میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
 
 
به قلم مدیرمسئول
مصونیت قضایی عمه رهبر کره شمالی دروغ است
امروز ننجون به مدت سه ساعت و هشت دقیقه در آبدارخانه روزنامه سیاست روز تحصن کرد و گفت نه طنز می نویسم و نه چیزی می خورم و نه حتی به آسیاب استکبا

امروز ننجون به مدت سه ساعت و هشت دقیقه در آبدارخانه روزنامه سیاست روز تحصن کرد و گفت نه طنز می نویسم و نه چیزی می خورم و نه حتی به آسیاب استکبارجهانی آب می ریزم.
شیلنگ را هم گذاشته بود روی آفتابه و بر و بر به دیوار نگاه می کرد. رفتیم جلو و خواستیم دلجویی کنیم که یک دفعه عصبانی شد و گفت: ما از عمه رهبر کره شمالی چی کم داریم؟ مواضع ما که شبیه همدیگر است و هر دو پیرزنی هاف هافو می باشیم آن وقت ایشان باید مصونیت قضایی داشته باشد و ما برای هر شکایتی که از ستون ننجون می شود، تن و بدن ما بلرزد؟
می گویم: ننه جان! این حرفها مربوط به بوق های استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار و آمدنیوز و نیامد نیوز است.مصونیت قضایی کجا بود؟ این بنده خدا هم اکنون در زندان مرکزی "پیونگ یانگ" است و دوران حبس خود را تحمل می کند.
می گوید: چیز هم خودتی!! خبر موثق دارم که دو سه ساعت در محوطه زندان پیونگ یانگ قدم زده و بعد خیلی شیک و مجلسی سوار مرسدس بنز شده و رفته خانه و با سگش "لوسی" و گربه اش "ملوس" بازی کرده و آخرش هم "خندوانه" را تماشا کرده و خوابیده است.
می گویم: عرض نکردم این حرفها دروغ و بهتان است؟ نگفتم به عمه جان تهمت زده اند؟ رامبد جوان که دیگر خندوانه نمی سازد.
می گوید: اتفاقا خیلی هم درست است. عمه جان در راستای تعامل ما و کشور دوست و همسایه کره شمالی می تواند هر شب خندوانه و دورهمی و ستایش و خبر بیست و سی ببیند و حال کند. شوخی که نیست. ما با کشور دوست و برادر همسایه ارتباطات تنگاتنگی ...
دیگر اجازه ندادم این پیرزن مغرض و ضدانقلاب حرف بزند. دست چپ را بردم بالا و یک کشیده آبدار خواباندم به گونه راستش و حالا دیگر حرفی برای گفتن ندارد. نشسته یک گوشه و برای کنوانسیون حقوق زنان و رفع خشونت نسوان، بیانیه می نویسد. مهم نیست.فقط حال و هوای عمه جان و مصونیت قضایی و مرخصی از زندان از سرش بیفتد خودش خیلی خوب است.

کد مطلب: 111312
 
Share/Save/Bookmark