میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۸
 
 
راپورت‌های یومیه
از بلاد فرهنگ راپورت رسیده که گویا در ایام ماضی برخی از رانندگان ارابه و درشکه از مسیر خارج شده...

 راپورت نمره یک - وزارت داخله 
از بلاد فرهنگ راپورت رسیده که گویا در ایام ماضی برخی از رانندگان ارابه و درشکه از مسیر خارج شده و در شارع عام به زیرگرفتن رعایا اقدام می‌نمایند.
از بلاد انگریز، آندلس و اوسترالیا خبر رسیده که رعایای بی‌گناه در این قبیل حوادث جان خویش را از کف داده یا به شکلی فجیع، علیل گشته‌اند.
به همین علت میرزا حسن خان - امین‌الممالک - دستور اکید صادر فرموده که منبعد رعایا حق تردد از معابر را نداشته و باید از طریق پشت‌بام‌ها طی طریق نمایند. 

راپورت نمره دو - مجلس شورای ملی
از مجلس راپورت رسیده که در محافل مربوط به تایید صلاحیت اعضای کابینه ممالک محروسه گویا چند فقره توهین و بیانات شنیع رد و بدل گردیده و اعضای دولت و مجلس به یکدیگر چنگ و دندان نشان داده‌اند.
رادیوی دولت استعمارگر انگریز - موسوم به بی‌بی‌سی - نیز مجاهدت بسیاری را آغاز نموده تا از این نمد برای خویش کلاهی فراهم آورده و بر سر بگذارد.
فلذا از اعضای دولت فخیمه و وکلای مجلس خواهش و التماس می‌شود از این قسم حرکات قلتشن مآبانه و کلمات سخیف و اعمال ددمنشانه پرهیز نموده و موجبات سرافرازی ملت را فراهم آورند. 

راپورت نمره سه - وزارت نفط
از میرزا بزرگ زنگنه، راپورت رسیده که گویا دکل نفتی در محوطه وزارتخانه نفت پیدا شده و دیگر ملالی نیست جز دوری بابک‌خان زنجان‌السلطنه که عنقریب از محبس آزاد گردیده و به خدمتگزاری مشغول خواهد شد.
گویا ایشان برای خلاصی جان خویش چندین فقره سفته و برات تحویل نموده و جان خویش را رهانیده است. فلذا مستدعی است رعیت عجالتا از این فقره باخبر نشده و ایشان نیز متعهد شده به یکی از مناطق بدآب و هوای کانادا نقل مکان نماید تا در مجاورت مولانا خاورالممالک روزگار را در رنج و بینوایی سر کند.

کد مطلب: 100567
 
Share/Save/Bookmark