میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۳
 
 
چهارجوابی
نردبام شما را عشق است
برادر الویری: برای ایجاد درآمد پایدار در تهران باید "شهرفروشی" متوقف شود. با توجه به این اظهارنظر...

برادر الویری: برای ایجاد درآمد پایدار در تهران باید "شهرفروشی" متوقف شود.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از شهرداران تاریخ پایتخت بیشتر از دیگران شهر را فروخته است؟
الف) ننجون
ب) عمه رهبر کره شمالی
ج) هوخشتره
د) برادر الویری 

عباس جدیدی: شهرداری بیت‌المال است و نمی‌تواند نردبامی برای رسیدن به ریاست جمهوری قلمداد شود.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از نتیجه‌گیری‌های زیر صحیح است؟
الف) شهرداری در اواخر دوران مسئولیت به بیت‌المال تبدیل می‌شود.
ب) تشک کشتی می‌تواند نردبامی برای رسیدن به شورای شهر قلمداد شود.
ج) نردبام همان نردبان خودمان است.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

یکی از مدیران سازمان ملی استاندارد به اتهام ارتشا و فساد مالی بازداشت شد.
به این عمل در علم‌الاختلاس چه می‌گویند؟
الف) اختلاس استاندارد
ب) استانداردسازی اختلاس
ج) ایزو ۲۰۱۷ اختلاس
د) وای به روزی که بگندد نمک

کد مطلب: 100350
 
Share/Save/Bookmark