ ‬ابتكارات‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جديد‭ ‬هم‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬كشورهاي‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬كشورهاي‭ ‬شمالي‭ ‬و‭ ‬غربي‭ ‬داراي‭ ‬مكانيسم‌هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬براي‭ ‬همسو‭ ‬شدن‭ ‬ديدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬سياست‌هايمان‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬بين‭ ‬ايران٬‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬آذربايجان٬‭ ‬همچنين‭ ‬ايران٬‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬تركيه‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬ايران٬‭ ‬تركيه‭ ‬و‭ ‬آذربايجان‭ ‬از‭ ‬ساليان‭ ‬دور‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شرايط‭ ‬كرونا‭ ‬شاهد‭ ‬برگزاري‭ ‬نشست‭ ‬سران‭ ‬سه‭ ‬كشور‭ ‬ايران٬‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬تركيه‭ (‬سران‭ ‬روند‭ ‬آستانه‭) ‬در‭ ‬تهران‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬آذربايجان‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬سفر‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬به‭ ‬تعويق‭ ‬افتاد‭. ‬موسوي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬ديگري‭ ‬درباره‭ ‬توئيت‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬درباره‭ ‬عدم‭ ‬دريافت‭ ‬كمك‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬بين‌المللي‭ ‬پول‭ ‬گفت‭: ‬متعاقب‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬صندوق‭ ‬بين‌المللي‭ ‬پول‭ ‬مبلغي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬كشورهاي‭ ‬درگير‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شده‭ ‬است٬‭ ‬وام‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬وزارت‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارايي‭ ‬درخواست‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬رايزني‌ها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭.‬
سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬معتقديم‭ ‬اگر‭ ‬سياسي‭ ‬كاري‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬تبعيض‭ ‬قائل‭ ‬نشوند‭ ‬اين‭ ‬وام‭ ‬كه‭ ‬اضطراري‭ ‬است‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬هم‭ ‬تعلق‭ ‬بگيرد‭. ‬اين‭ ‬رايزني‌ها‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬كساني‭ ‬مايل‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬مانع‭ ‬تراشي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سياسي‭ ‬سازي‭ ‬اين‭ ‬بعد‭ ‬را‭ ‬مخدوش‭ ‬كنند٬‭ ‬چنين‭ ‬نكنند‭ ‬و‭ ‬اميدواريم‭ ‬ايران‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬عبور‭ ‬كند‭.‬
سخنگوي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬ديگري‭ ‬درباره‭ ‬مصوبه‭ ‬پارلمان‭ ‬عراق‭ ‬براي‭ ‬خروج‭ ‬نيروهاي‭ ‬آمريكايي‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬تحركات‭ ‬اخير‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬را‭ ‬خلاف‭ ‬توافقاتي‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬داشتند‭ ‬مي‌دانيم‭. ‬اين‭ ‬تحركات‭ ‬را‭ ‬خلاف‭ ‬خواست‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬پارلمان‭ ‬عراق‭ ‬مي‌دانيم‭. ‬اين‭ ‬دهن‭ ‬كجي‭ ‬به‭ ‬حاكميت‭ ‬ملي‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬مسئله‭ ‬داخلي‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬وي‭ ‬افزود‭: ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬مي‌تواند‭ ‬تهديدي‭ ‬براي‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬كل‭ ‬منطقه‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬هشدارهاي‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬داديم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تحركات‭ ‬را‭ ‬سازنده‭ ‬نمي‌دانيم‭ ‬و‭ ‬اميدواريم‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬به‭ ‬خواست‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬عراق‭ ‬كه‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬است‭ ‬گردن‭ ‬نهاده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زودتر‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬ترك‭ ‬كنند‭.‬
موسوي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالي‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬مسئله‭ ‬داخلي‭ ‬عراق‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬كشورهايي‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادي‭ ‬داشته‭ ‬باشد٬‭ ‬يادآور‭ ‬شد‭: ‬ولي‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬قدري‭ ‬قوي‭ ‬و‭ ‬داراي‭ ‬پشتوانه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ديگران‭ ‬نمي‌توانند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اخلال‭ ‬ايجاد‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬پيوندهاي‭ ‬عميقي‭ ‬بين‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬سياسي‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬برقرار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬ملت‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬اجازه‭ ‬نخواهند‭ ‬داد‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬ثالث‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬روابط‭ ‬كه‭ ‬نهادينه‭ ‬شده‭ ‬تاثير‭ ‬بخصوصي‭ ‬بگذارند‭.‬

کد مطلب: 113266
 
Share/Save/Bookmark