میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۹
 
 
کنتور نمی‌ندازه که
وزیر علوم: درباره برخی تغییر و تحولات فعلا به من چیزی نگفته‌اند، نشنیده‌ام و بیشتر در حد شایعات است...
وزیر علوم: درباره برخی تغییر و تحولات فعلا به من چیزی نگفته‌اند، نشنیده‌ام و بیشتر در حد شایعات است.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) وزیر علوم قطعا رفتنی است.
ب) وزیر علوم صد در صد می‌رود.
ج) وزیر علوم برکنار شده و خودش هم خبر دارد.
د) به جان ننجون وزیر جدید علوم هم مشخص شده و خودش هم خبر دارد. 

اظهارنظر زیر از کیست؟
لطفا دروغ و چاخان رو در کنار یه حرف درست تحویل ملت ندید درسته کنتور نمی‌ندازه ولی ناسلامتی معاون وزیر هستید.
الف) سقراط حکیم
ب) پرفسور سمیعی
ج) عبدالقادر خفنی چاله‌میدانی اصل
د) مدیر یک پیام‌رسان داخلی 

کدام یک از گزینه‌های زیر بیشتر از دیگران پرواز می‌کند؟
الف) عقاب
ب) شاهین
ج) قرقی
د) قیمت دلار
کد مطلب: 105418
 
Share/Save/Bookmark