میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۷
 
 
احزاب
برخی مسئولان پیاده نظام دشمن هستند

دبیرکل جمعیت رهپویان گفت: بهترین اقدام در مواجهه با توطئه دشمنان در دلسرد کردن مردم این است که مسئولان به تحلیل واحد در مسائل سیاست خارجی و داخلی، حقوق بشر و فرهنگی برسند، وجود تحلیل واحد دشمن را در رسیدن به اهداف خود در کشور ناامید می‌کند.
پرویز سروری افزود: برخی مسئولان با بعضی اظهارات و اقدامات‌شان به تعبیری پیاده‌نظام دشمن هستند و با رفتارهای خود مردم را نیز دچار چنددستگی می‌کنند. بهترین اقدام در مواجهه با توطئه دشمنان در دلسرد کردن مردم این است که مسئولان نظام به تحلیل واحد در مسائل سیاست خارجی و داخلی، حقوق بشر و فرهنگی برسند.
سروری گفت: مردم ما فرقی با اوایل انقلاب نکرده‌اند بلکه مقاوم‌تر شده‌اند. اگر مردم ببینند بعضی از مدیران و مسئولان‌شان تحلیلی را که دشمن دارد، در سر دارند و نمی‌توانند در یک صف واحدی حرکت کنند، دچار اعوجاج و تردید می‌شوند. میزان

کد مطلب: 104716
 
Share/Save/Bookmark