میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۴
 
 
انتصاب شایسته شما را تبریک می‌گویم
نوه عزیزم کامران ننه‌زاده
در راستای احیای سنت پسندیده شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از نیروهای جوان و سرحال و مورد...

در راستای احیای سنت پسندیده شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از نیروهای جوان و سرحال و مورد اعتماد بدینوسیله شما را به سمت‌های زیر منصوب می‌کنم و توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
الف) مسئول آبدارخانه مرکزی روزنامه سیاست روز و مدیر مرکز پژوهش‌سرای چای
ب) معاون برنامه‌ریزی و مسئول تامین عصرانه پرسنل محترم روزنامه سیاست روز
ج) رئیس ستاد تامین شیلنگ برای ریختن آب به آسیاب استکبار جهانی
د) رئیس کل حمایت از نیروهای غیرقابل حمایت روزنامه سیاست روز
ه) قائم‌مقام ستون "ننجون" و جانشین مدیرمسئول در امور توبیخ کارکنان روزنامه سیاست روز
و) عضو کارگروه تهاجم فرهنگی
ز) عضو ارشد ستاد تخریب دولت تدبیر و امید
ح) عضو کمیته کاهش مصرف اینترنت ملهانه روزنامه سیاست روز
ط) رئیس شورای تیتر روزنامه سیاست روز و جانشین صاحب امتیاز در امور جنایی
ی) رئیس سازمان جغرافیایی کل کشور در صورت موافقت وزیر صمت

کد مطلب: 107218
 
Share/Save/Bookmark