میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲
 
 
عذرخواهی می کنم پس هستم
در پس تلفظ نادرست واژه "شیلنگ" توسط "ننجون" متن عذرخواهی ایشان منتشر شد که به استحضار ملت شریف ایران می رسد...

در پس تلفظ نادرست واژه "شیلنگ" توسط "ننجون" متن عذرخواهی ایشان منتشر شد که به استحضار ملت شریف ایران می رسد:
ملت سلحشور ایران
متاسفانه در هنگام سخنرانی بنده در اتهادیه صادرکنندگان کنسرو شلغم مقیم مرکز ، واژه "شیلنگ" را به اشتباه "شلینگ" تلفظ کردم که واحد پول انگلیس جهانخوار است حال که منظورم همان چیز توخالی و دراز و پیچ در پیچ بود که با آن در آصیاب اصتکبار جهانی آب می ریزم.
در این میان برخی از عوامل فتنه از این اشتباه لپی بنده سوء استفاده کرده و عسباب مصخره و مزحکه ما را فراهم کردند. به همین خاطر لاضم است توضیحات زیر را برای تنبیر افکار عمومی ارائه کنم.
یک) نوه و نتیجه های اینجانب در حنگام سخنرانی هواسم را پرت کردند وگرنه من که یک عمر با شیلنگ سر و کار دارم مهال است این اشتباح را مرتکف بشوم.
ب) اگر خودشان راست می گویند بروند به وزعیت هوای اهواز و آب اسفهان و آلودگی تهران و اختلاص های میلیاردی و این چیزها رسیدگی کنند نه اینکه به مخلس گیر بدهند.
ج) بر خود فرز می دانم از اموم ملت ایران عذرخواهی کرده و به آنها گوشضد کنم اگر سوات درست و هسابی ندارم در عوض ننجون خوبی می باشم.
شاد و پیروض باشید.

کد مطلب: 103753
 
Share/Save/Bookmark